Проф. Коцану Ігорю Ярославовичу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проф. Коцану Ігорю ЯрославовичуВід Комзюка В.В.

ЗАЯВА

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я я, старший викладач кафедри неорганічної хімії Комзюк Віктор Васильович, прошу надати мені позачергову відпустку для лікування з 17 грудня до 12 січня 2006.

Додатки:

1) справка про стан здоров’я;

Виписка із протоколу засідання профкому про надання путівки до санаторію.

(підпис) 15.12.2012

 

Практичне заняття № 2

 

Документація з кадрово-контрактних питань (2 год.)

І. Теоретична частина:

 1. Резюме.
 2. Автобіографія.
 3. Характеристика.
 4. Рекомендаційний лист.
 5. Відмінювання та правопис українських прізвищ.
 6. Творення імен по батькові.

ІІ. Практична частина:

1. Напишіть автобіографію та резюме.

 

2. Запишіть у формі родового і давального відмінка (прізвище, ім’я та найменування по батькові). Іванців Артем Григорович, Забіяка Леонід Павлович, Забіяка Галина Василівна, Сніжко Олег Ілліч, Засуха Федір Кирилович, Дейнека Яніна Вадимівна, Чечуга Марина Георгіївна, Марковська Оксана Василівна.

3.Провідміняйте власні назви. Порівняйте відмінкові форми прізвищ. Поясніть, чим зумовлюються різні системи відмінювання цих прізвищ:

а)Василь Ткаченко, Марія Ткаченко;

б) Микита Бандурко, Микола Бандурка;

в) Станіслав Швець, Мирослава Швець;

г) Ольга Михайлова, Оксана Михайлів;

д) Віталій Рись, Олександра Рись.

 

4. Від вказаних імен утворіть чоловічі та жіночі найменування по батькові, поставте їх у родовому, давальному та кличному відмінках:

В’ячеслав, Ілля, Юрій, Сава, Левко, Лев, Євген, Євгеній, Григорій, Георгій, Микола.

 

Знайдіть помилки в оформлюванні характеристики. Відредагуйте і запишіть, доповнивши відсутніми відомостями. Вкажіть на характер помилок.

Характеристика

Видана студентці 5 курса

Харківського Національного

Університета імені В. Н. Каразіна

Даниленко Інні Дмитрівні,

Року народження,

Освіта – середня спеціальна

Даниленко Інна Дмитрівна, студентка 5 курсу, яка навчається за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”, успішно проходила перекладацьку практику у Посольстві республіки Ліван з 14.03.2011 по 14.04.2011 року. Вона виконувала переклади з української мови на англійську мову дипломатичних нот та економічних листів різного характеру.

Зарекомендувала себе як уважна та старанна студентка. Практику оцінено на відмітку “відмінно”.

Посол республіки Ліван в Україні Юссеф Садака

15.04.2012

 

6. Відредагуйте сталі вислови, уживані в тексті автобіографії. 1. В 2010 році я вступив у Національний Авіаційний Університет, де навчаюся до теперішнього часу. 2. В 2012 поступив до Київського національного університета на економічний фаукультет, зараз являюся студентом 1 курса. 3. На протязі 2007–2012 вчився на юриста в університеті, який закінчив з гарними покажчиками.

Практичне заняття № 3

 

Документація з кадрово-контрактних питань (2 год.)

І. Теоретична частина:

1. Заява. Види заяв.

2. Наказ щодо особового складу.

3. Трудова книжка.

4. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

ІІ. Практична частина:

1. Напишіть заяву на ім’я декана факультету з проханням достроково скласти заліково-екзаменаційну сесію.

 

2. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.

 1. Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку по інформатиці. Залік не здано вчасно по поважній причині.
 2. Я, Коваль Наталія Сергіївна, дуже прошу Вашого дозволу прийняти мене на навчання за спеціальністю фінансовий менеджмент.
 3. Прошу прийняти мене на роботу менеджером з навчання.
 4. Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів за свій особистий рахунок, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 20 червня 2012 року.

3. Виправте помилки і відредагуйте поданий документ

Директору луцької загальноосвітньої

Школи № 29 Соловяненко Олені Леонідівні

Від Семенової Лариси Тарасівної

Заява.

Прошу прийняти мене на посаду вчителя іноземної мови.

До заяви додаю: копію диплому про закінчення вузу, автобіографію, трудову книжку, особистий листок з обліку кадрів, копію ідентифікаційного кода.

Підпис

4. Відредагуйте і запишіть правильний варіант наказу (про призначення на посаду…)

 

Київська середня школа № 15

Наказ

Щодо особового складу

Прийняти на роботу вчителя історії Шутейко В.В. з 1 вересня 2012 року з тижневим навантаженням 18 годин, встановити заробітну плату ...гривень.

Директор

Середньої школи № 15 м.Києва К. Г. Волошин

5. Відредагуйте сталі вислови, уживані в тексті автобіографії. Поступити в інститут; зайняти перше місце в олімпіаді; вступити на курси по інформатиці; моя сім’я складається з чотирьох чоловік: я, мати, батько, брат; я займаюся мовою програмування.

6. Утворіть форму родового і знахідного відмінка чоловічих прізвищ. Сформулюйте правила, за якими відмінюються прізвища в українській мові. Лимар, Бондар, Поштар, Мороз, Корецький, Кутній, Марковський, Пономарів, Півторадні, Лебідь, Калинець, Гудзій, Палій, Лопало, Кривоніжка, Кривоніжко, Музика, Ломака, Ломако, Куценко, Польських, Александрових.

7. Знайдіть і виправте помилки, зумовлені впливом російської мови. Замісник директора по виховній роботі, взаємовідношення в колективі, в одному екземплярі, заключити контракт, руководящий орган, займатися в університеті, виписка з протоколу, любе питання, повістка денна слідуюча, рахую своїм обов’язком, самий молодший учасник, юридичне лице, на минулому тижні, вести себе, приймати участь, приймати міри, на протязі двох років.

8. Правильно поєднайте слова: півтора/півтори (місяць, рік, доба, гривня, яблуко).

Два (росіянин, аптекар, учень, місяць), сім (гривня, завдання, сторіччя, росіянин).

 

Практичне заняття № 4

 

Довідково-інформаційні документи (2 год.)

І. Теоретична частина:

 1. Прес-реліз як стисле повідомлення про важливу подію.
 2. Звіт. Статистичні і текстові звіти.
 3. Довідка.
 4. Службові записки та особливості їх написання.
 5. Протокол. Витяг із протоколу.

ІІ. Практична частина:

1. Напишіть пояснювальну записку на ім’я декана факультету або куратора групи (поясніть причину вашої відсутності на заняттях).

 

2. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашої групи з таким порядком денним:

1. Про розподіл громадських доручень у групі.

2. Про участь студентів групи у Фестивалі науки.

3. Прочитайте заголовки звітів. Відредагуйте їх, якщо потрібно. Допишіть відсутні відомості. 1) Про проведення тижня українського кіно у м. Києві голови Спілки українських кінематографістів з 14.01.2011 до 20.01.2011; 2) студентки економічного факультету Сологуб Надії Іванівни; 3) Броварської гімназії імені С. І. Олійника за 2011-2012 навчальний рік; 4) про результати літньої екзаменаційної сесії за 2011 рік; 5) про виробничу практику студента Науменка С. В.

4. Запишіть речення відповідно до правописних норм. Укажіть на характер помилок.

Згідно плану кафедри, було проведено заняття та подано для обговорення плани конспекти занять. Упродовж звітного періоду, відвідувала відкриті заняття вчителів. За час педагогічної практики проводила позакласну роботу зі спеціальності, лінгвістичну вікторину, тиждень української мови. Практика допомогла виробити практичні уміння й навички проводити уроки різних типів, перевіряти будьякі види письмових робіт. Педагогічна практика поглибила і закріпила знання набуті в університеті з фахових і психологопедагогічних дисциплін, випробувати себе, як класний керівник.

 

5. Проаналізуйте фрагменти пояснювальних записок. Виправте помилки.

Я, студентка Кравець Л. М., не змогла вчасно приступити до занять 5 вересня 2012 року. Займаючи посаду старости, я зіткнувся з проблемою катастрофічної нестачі аудиторій для проведення практичних занять. Рахую необхідним прийняти щодо Степанова С. Г. сурові міри дисциплінарної відповідальності. У відповідності з Вашим дорученням мною перевірені стан підготовки вузів до нового 2012-2013 учбового року.

 

6. Запишіть словами числа, попередньо поєднавши їх з іменниками: 90 комп’ютерами, 175- метровий, 60 екологами, 50-річний, 86 кілометрам, 7 водіями, на 98 свердловинах, 140 зірками, від 26 відняти 68.

Практичне заняття № 5

Етикет ділового листування (2 год.)

І. Теоретична частина:

 1. Лист та його призначення.
 2. Класифікація листів.
 3. Реквізити листа та їх оформлювання.
 4. Етикет ділового спілкування.

ІІ. Практична частина:

1. Напишіть лист, в якому ви просите вибачення за те, що не прийшли на ділову зустріч, про яку домовлялися не особисто, а через секретаря. Поясніть, що помилка сталася через прикре непорозуміння.

 

2. Відредагуйте словосполучення та речення:

заказний лист, накладна плата, до востребованія, почтовий ящик, ви принесли лист не по адресу, подай правильний адрес, получив перевод на гроші.

3. Поясніть значення слів: адреса, адрес, адресат, адресант. Складіть речення з цими словами.

 

4. Відредагуйте текст листа:

Шановні панове!

Ми просимо надіслати нам прескуранти ( прайсси ) на всі види вашої продукції. Ваша фірма являється головним дістрібютором з продажі поперечно-шліфуфальних верстатів в Україні. Ото ж просимо насамперед повідомити, на яких умовах Ви могли б заключити довгостроковий договор поставки.

 

5. Відредагуйте поданий текст листа, виберіть із дужок один із варіантів слова, визначте характер помилок.

Вельмишановний Ілля Дмитрович!

Оргкомітет по проведенню конференції “Українська мова (у,в)чора, сьогодні, завтра (в, на) Україні” підтверджує, що Вашу доповідь по темі “Мовна політика (в, на) Україні” внесено (до, в) програми (у) конференції, яка планується відбутися 21 лютого 2013 року. Перше пленарне засідання почнеться в 10 годин, заключне – в 16 годин.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 361; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.006 с.)