ТОП 10:

Теорія потреб Девіда МакКлеландаДана теорія пов'язана з вивченням і описом впливу на поведінку людини трьох груп потреб вищих рівнів:

♦ причетності (співучасті);

♦ успіху (досягнення);

♦ влади.

Кожну з цих потреб можна віднести до будь-якої з потреб за ієрархією А. Маслоу.

 

Теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга

Категорії:

Гігієнічні фактори

Мотивації

Теорія очікувань (сподівань) Віктора Врума

Теорія очікувань як складова науки мотивації розглядає залежність поведінки людей від таких обставин: чому людина віддає перевагу, що і скільки вона б хотіла отримати від своїх зусиль, яких зусиль вона згодна докласти заради цього.

В основу «теорії очікувань В.Врума» покладено просту істину: щоб людина була мотивована до певної діяльності, її досягнення в цій діяльності необхідно винагороджувати.

Відповідно до теорії очікувань мотивація залежить від трьохфакторів:

- від наявності зв’язку між затратами праці робітника і досягнутими результатами, тобто від сподівання, що затрати праці дадуть бажані результати (З – Р).

- від можливості (реальності) отримання винагороди, тобто очікування, що результати будуть винагородженими (Р – В).

- сила прагнення до отримання винагороди залежить від цінності винагороди з позицій конкретного робітника (Валентність – міра задоволення винагородою).

Теорія справедливості С. Адамса

Працівники прагнуть до встановлення справедливих відносин з іншими і намагаються змінювати ті взаємини, які вони розцінюють як несправедливі.

Варіанти підсумкової оцінки порівнянь:

ü Недоплата (почуття образи, незадоволеності, роздратування.)

ü Переплата (підвищені внутрішні зобов'язання і готовність

працівника до додаткових зусиль)

ü Справедлива оплата (почуття задоволення)

Типи сприйняття людиною справедливості додаткових виплат:

§ відносна рівність (надбавка сприймається як справедлива, якщо працівники отримують рівний відсоток надбавки до зарплати в порівнянні з їх колегами)

§ абсолютна рівність (це надбавки, рівні в грошовому вираженні, незалежно від

розміру одержуваної зарплати)

§ зрівняльна рівність (працівники, які мають однакові заслуги, теоретично повинні отримувати однакову оплату)

Способи відновлення справедливості:

Зміна свого трудового вкладу

q Зміна результату (тобто того винагороди, яку працівник отримує за свою працю)

q Корекція сприйняття (інакше поглянути на свій трудовий внесок і на одержуваний результат)

q Вихід із ситуації (наприклад звільнитися, перейти в інший підрозділ)

q Вплив на іншого (на колегу або на керівника)

q Зміна об'єкта порівняння

Реакції на несправедливість

• Зростання внутрішніх зобов'язань перед керівництвом і організацією, підвищення готовності до додаткових зусиль в роботі

• Зниження внеску

• Підвищення результату

• Вихід із ситуації

• Вплив на інших

• Корекція сприйняття

• Погіршення ставлення до місця роботи, до керівництва

• Зниження прихильності компанії та готовності до високої віддачі в роботі, думки про пошук іншого місця роботи

Модель комплексної теорії мотивації Л. Портера - Е. Лоулера

1) результативна праця призводить до задоволення, а не навпаки;

2) необхідно об’єднати в єдину систему: зусилля, здібності працівників, результати їх праці, винагороду і задоволення.

Ефективна мотивація- це умови, за яких управлінець за допомогою певного набору дій, принципів здатен впливати на прийняття рішення тадосягнення поставлених цілей.

Ефективна мотивація передбачає Побудову конкурентоздатної системи винагород для груп працюючих (окремих працівників), які є цінними для організації. Модель цілісної ефективної мотиваційної системи повинна містити у собі економічні,соціальні, інституціональні, психологічні таорганізаційні складові, які при активній взаємодії здатні сформувати позитивні синергетичні ефекти.

Види ефективної мотивації

НЕМАТЕРІАЛЬНА:

-перспективи кар'єрного зростання;

-гнучкий графік роботи;

-усна або письмова подяка керівництва, дипломи, грамоти, нагороди;

-можливість підвищення кваліфікації;

-сприятливий психологічний клімат у колективі;

-участь в корпоративних святах,

подарунки.

МАТЕРІАЛЬНА:

-оплата праці ;

-різноманітні премії.

Для ефективної мотивації необхідно сформулювати модель основногопроцесу мотивації: потреба – ціль – дії і вплив досвіду і очікувань. Далі уваж-но виявити фактори, які впливають на мотивацію – набір потреб, які ініціюють рух до цілей. Процес мотивації має такий ланцюг: незадоволена потреба – встановлена ціль – організовані дії – досягнення цілі.

ефективні мотиваційні методи:

● використання грошей як нагороду і стимул;

● мотивація через саму працю;

● нагорода і призначення досягнень;

● участь у керуванні;

● заохочення і нагорода групової праці;

● спілкування і розвиток працівників;

● лімітування обмежених факторів.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.139.100 (0.007 с.)