ТОП 10:

ОРГАНИ (ПОСАДОВІ ОСОБИ), УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ(ділова гра)

Варіант 1

І. О б с т а в и н и с п р а в и. Інспектор ДАІ старший лейтенант А. затримав неповнолітнього гр. Б., який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Інспектор А. встановив стан сп’яніння гр. Б. за допомогою індикаторної трубки „Контроль тверезості”. Позитивні результати проби інспектор А. зафіксував у протоколі огляду при свідках гр. В., гр. Г. та вилучив посвідчення водія. Правопорушник гр. Б. протокол огляду підписав та погодився з результатами проби.

Вирішіть дану справу.

П. У ч а с н и к и с п р а в и:

1) інспектор А.;

2) правопорушник гр. Б.;

3) свідки гр. В., гр. Г.;

4) суддя Д.

ІІІ.Д о к у м е н т и (підготувати письмово): протокол огляду, протокол про адміністративне правопорушення, пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, постанова про накладення адміністративного стягнення та інші матеріали по справі.

Варіант 2

І. О б с т а в и н и с п р а в и. Державний службовець гр. А. після 23-00 год. порушував тишу (гучно розмовляв, співав) в готелі, де мешкав в період підвищення кваліфікації, чим заважав відпочивати гр. Б. та гр. В. По даному факту дільничним інспектором Е. Було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Вирішіть дану справу.

П. У ч а с н и к и с п р а в и:

1) правопорушник гр. А.;

2) потерпілі гр. Б., гр. В.;

3) свідки гр. Г., гр. Д.;

4) дільничний інспектор Е.;

5) члени адміністративної комісії.

ІІІ. Д о к у м е н т и (підготувати письмово): протокол про адміністративне правопорушення, пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, пояснення потерпілих, постанова про накладення адміністративного стягнення та інші матеріали по справі.

Варіант 3

І. О б с т а в и н и с п р а в и. Пасажир тролейбусу гр. А. відмовився заплатити за проїзд контролеру тролейбусного управління В., посилаючись на те, що він проїхав дві зупинки. Контролер В. склав протокол про адміністративне правопорушення, а також вилучив у гр. А. його студентський квиток, про що контролером було складено акт.

Вирішіть дану справу.

П.У ч а с н и к и с п р а в и:

1) правопорушник гр. А;

2) контролер тролейбусного управління гр. В.;

3) начальник тролейбусного управління гр. Б.;

4) свідки гр. Г., гр. Д.

Ш. Д о к у м е н т и (підготувати письмово): протокол про адміністративне правопорушення, пояснення і зауваження по змісту протоколу правопорушення, постанова про накладення адміністративного стягнення та інші матеріали по справі.

 

Т е м а 21. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ

ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ

О с н о в н і п и т а н н я

1. Поняття та моделі адміністративної юстиції.

2. Становлення адміністративної юстиції в Україні.

3. Адміністративне судочинство: поняття і завдання.

4. Кодекс адміністративного судочинства України: призначення та структура.

З а в д а н н я

1. У травні 2006 р. гр. К. звернулася до Ковпаківського районного суду м. Суми з позовом до Державної податкової адміністрації в Сумській області про визнання протиправними дій і відшкодування моральної шкоди.

У судовому засіданні позивачка пояснила, що їй стало відомо про те, що перший заступник голови Державної податкової адміністрації в Сумській області звертався із запитом до Сумської міської клінічної лікарні № 5 про стан її здоров’я, про що був зроблений запис в її амбулаторній картці.

Позивачка двічі просила керівника податкової адміністрації надати їй копії запиту та відповіді лікарні, однак останній не відреагував на її звернення. У судовому засіданні К. представила копії відповідних заяв, які були надіслані керівникові податкової адміністрації листом із повідомленням

Позивачка вважала, що їй завдана моральна шкода, оскільки внаслідок незаконного збирання керівником податкової адміністрації щодо неї інформації вона дуже нервувалася, вимушена була пояснювати всім своїм знайомим, у зв’язку з чим зазначений запит надіслано до лікарні і т.ін.

Яким процесуальним актом має керуватися суд при розгляді даного позову? Обґрунтуйте свою позицію щодо рішення по цій справі.

2. Громадянин Сирії В. прибув в Україну у особистих справах й перебував на території нашої держави на законних підставах. Двічі за один рік він був притягнутий до адміністративної відповідальності. Начальник районного відділу внутрішніх справ прийняв рішення про видворення В. за межі України. В., мотивуючи тим, що за вчинені діяння він вже зазнав покарання і немає необхідності застосовувати до нього такий захід, як видворення, зажадав звернутися до суду із позовом про скасування рішення начальника районного відділу внутрішніх справ.

До якого з судів загальної юрисдикції має звернутися громадянин Сирії В.? Обґрунтуйте свою позицію щодо рішення по цій справі.

3. При затриманні громадянина Н., який приймав участь у несанкціонованій демонстрації, працівник міліції наніс йому кілька ударів гумовою палицею по голові та шиї за те, що Н. відмовлявся сідати у патрульну машину.

Про наявність у Н. пошкоджень, які можуть бути наслідком нанесення ударів палицею по голові та шиї, йшлося у довідці медичної установи, до якої звернувся Н. зі скаргами на погане самопочуття й проханням надати йому відповідну допомогу.

Після одужання Н. звернувся до правоохоронних органів із заявою, яка містила інформацію про нанесення йому працівником міліції тілесних пошкоджень. До заяви Н. додав зазначену довідку медичної установи. У порушенні кримінальної справи громадянинові Н. було відмовлено, про що останній був повідомлений у встановленому законом порядку.

Громадянин Н. вирішив оскаржити постанову про відмову у порушенні кримінальної справи.

В якому порядку громадянин Н. може оскаржити постанову про відмову у порушенні кримінальної справи? Якщо за результатами розгляду скарги буде встановлено законність зазначеної постанови і громадянин Н. вважатиме таке рішення обґрунтованим, чи вправі він звернутися до суду із позовом про визнання неправомірними дій працівника міліції? Яким процесуальним актом має керуватися суд при розгляді такого позову?

4. Громадянин С. звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому зазначив, що державним виконавцем не здійснено жодної дії, спрямованої на виконання рішення, прийнятого цим же судом щодо розподілу спадщини між ним та його братом. Суддя відмовив у відкритті провадження в справі, аргументуючи тим, що для її розв’язання законодавством встановлений інший порядок судового вирішення.

Чи законне рішення судді? Дайте обґрунтовану відповідь.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Кодекс адміністративного судочинства України: Із змінами і доповненнями станом на 9 січня 2007 року / Упорядники Ю.П. Битяк, Н.Б. Писаренко. – Х.: Право, 2007. – 240 с.

Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України/ Автори-упорядники І.Б. Коліушко та Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

Битяк Ю.П., Писаренко Н.Б. Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах за участю суб’єктів владних повноважень // Право України. – 2006. – № 10. – С. 78 – 81.

Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік / За заг. редакцією Александрової Н.В., Кубіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256 с.

Писаренко Н.Б. Історія розвитку адміністративної юстиції в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2003. – № 4. – С. 112 – 117.

Писаренко Н.Б. До питання про розмежування компетенції судів загальної юрисдикції // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 1. – С. 14 – 18.

 

Т е м а22. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

(для самостійної роботи)

П л а н

1. Поняття законності та дисципліни в державному управлінні.

2. Способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні.

 

Л і т е р а т у р а

Гаращук В.М. Суть, принципи та гарантії законності // Проблеми законності. – Х.: Нац. юрид.акад. України, 2000. – № 72. – С. 106 – 112.

Март’янов І.В. Нагляд прокуратури і контроль державних органів – способи забезпечення законності в державному управлінні // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юрид. літ-ра., 2003. – № 19. – С. 214 – 217.

 

Т е м а 23. КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

О с н о в н і п и т а н н я

1. Контроль в державному управлінні, його сутність та юридичні підстави.

2. Види контролю в державному управлінні.

З а в д а н н я

1. Головний державний санітарний лікар міста тимчасово припинив діяльність текстильного комбінату за порушення санітарних норм. Своєю постановою він наклав на керівника комбінату адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а до комбінату застосував фінансову санкцію у вигляді штрафу в розмірі 50% вартості випущеної продукції. Керівник комбінату заперечував проти цього, вважаючи, що головний санітарний лікар тричі застосував примусові заходи за вчинення одного правопорушення: припинив діяльність комбінату, наклав штраф на нього, застосував санкцію до комбінату.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи законно діяв головний державний санітарний лікар міста? Які види заходів адміністративного примусу були застосовані у даному випадку?

2. Обласне управління контрольно-ревізійної служби України здійснило перевірку фінансової діяльності державного підприємства і виявило порушення законодавства. Своєю постановою начальник управління наклав на директора та головного бухгалтера підприємства адміністративні стягнення у вигляді штрафів в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і зобов’язав їх у двотижневий строк ліквідувати причини, що призвели до порушення. Директор підприємства заперечував свою винуватість, мотивуючи тим, що за фінансову діяльності підприємства відповідає головний бухгалтер.

Зробіть обґрунтований висновок щодо законності рішення начальника обласного КРУ.

3. Громадянин К. звернувся до об’єднання споживачів зі скаргою на підприємця С. В скарзі К. відзначав, що підприємець реалізує неякісний товар та відмовляє в його заміні. Об’єднання споживачів провело перевірку діяльності підприємця, за результатами якої ухвалило рішення про притягнення С. до відповідальності за ст. 1552 КУпАП та накладення на нього штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Підприємець сплачувати штраф відмовився і звернувся до суду з позовом про визнання незаконними дій об’єднання споживачів.

Дайте юридичний аналіз ситуації та обґрунтуйте свою позицію щодо рішення по даній справі.

4. Виконком однієї з селищних рад прийняв рішення, яким заборонив жителям приватних будинків селища в зимовий період користуватися опалювальними приладами з 22 год. вечора до 7 год. ранку, мотивуючи це посиленням протипожежних заходів. Цим же рішенням щодо порушників була встановлена адміністративна відповідальність у вигляді двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Районний прокурор визнав рішення виконкому незаконним і опротестував його.

Чи є підстави для протесу? Складіть проект акта прокурорського реагування.

Л і т е р а т у р а

Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. – К.: Наукова думка, 2004. – 299 с.

Гаращук В.М. Система контролюючих органів та їх повноваження: загальний огляд // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2003. – № 5. – С. 67 – 74.

Державний контроль у сфері виконавчої влади // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 427 – 510.

Сушко Л. Зміст контрольної діяльності органів державної влади // Право України. – 2006. – № 11 – С. 118 – 120.

 

Т е м а 24. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

(для самостійної роботи)

П л а н

1. Поняття, мета і завдання прокурорського нагляду в державному управлінні.

2. Предмет прокурорського нагляду в державному управлінні.

3. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду в державному управлінні.

 

Н о р м а т и в н о – п р а в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а

Про прокуратуру: Закон України від 05.11.91 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з наступ. змін. та доп.).

Гаращук В.М. Проблеми організаційного забезпечення контролю й нагляду в державному управлінні // Проблеми законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – № 71. – С. 100 – 103.

 

Т е м а 25. КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.01 с.)