До Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайнуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайнуПравила прийому

До Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

В 2013 році.

 

м. Кам’янець-Подільський - 2012 р.

Правила прийому

До Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

У 2013 році.

Провадження освітньої діяльності у Кам’янець-Подільському коледжі будівництва, архітектури та дизайну здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ № 529261, від 11.06.10 р.

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 р. за №,№. 1902/22214, 1903/22215.

 

І. Загальні положення

1.1 Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.(див. дод.1). Набір за спеціальністю 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» здійснюється за умови проходження акредитації.

1.2 До Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3 Вступники, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, всі забезпечується ліжком-місцем в гуртожитку коледжу.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

 

2.3 Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

2.4 Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.2. Фінансування підготовки фахівців у Кам’янець-Подільському коледжі будівництва, архітектури та дизайну здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатноздобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

ІУ. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

Приймальна комісія працює (крім неділі) - з 9-00 до 17-00

в суботу - з 9-00 до 14-00

11 серпня (неділя) –з 9-00 до 14-00

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013року 20 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад 20 липня 2013 року  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 20 липня 2013 року 13 серпня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси   31 липня 2013 року 19 серпня 2013 року
Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів 11-31 липня 2013 року  
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань 21 – 31 липня 2013 року 14-19 серпня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року; другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року; третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року;   20 серпня 2013 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня до 30 серпня 2013 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

 

  Етапи вступної кампанії     Навчання без відриву від виробництва  
  Початок прийому заяв та документів     20 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають фахові вступні випробування.   18 серпня 2013 року  
Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань   19 серпня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників   20 серпня 2013 року
  Терміни зарахування вступників   до 30 серпня 2013 року

УІІІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

 

 

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

ХУІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази навчальним закладом, за встановленою формою завантажуються до Єдиної бази у паперовому вигляді надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника, або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу ХІХ цих умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його на навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої у коледжі квоти.

 

Перелік спеціальностей

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс Термін навчан-ня Кількість місць  
За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
1.Опоряджувальник будівельний 2. Монтажник будівельний 3. Деревообробник будівельний 5.06010101 1.«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»   Співбесіда по спецпредметах   І   2 р.      
4. Столяр будівельний 7124.2            
5. Столяр-верстатник (будівельні роботи) 7124.2            
6. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 7129.2                
7. Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 8. Стропальник 9. Бурильник (будівельні роботи) 10. Машиніст підіймально- транспортних машин 11. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 12. Муляр 7133.2   7215.2 8113.2   7233.2     7122.2                    

Додаток 5 до Правил прийому до Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

Таблиця відповідності

Порядок

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації та їх розгляду вищим навчальним закладом (далі - Порядок),.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);

особистий електронний кабінет вступника - wеЬ-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр "Статус електронної заяви" може набувати таких значень:

"заяву подано до ВНЗ" - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

"заява потребує уточнення" - інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та в який спосіб їх необхідно подати;

"заяву зареєстровано у ВНЗ" - інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;

"власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі" - інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

"власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі" -інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;

"заяву скасовано" - подану електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення статусу "заяву зареєстровано у ВНЗ" чи "заява потребує уточнень" або анульовано навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету (фізичних, юридичних осіб)" за умови, що навчальним закладом виявлено технічну помилку, зроблену під час внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, з обов'язковим зазначенням причини анулювання. При присвоєнні цього статусу заява вважається неподаною, а факт такої подачі анульовується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

"власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету" - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступник зобов'язаний виконати вимоги абзацу другого пункту 17.1 розділу XVII Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 (далі - Умови прийому);

"власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб" - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб вступник зобов'язаний виконати вимоги абзацу
другого пункту 17.1 розділу XVII Умов прийому; ,

"власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання" - інформація про те, що вступник втратив право бути зарахованим на навчання до обраного вищого навчального закладу у зв'язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов'язково зазначає причину виключення;

"власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ" - інформація про те, що наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

1.3. Вищі навчальні заклади подають не пізніше ніж до 01 березня до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) такі відомості:

перелік напрямів (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання, із зазначенням структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на яких ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);

ліцензовані обсяги за кожним напрямом (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом за структурними підрозділами (факультетами, інститутами тощо), на яких ведеться підготовка.

Правила прийому

До Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

В 2013 році.

 

м. Кам’янець-Подільський - 2012 р.

Правила прийомуПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.014 с.)