Правила безпеки в лабораторії основ ремонту АТЗ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила безпеки в лабораторії основ ремонту АТЗВсі роботи в лабораторії виконуються під керівництвом викладача або лаборанта.

Користуватись тільки справним обладнанням, інструментом і пристроями.

Не загромаджувати робоче місце обладнанням і сторонніми предметами, що не мають відношення до роботи.

Не ходити без потреби по лабораторії, не чіпати деталі, вузли і прилади, що не відносяться до лабораторної роботи, що проводиться.

До початку роботи вивчити інструкцію з техніки безпеки, звертаючи увагу на можливі шкідливості, які можуть виникнути під час роботи.

Перш, ніж приступити до роботи, уважно ознайомитися з завданнями, отриманими матеріалами і обладнанням.

Не вмикати і вимикати без дозволу викладача рубильники, прилади, стенди, двигуни та інше устаткування.

Забороняється розбирати прилади, вимірювальний інструмент, вузли верстатів і стендів.

Дотримуватись обережності при виконанні лабораторних робіт.

Бути уважним, обережним при провертанні шпинделя і інших вузлів установок.

Забороняється торкатися до деталей, що обертаються.

У випадку несправності електричного обладнання стенда, а також при появленні диму, іскріння або запаху перегрітої ізоляції необхідно негайно знеструмити стенд. Про всі несправності необхідно повідомити викладачу або лаборанту.

Під час проведення лабораторних робіт забороняється відходити від машин та приладів, включених в мережу.

При ураженні людини електричним струмом необхідно негайно знеструмити стенд. При втраті свідомості та зупинці дихання потерпілого потрібно звільнити від одягу, який стискує. До прибуття лікаря необхідно потерпілому робити штучне дихання.

У випадку виникнення пожежі необхідно терміново:

- знеструмити обладнання і прилади;

- примінити вогнегасники та інші засоби для ліквідації місці загорання;

- при необхідності повідомити про пожежу в пожежну частину і адміністрацію ІФНТУНГ.

 

 

Лабораторна робота № 1

Комплектування деталей кривошипно-шатунного механізму (поршень - поршневий палець - шатун)

 

Мета робота

1.1.1 З'ясування суті методу групової взаємозамінності.

1.1.2 Придбання практичних навичок у підборі спряжених деталей за розмірними та масовими групами.

1.1.3 Усвідомлення роботи, яку виконує комплектувальник, включаючи користування засобами контролю і технічними умовами на капітальний ремонт.

Обладнання робочого місця

1.2.1 Штангенциркуль ШЦ-11 0…250-0,05(ГОСТ 166- 89)

1.2.2 Мікрометри - МК 0…25,25…50 (ГОСТ 4381-87)

1.2.3 Нутромір індикаторний НИ 18…50 (ГОСТ 868-82) з мікрометричною головкою.

1.2.4 Пневматичний довжиномір 316-1 з калібрами.

Зміст роботи

1.3.1 Сортування деталей на розмірні групи і їх комплектування.

1.3.2 Перевірка результатів підбору.

Основні вимоги до деталей, які комплектують

Для забезпечення точності складання спряжень «ПОРШЕНЬ-ПОРШНЕВИЙ ПАЛЕЦЬ» та «ПОРШНЕВИЙ ПАЛЕЦЬ-ШАТУН» ці деталі за розмірами їх спряжених поверхонь розсортовують на чотири розмірні групи з груповим допуском 0,0025 мм. Така висока точність забезпечується застосуванням при комплектуванні пневматичного довжиноміра (при його відсутності можна використовувати відповідні мікрометри і індикаторні нутроміри з приблизним визначенням четвертого знаку після коми). Сортування на групи здійснюється при температурі приміщень 20±3 ОС.

Визначення номера розмірної групи діаметра отворів бобишок поршнів, діаметра поршневого пальця і внутрішнього діаметра втулки верхньої головки здійснюється порівнянням їх дійсних розмірів з нормативними значеннями інтервалів. Належність до даної групи відмічається позначкою маслостійкою фарбою: у поршня - на торцях бобишок, у шатуна - на зовнішній поверхні верхньої головки, у пальця - на внутрішній циліндричній поверхні. Відповідність кольору певної групи вказується в ТУ відповідного автомобіля.

При складанні поршня з шатуном розмірна група поршневого пальця і отвору у верхній головці шатуна повинні відповідати розмірній групі отвору під палець у поршні.

До складання шатуна з поршнем шатун з вкладишами повинен бути підібраний з шийкою вала, поршень - з циліндром, кільця - з циліндром і канавками поршня, а поршневий палець рекомендується підбирати з втулкою верхньої головки шатуна і бобишками поршня додаток А (таблиця А.1).

Поршневий палець, підібраний до шатуна при температурі (20±3 ОС), без мастила повинен щільно входити в отвір втулки від зусилля великого пальця руки (рисунок 1.1).

 

Рисунок 1.1 – Підбір поршневого пальця до втулки верхньої головки шатуна

За ТУ в спряженні «ПОРШНЕВИЙ ПАЛЕЦЬ - ШАТУН» для двигунів ЗИЛ-130 має бути забезпечений зазор 0,0045…0,0095 мм.

В отвори бобишок поршня підібраний поршневий палець при температурі (20±3 ОС) не повинен входити під дією руки. При цьому величина натягу в спряженні «ПОРШНЕВИЙ ПАЛЕЦЬ - ПОРШЕНЬ» для двигуна ЗИЛ-130 за ТУ має бути 0,0025…0,0075 мм.

Порядок виконання роботи

1.5.1 Записати в бланк звіту ( таблиця 1.1) технічні вимоги до посадки спряжених деталей ,найменування деталей, які комплектують (поршень, палець, шатун), їх умовні номери.

1.5.2 Відсортувати поршні для складання за методом групової взаємо-замінності. Заміряти діаметри отворів бобишок в одному поясі (посередині) з двох сторін і в двох взаємноперпендикулярних (паралельно і перпендикулярно до осі поршня). З чотирьох значень діаметрів бобишок поршня в звіт вписують одне-найбільше. Точність заміру 0,0001 мм. Порівняти дійсні розміри отворів бобишок з граничними значеннями їх розмірних груп і визначити групу для кожного поршня, номер якої і записати в бланк звіту.

1.5.3 Відсортувати поршневі пальці для складання за методом групової взаємозамінності. Заміряти діаметри кожного пальця (точність 0,0001 мм) в двох взаємноперпендикулярних площинах і чотирьох поясах. Із восьми отриманих розмірів у звіт записати один - найменший. Порівняти діаметри поршневих пальців з граничними значеннями їх розмірних груп і визначити групу для кожного поршневого пальця, номер якої записати в бланк звіту.

1.5.4 Відсортувати шатуни для складання за методом групової взаємозамінності. Внутрішній діаметр втулки верхньої головки заміряти в двох взаємноперпендикулярних площинах і двох поясах (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Схема замірів діаметра отвору втулки верхньої головки шатуна

Точність заміру 0,0001 мм. З чотирьох отриманих розмірів у звіт записати один - найбільший. Порівняти дійсні внутрішні діаметри втулок верхніх головок шатунів з граничними значеннями розмірних груп і визначити групу для кожного шатуна, номер якої і записати в бланк звіту.

1.5.5 Скомплектувати деталі спряжень. Підібрати деталі однієї розмірної групи для спряжень «ПОРШЕНЬ - ПАЛЕЦЬ» та «ПАЛЕЦЬ - ШАТУН».

1.5.6 Перевірити правильність підбору , для чого для кожного спряження розрахувати величину зазору або натягу і записати їх в бланк звіту, отримані значення зазору і натягу порівняти з вимогами ТУ додаток А (таблиця А.1).

1.5.7 Результати вимірів та розрахунки заносять в таблиці 1.1,1.2 і 1.3.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 75; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.006 с.)