ТОП 10:

Самостійна робота (3 години)1. Надати порівняльний аналіз Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод та Міжамериканської конвенції з прав людини та Конституції України

Література:1, 10, 12, 43, 46, 55, 63, 68, 71-73

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І:

1. Поняття прав людини

2. Поняття та характеристика основних принципів прав людини

3. Механізми захисту прав людини. Поняття, класифікація.

4. Національні механізми захисту прав людини.

5. Міжнародні універсальні механізми захисту прав людини

6. Система захисту прав людини в рамках ООН

7. Основні джерела міжнародного права прав людини.

8. Характеристика основних універсальних договорів у сфері захисту прав людини.

9. Статут ООН як джерело міжнародного права прав людини

10. Міжнародний Білль про права людини.

11. Особливості та значення Загальної декларації прав людини 1948 року.

12. Політико-правовий статус Загальної декларації прав людини та її юридична сила.

13. Загальна характеристика та значення Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Факультативні протоколи.

14. Основи організаційної діяльності Комітету з прав людини. Значення та ефективність.

15. Загальна характеристика та значення Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Факультативний протокол

16. Контрольний механізм, передбачений Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права

17. Склад та компетенція Ради ООН з прав людини

18. Роль головних органів ООН у захисті прав людини

19. Генеральна асамблея ООН та права людини

20. Міжнародний Суд ООН та права людини

21. Верховний комісар ООН з прав людини

22. Захист прав людини у діяльності спеціалізованих установ ООН

23. Повноваження ЮНЕСКО у сфері прав людини

24. Міжнародна Організація Праці і права людини

25. Повноваження Ради Безпеки ООН у сфері захисту прав людини

26. Міжнародні неурядові організації у сфері захисту прав людини. Їх роль та значення

27. Універсальні стандарти в галузі прав людини та українське законодавство.

28. Характеристика механізмів захисту прав людини, створених у відповідності до універсальних конвенцій про права людини.

29. Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року

30. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року

31. Конвенція проти катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання 1984 року

32. Конвенція про права дитини 1989 року

33. Міжнародна конвенція про захист всіх прав працівників-мігрантів та членів їх сімей 1990 року

34. Конвенція ООН про права інвалідів

35. Основні універсальні договори у сфері захисту екологічних прав людини

36. Загальна характеристика та функції універсальних договірних моніторингових комітетів

37. Європейська система захисту прав людини

38. Захист прав людини в рамках Ради Європи

39. Захист прав людини в рамках Європейського Союзу

40. Захист прав людини в рамках ОБСЄ

41. Права людини в Україні

42. Правові гарантії захисту прав людини в Україні

 

Змістовий модуль ІІ

Набуття членства України в Раді Європи та її учать в діяльності організації. Основні принципи діяльності Ради Європи та її інституційна система. Загальна характеристика основних стандартів Ради Європи та їх реалізація в Україні

 

Тема 6. Поняття, особливості та місце Ради Європи в системі міжнародних організацій, основні принципи діяльності

Лекція 6. Поняття, особливості та місце Ради Європи в системі міжнародних організацій, основні принципи діяльності. (2 години)

1.Місце та роль Ради Європи в системі міжнародних організацій. Історія та розвиток ідеї об’єднання європейських держав.

2.Передумови створення Ради Європи. Конгрес у Гаазі як визначна подія у створенні Ради Європи.

3.Характеристика Статуту Ради Європи та основні цілі організації. Основні періоди розвитку Ради Європи. Основні правові інструменти Ради Європи.

4.Визначення сучасних напрямів та основних принципів діяльності Ради Європи.

Самостійна робота (3 години)

1. Встановити перелік основних досягнень Конгресу 1948 року. Проаналізувати причини відмови від перспектив економічної інтеграції при заснуванні Ради Європи.

2. Визначити основні напрями співробітництва Ради Європи з Європейським Союзом.

3. Проаналізувати перспективи подальшого розвитку Ради Європи та її ролі:

а) в Європі;

б) в системі міжнародних організацій;

в) в системі європейських міжнародних організацій;

г) у підтриманні демократії, європейських стандартів в пострадянських державах;

д) у співпраці з Європейським Союзом;

е) за межами регіону.

4. Дослідити перспективи розвитку та надання статусу «партнера для розвитку демократії»

 

Література:2,6-12, 63

 

Тема 7. Інституційна система Ради Європи

Лекція 7. Інституційна система Ради Європи (2 години)

1.Загальна характеристика та структура інституційної системи Ради Європи. Реформування інституційної системи Ради Європи, основні етапи.

2.Статутні органи Ради Європи: Комітет Міністрів та Парламентська Асамблея, склад, повноваження, основні принципи діяльності.

3.Секретаріат Ради Європи та Генеральний Секретар.

4.Інститут Уповноваженого РЄ.

5.Конгрес місцевих та регіональних влад Європи та Європейська хартія місцевого самоврядування.

6.Позаконвенційні структури Ради Європи, діяльність яких присвячена захисту прав людини.

7.Структури Ради Європи, що створенні частковими угодами: Венеціанська комісія, група «Помпіду», група ГРЕКО та інші.

 

Семінар 3. Інституційна система Ради Європи (2 години)

1. Склад, структура та компетенція Комітету Міністрів.

2. Загальна характеристика Парламентської Асамблеї. Комітети ПАРЄ, постійний комітет, розширений спільний комітет.

3. Основні функції Генерального Секретаря РЄ.

4. Конгрес місцевих і регіональних влад Європи, структура, компетенція. Основні документи, розроблені Конгресом.

5. Комісар Ради Європи з прав людини.

6. Загальна характеристика Конференції МНО.

7. Загальна характеристика основних структур, створених частковими угодами РЄ.

8. Співробітництво Ради Європи з іншими міжнародними організаціями, Європейським Союзом та неурядовими організаціями

 

 

Самостійна робота (4 години):

1. Проаналізувати правові принципи формування української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

2. Надати визначення часткової угоди та розширеної часткової угоди. Скласти перелік всіх діючих часткових угод відповідно до визначених видів.

3. Проаналізувати, в яких структурах, створених частковими угодами, Україна приймає участь.

4. Проаналізувати правові наслідки та результати співпраці України з Європейською комісією за демократію через право

 

Література: 2, 8, 14-18, 46, 55-62

 

Тема 8. Основні міжнародно-правові документи, що прийнято в рамках Ради Європи. Система захисту прав людини Ради Європи

 

Лекція 8. Основні міжнародно-правові документи, що прийнято в рамках Ради Європи. Система захисту прав людини Ради Європи (2 години)

1.Загальна характеристика документів Ради Європи, що складають правову базу Організації. Загальна характеристика договорів, що розробляються та приймаються в рамках Ради Європи. Процес розробки та прийняття багатосторонніх договорів.

2. Класифікація прийнятих договорів. Класифікація договорів за напрямами діяльності Ради Європи. Серія договорів Ради Європи.

3. Система захисту прав людини Ради Європи. Основні елементи системи захисту прав людини в рамках Ради Європи: Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню, Рамкова конвенція про національні меншини, Європейська соціальна хартія.

4. Документи Ради Європи в сфері в сфері захисту національних меншин.

5. Політика Ради Європи в сфері охорони здоров’я.

6. Діяльність Ради Європи в сфері захисту навколишнього середовища.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.007 с.)