ТОП 10:

Встановлення та обчислення строківСтроки поділяють на такі, що визначаються проводом (лідируючим суб'єктом), такі, що визначаються правовими нормами та ті, що визначаються за погодженням зі стороною. До перших відносять, до прикладу, дату вирішення справи про правопорушення. Прикладом другого виду строків є строк надсилання зацікавленим особам постанови про вирішення справи (5 днів)2. Прикладом третього є узгодження по телефону дати і часу експертної наради чи переговорів між представниками державного департаменту з інтелектуальної власності МОН України та стороною . Можуть також узгоджуватись строки, які обчислюються періодами часу. Так, керівник навчального закладу

1 Стаття 12 Дисциплінарного статуту прокуратури України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 6.11.91 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 15.

2 Пункт 4.12.Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27// Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.

3 Пункт 8.2. Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель), затверджений Наказом Держпатенту України № 244 від 29.11.96 р.// Покажчик нормативно-правових актів України. - 1997. - №1. - С. 25.


>>>187>>>

може погоджувати з регіональною експертною радою термін проведення повторної експертизи закладу1.

Строки визначаються календарною датою, зазначенням події, що повинна неминуче настати, чи періодом часу2.

Строки, встановлені в нормі права або визначені лідируючими суб'єктами, обчислюються роками, місяцями і днями.

Строк може визначатись також вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо кінець строку припадає на день неробочий (вихідний або святковий день "), то за останній день строку вважається перший після нього робочий день. Перебіг строку, визначеного вказівкою на подію, яка повинна неминуче наступити, починається наступного дня після настання події.

Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк потрібно було вчинити процесуальну дію в лідируючому суб'єкті, де службові заняття закінчуються раніше, то строк закінчується в момент припинення цих занять.

1 Пункт 18 Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України № 553 від 24.07.2001 р.// Офіційний вісник України. - 2001. - № 32. - Ст. 1510.

Стаття 62. ЗУ "Про захист економічної конкуренції'" від 11.01.2001 р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.

Пункт 6 Положення про порядок подання та розгляд скарг платників податків органами державної податкової служби, затверджене Наказом ДПА України № 93 від 03.03.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998.-№ 11. - Ст. 430.


>>>188>>>

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скарга або необхідні для лідируючих суб'єктів (проводу) документи чи грошові суми здано на пошту .

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення документи подано лідируючому суб'єкту (проводу) та зареєстровано в установленому порядку.

Строки для вчинення дій зацікавленими особами обчислюються в календарних днях, а для лідируючих суб'єктів (проводу) - в робочих, якщо мова йде про вчинення владної дії, та у календарних днях, якщо мова йде про вчинення технічної дії2.

Початок перебігу строку може обчислюватись від дня наступного за тим, в який відбулась подія, дія, а може обчислюватись з моменту певної події. До прикладу, справи про порушення правил дорожнього руху іноземцями, які не користуються імунітетом, розглядаються за місцем скоєння порушення, як правило, того ж дня, але не пізніше ніж через 3 доби з моменту виявлення правопорушення3.

Процесуальні строки також визначаються періодичністю засідань колегіального органу, який може виконувати функції на певній стадії провадження. Засідання Кваліфікаційної комісії НБУ з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ проводяться згідно із затвердженим планом один раз на місяць. Правда, за рішенням голови Комісії дозволяється проводити позачергові засідання4.

1 Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.07.63 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1963. - №30. - Ст. 464.

2 Пункт 8-10 Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт послуг. затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000 р.// Офіційний вісник України. - 2000. - № 51. - Ст. 2232.

3 Пункт 8.7. Інструкції по організації провадження у справах про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом міністерства внутрішніх справ України № 91 від 25.02.94 р.

4 Пункт 4.1. Положення про Кваліфікаційну комісію НБУ з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ, затвердженого постановою правління Національного


>>>189>>>

Періодичність засідань, а значить строки вчинення процесуальних дій, можуть визначатись станом матеріалів справи. Засідання колегіального органу проводяться в міру накопичення матеріалів, що є предметом розгляду1.

Однак практики визнають, що періодичність засідань не повинна бути визначальним, а тим більше єдиним критерієм визначення строків вчинення процесуальних дій. Засідання Міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг призначається з урахуванням необхідності завершення розгляду клопотання у 4 місячний строк2.

Строки розгляду заяв можуть обчислюватись з моменту їх реєстрації або з моменту прийняття їх до розгляду. Однак перший спосіб менш продуктивний, оскільки немає смислу починати відлік плину строку розслідування, якщо до цієї стадії взагалі може не дійти справа, якщо заяву не приймуть до провадження.

Тривалість процесуальних строків може скорочуватись. До прикладу, це може мати місце при складенні акта про правопорушення у присутності правопорушника та за його письмовим клопотанням3. Скорочення строку може мати місце і тоді, коли провід затягує розгляд, хоча його можна завершити достроково .

банку України № 271 від 16.07.2001 р.// Офіційний вісник України.-2001.-№32. -Ст. 1501.

1 Пункт 5 Положення про тимчасову комісію для перевірки правильності видачі посвідчень "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", затверджене розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації. № 126 - р від 4.03.97 р.

2 Пункт 3.5 Правил розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів, робіт, послуг, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. - 1996. - № 6.

3 Пункт 6.6 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 09.01.97 р.// Офіційний вісник України. - 1997. - № 4. - С. 246.

4 Пункт 3.8 Правил розгляду звернень громадян до ДКЦПФР та її територіальних органів, затверджених Наказом ДКЦПФР № 186 від


>>>190>>>

Особливістю адміністративного процесу є потреба у обширному адміністративному розслідуванні. Через це необхідно продовжувати строки. Такими повноваженнями, як правило, володіє керівник міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади1. При цьому підстава для такого рішення проводу досить невизначена: у разі необхідності2. За певних обставин строки можуть бути продовжені при неможливості виконання адміністративного рішення3.

Як правило, продовженню підлягають строки, які встановлені правовою нормою. Ініціатором продовження строків може виступати як лідируючий суб'єкт (провід), так і зацікавлена особа. Строки, передбачені законом для подання матеріалів на запит органу управління, можуть бути продовжені за клопотанням заявника. Причому клопотання про продовження строку повинно надійти до закінчення такого строку4.

Підставами продовження строків є: 1) перебування сторони за межами Укра'їни; 2) перебування у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; 3) сторона перебувала у місцях позбавлення волі за виро-

23.07.97 р.// Українська інвестиційна газета. - 1997. - № 32.

1 Пункт 6.2 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 09.01.97 р.// Офіційний вісник України. - 1997. - № 4. - С. 246.

2 Пункт 3.5 Правил розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів, робіт, послуг, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. - 1996. - № 6.

3 Пункт 14.7. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. -1996. - № 6.

4 Пункт 6 Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель), затвердженого Наказом Держпатенту України № 244 від 29.11.96 р.// Покажчик нормативно-правових актів України. - 1997. - №1. - С. 25.


>>>191>>>

ком суду; 4) обмеженість свободи пересування у зв'язку із ув'язненням чи полоном на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально; 5) визнанання за рішенням суду безвісно відсутнім або перебування у розшуку у випадках, передбачених законодавством1. Правовими нормами можуть передбачатись максимальні терміни продовження строків.

Продовження строків не завжди відносять до компетенції проводу. Ці питання деколи відносять до повноважень вищестоящих організаційних ланок2.

Строки можуть бути поновлені. Відмінності поновлення від продовження строків у тому, що по-перше, клопотання про поновлення надсилається вже після пропуску процесуального строку. А по-друге, поновлення стосується відмінного кола строків. Як правило, це строки порушення провадження по справі. Мотивоване клопотання про поновлення пропущеного строку має надійти протягом певного строку від дати закінчення пропущеного строку. Разом із таким клопотанням деколи вимагають документ про сплату встановленого за поновлення строку збору".

Зупинення перебігу строків

При зупиненні провадження строки перериваються. А їх плин може бути продовжений з дати винесення процесуального рішення про відновлення розгляду по справі. Підставами зупинення

1 Пункт 7 Положення про порядок подання та розгляд скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом ДПА України № 93 від 03.03.98 р.// Офіційний вісник України. -1998.-№ ll.-Cr.430.

2 Стаття 17 Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.06.95 р.// Голос України. - 1995. - 27 липня.

3 Пункт 7 Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель), затвердженого Наказом Держпатенту України № 244 від 29.11.96 р.// Покажчик нормативно-правових актів України. - 1997. - №1. - С. 25.


>>>192>>>

строків є хвороба зацікавленої особи, перебування її у відпустці1.

Немає однотипного процесуального регулювання незалежності строків розгляду справи від проведення додаткого розслідування. В одних випадках передбачається зупинення перебігу строків, в іншому — передбачається продовження строків розгляду, в третьому незарахування строків одержання необхідних доказів і проведення експертизи2. Деколи час експертизи та одержання відповіді на запит не включають до строків окремої стадії. Зокрема, при видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії строки вчинення даних дій не включаються до стадії вирішення справи3.

З цих трьох підходів необхідно зробити вибір на користь продовження строків. Спосіб зупинення перебігу строків не підходить, бо він у загальній теорії юридичного процесу означає перерву у розгляді справи на невизначений строк у випадках обставин, які перешкоджають розгляду справи по суті, але не можуть бути усунені ні проводом, ні учасниками, тобто незалежні від їх волі.

Відкладення вирішення справи не перериває строків розгляду4. Деколи допускається термінологічна неточність. Замість

' Пункт 35 Інструкції про атестацію службових осіб митних органів України, затверджена Наказом Держмиткому України № 100 від 5.03.97 р.// Офіційний вісник України. - 1997. - № 14. - Ст. 205.

2 Пункт 13 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 8.09.97 р. № 997 // Урядовий кур'єр. - 1997. - 16 вересня.

3 Пункт 5.3. Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України № 1174 від 09.09.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998. - № 40. - Ст. 1503.

4 Пункт 3.10. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. -1996.-№ 6.


>>>193>>>

терміна "відкладення" вживається термін "зупинення", хоча процесуальні наслідки дії подібні до наслідків відкладення. Неявка сторони без поважної причини за повторним викликом комісії не зупиняє розгляду земельного спору1. Однак зловживання такою термінологічною заміною не сприяє ефективності адміністративної практики. До прикладу, розгляд справи при видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії зупиняється на час нез'явлення керівника суб'єкта підприємницької діяльності на засідання НКРЕ2. Таке формулювання некоректне. В даному випадку потрібно використовувати відкладення розгляду справи.

Види строків

Строки класифікуються: за масштабом: загальні та спеціальні; за місцем серед стадій провадження: строки розгляду справи в цілому, строки стадії порушення справи, адміністративного розслідування, підготовки справи до вирішення, вирішення, виконання.

Строки розгляду справи. Перебіг цих строків починається з моменту порушення справи. Тому строки попереднього розгляду заяви про порушення провадження до строків розгляду справи не включаються3. Строк розгляду завершується такою процесуальною дією, як повідомлення учасників про результати

1 Пункт III Положення про погоджувальну комісію з питань суміжного землекористування, затверджене рішенням II сесії Чернівецької міської ради XXIII скликання від 21.05.98. р. № 21.

2 Пункт 5.5. Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України № 1174 від 09.09.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998. - № 40. - Ст. 1503.

3 Пункт 10.13. Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8.09.97 р. № 997 // Урядовий кур'єр. - 1997. - 16 вересня.


>>>194>>>

виконання адміністративного рішення справи або звернення учасника до проводу, уповноваженого розглядати скаргу.

Строки подачі заяви. Строки на даній стадії обчислюються двома способами. В першому випадку початок плину строку залежний від моменту виникнення підстави матеріальних правовідносин. У другому випадку - з моменту проведення засідання колегіального органу, який уповноважений розглядати заяву. Так, заяви про розгляд спорів з приводу суміжного землекористування подаються проектною організацією секретарю комісії не пізніше як за 3 дні до її засідання1.

В науці триває дискусія про природу строків звернення із заявою: чи вона процесуальна, чи матеріальна. Цю проблему належить розв'язувати так. Природа є процесуальною, якщо пропуск цього строку є підставою для залишення заяви без розгляду. Якщо ж діє правило про відмову у задоволенні заяви, якщо строк пропущений, то має місце матеріально-правова природа строку .

Строк попереднього розгляду заяви. Протягом цих строків може бути прийняте рішення про залишення заяви без руху. У разі виявлення невідповідності поданих заявником документів встановленим вимогам Національної Комісії з регулювання електроенергетики направляє заявнику в тижневий термін з дати реєстрації повідомлення про відкладення початку розгляду заяви та вказує причини відкладення. Після врахування заявником зауважень НКРЕ і подання відповідних документів розгляд заяви може бути розпочатий3. На цій стадії виділяють такі строки:

1 Пункт III Положення про погоджувальну комісію з питань суміжного землекористування, затверджене рішенням II сесії Чернівецької міської ради XXIII скликання від 21.05.98. р. № 21.

2 Стаття 28 ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7.06.96 р.// Голос України. - 1996.- 2 липня.

3 Пункт 5.1. Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затверджена Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України № 1174 від 09.09.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998.- № 40. - Ст. 1503.


>>>195>>>

виправлення вад форми заяви, внесення збору при залишенні заяви без руху, строки формальної чи фактичної перевірки заяв.

Строки розслідування. Ці строки починаються з моменту порушення провадження. Часто строки розслідування обчислюються з дати виявлення підстави виникнення правовідносин1, або надходження матеріалів справи (строк розгляду матеріалів справи за скаргою у відділах не повинен перевищувати одного тижня з дня надходження до відділів необхідних документів по скарзі заявника2).

В рамках цієї стадії можуть запроваджуватись строки вжиття забезпечувальних заходів. Суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з виробництва дисків, зобов'язаний забезпечити обов'язкове зберігання примірників дисків у разі виникнення спірних питань протягом терміну, встановленого Міністерством освіти і науки (до остаточного врегулювання цих питань).

Строки підготовки справи до вирішення. До цих строків відносять відтини часу, коли провід вивчає висновки органу розслідування; строк вжиття заходів попередження (припинення). Так, у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності передбачається застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну. А перед тим, як винести завершальне рішення по цій справі, провід вирішує питання про запровадження справляння спеціального мита. Строк такого попереднього заходу не може перевищувати 200 днів3. Строки дії подібних запобіжних (попе-

1 Пункт 17 Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.06.95 р.// Голос України. -1995. - 27 липня.

2 Пункт 8 Порядку розгляду скарг в державному комітеті України у справах національностей та міграції на рішення про надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються органами міграційної служби в АРК, областях, м.м. Києві та Севатсополі, затвердженого Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції від 18.11.96 р. № 6 // Покажчик нормативних правових актів України. -1997. -№1.-С. 25.

3 Стаття 11 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 23 лютого.


>>>196>>>

реджувальних) заходів припиняється автоматично при прийнятті остаточного рішення по справі. Хоча заходи процесуального забезпечення можуть вживатись на стадії виконання рішення.

Строки стадії вирішення справи. Строк починає плин з моменту закінчення останньої процесуальної дії на стадії адміністративного розслідування. Прийняття рішення за результатами атестації повинне мати місце у двомісячний термін з дня атестації працівника. Прийняття рішення по сплину цього строку не допускається1.

В рамках цієї стадії виділяють такі строки. 1) Строк підготовки рішення. Тобто рішення не оголошується одразу після закінчення засідання - проводу дається певний строк для його підготовки2. Протягом цього строку кожен член колегіального органу має право на окрему думку і може викласти її письмово1. 2) Строк надіслання рішення сторонам. 3) Строк набуття чинності рішенням. В останньому випадку строк може обчислюватись з дня підписання або з моменту оголошення.

Строки виконання рішення. Строк виконання може обчислюватись з моменту винесення рішення або з моменту його одержання. На стадії виконання можливі й інші строки. До прикладу, суб'єкт підприємницької діяльності повинен подати Комісії підтвердження щодо оплати штрафу протягом 5 днів з дня сплати штрафу4.

1 Пункт 35 Інструкції про атестацію службових осіб митних органів України, затверджена Постановою НКРЕ від 01.09.99 р. № 1134// Офіційний вісник України. - 1999. - № 38. - Ст. 1922.

2 Пункт 8 Інструкції про порядок проведення розслідувань, пов'язаних із порушенням правил та процедур експертного контролю, затвердженої Наказом Державної служби експортного контролю України від 9.10.98 р. № 641/3081// Офіційний вісник України. - 1998. - № 41.

3 Пункт 6.1 Положення про Апеляційну рада Держапатенту України, затвердженого Наказом Держпатенту України № 34 від 28.02.96 р.// Інформаційний бюлетень. - 1996. - № 12.

4 Пункт 24 Інструкції щодо застосування Положення про порядок накладення штрафів на суб'єктів підприємницької діяльності, затверджена Постановою НКРЕ від 01.09.99 р. № 1134// Офіційний вісник України. - 1999. - № 38. - Ст. 1922.


>>>197>>>Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.01 с.)