Еквівалент 1000 грн. (тисяча грн. 00 копійок).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еквівалент 1000 грн. (тисяча грн. 00 копійок).1.4. У випадку зміни курсу НБУ гривні до долара США на день виконання повної оплати Турист сплачує крім суми, зазначеної в п. 1.3 курсову різницю на момент кінцевого розрахунку. Застосування загальної вартості послуг і їх оплата здійснюється в гривнях.

1.5. Дана угода за своїм змістом є змішаною у відповідності до ст. 628 ГК України і містить зобов’язання угоди на надання послуг і угоди доручення.

1.6. Туроператор виступає в якості посередника між Туристом, з одного боку, і транспортними страховими компаніями, готелями та іншими підприємствами, закладами (напр. посольствами), що забезпечують туристичну поїздку, з іншого боку.

По угодах, оформлених Туроператором, набуває права і зобов’язується – Турист, навіть якщо Туроператор і був названий в угоді, або вступив в безпосередні відносини по виконанню угоди, виконавши юридичні дії (оплати, оформлення документів та ін.).

  1. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Туроператор зобов’язаний:

2.1.1. Надати замовлені послуги в об’ємі і строках, що передбачені угодою, уклавши з контрагентами від імені Туриста і за його рахунок угоди на туристичне обслуговування останнього в об’ємі, визначеному в п. 1.2 цієї угоди.

2.1.2. Надати Туристу документи, що забезпечують надання йому туристичних послуг, що передбачені п. 1.2. даної угоди.

2.1.3. Надати Туристу повну і достовірну інформацію, передбачену діючим законодавством України.

2.2. Турист зобов’язаний:

2.2.1. Надати Туроператору при потребі повну і достовірну інформацію і легітимні документи, необхідні для виконання угоди на туристичне обслуговування.

2.2.2. Своєчасно приймати і використовувати все виконане Туроператором у відповідності з угодою.

2.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни перебування.

2.2.4. Ознайомитися і виконувати Правила перетину кордону і поведінки в країні перебування, митні, санітарні та інші правила.

2.2.5. Поважати політичний і соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування.

2.2.6. Берегти навколишнє середовище, дбайливо ставитись до об’єктів природи і культурної спадщини в країні (місці) тимчасового перебування.

2.2.7. Притримуватись під час подорожі правил власної безпеки і гігієни.

2.2.8. Компенсувати Туроператору збитки, спричинені своїми неправомірними діями.

2.3. Туроператор має право:

2.3.1. Отримувати від Туриста повну і достовірну інформацію і документи, необхідні для виконання доручення.

2.3.2. Відмовитись від виконання угоди при умові компенсації Туристу документально підтверджених збитків, що спричинені внаслідок такого розірвання, за виключенням випадків, коли таке розірвання виникло з вини Туриста.

2.3.3. У випадку істотних змін обставин, передбачених п. 4.5. даної угоди і не пізніше ніж за 10 днів до початку туру (якщо його тривалість більше, ніж 10 днів), за 5 днів до початку туру (якщо його тривалість від 2 до 10 днів), за 48 годин до початку туру (якщо його тривалість складає 1 день) змінити тривалість і маршрут туру, клас обслуговування, вид транспорту (не порушуючи при цьому основних умов туру, передбачених п. 1.2. даної угоди), а також збільшити або зменшити обумовлену вартість туру до 5 відсотків при своєчасному інформуванні Туриста.

2.3.4. У випадку істотних змін обставин, передбачених п. 4.5. даної угоди і не пізніше ніж за 10 днів до початку туру (якщо його тривалість більше, ніж 10 днів), за 5 днів до початку туру (якщо його тривалість від 2 до 10 днів), за 48 годин до початку туру (якщо його тривалість складає 1 день) змінити тривалість і маршрут туру, клас обслуговування, вид транспорту (не порушуючи при цьому основних умов туру, передбачених п. 1. 2. цієї угоди), а також збільшити або зменшити обумовлену вартість туру більш ніж на 5 відсотків тільки при згоді Туриста.

2.3.5. У випадку відсутності можливості надати послуги у відповідності з даною угодою запропонувати Туристу аналогічний набір послуг. При згоді Туриста, така зміна відображається в новій угоді, а ця угода завершує свою дію.

 

2.4. Турист має право:

2.4.1. Вимагати від Туроператора надавати інформацію про виконання угоди.

2.4.2. Вносити додатки а\або зміни в перелік послуг після оформлення угоди. У випадках, якщо ці доповнення а\або зміни порушують основні умови туру (вказані в п. 1. 1. угоди), то таке доповнення а\або зміна рахується відмовою Туриста від послуг по даній угоді і ця угода анулюється з утриманням понесених Туроператором витрат, а згідно нового замовлення на туристичне обслуговування оформлюється нова угода.

2.4.3. Самостійно оформити страхування (медичне і від нещасного випадку). При цьому на протязі 24–х годин з моменту підписання цієї угоди Турист повинен надати Туроператору копію самостійно оформленого поліса іншої страхової компанії.

 

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. При підписанні цієї угоди Турист здійснює повну оплату замовлених послуг або вносить передоплату, розмір якої залежить від кількості днів до дати початку туру:

- за 11 і більше днів до початку туру – 25 % від загальної вартості послуг;

- за 6-10 днів до початку туру – 50 % від загальної вартості послуг;

- за 1-5 днів до початку туру – 100 % загальної вартості послуг.

При цьому враховується сума, внесена туристом при замовленні послуг.

3.2. Повна оплата замовлених послуг виконується Туристом на протязі 24 годин з моменту підписання цієї угоди.

3.3. У випадку неоплати або неповної оплати замовлених послуг на протязі 24 годин, угода завершує свою дію, якщо на іншому не наполягає Туроператор, а передбачені по цій угоді послуги анулюються з утриманням понесених Туроператором збитків.

3.4. У випадку відмови Туриста від аналогічного набору послуг згідно п. 2.3.4 цієї угоди, Туроператор виконує повернення внесеної передоплати.

3.5. Оплата послуг за цією угодою здійснюється на основі рахунків виставлених Туроператором.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За виконання або неналежне виконання своїх обов’язків сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

4.2. Якість послуг, що надаються, визначається законодавчими актами, нормами і стандартами вибраної Туристом країни відвідування і підприємств, закладів, що їх надають.

4.3. У випадках виникнення обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання обов’язків по цій угоді, не виконаних на момент виникнення цих обставин.

4.4. Кожна зі сторін угоди може вимагати внесення змін або розірвання угоди у зв’язку з істотними обставинами, до яких відносяться:

4.4.1. погіршення умов туру;

4.4.2. зміна строку туру;

4.4.3. збільшення транспортних тарифів;

4.4.4. введення нових або збільшення діючих ставок податків і зборів, а також інших обов’язкових платежів;

4.4.5. різка зміна курсу національних валют;

4.4.6. неможливіть надати замовлений готель (санаторій, пансіонат і т. д.);

4.4.7. неможливість надати тип літака або авіакомпанію – перевізника, що оговорювалось раніше.

4.5. Турист може відмовитись від послуг по цій угоді в любий час після його підписання, повідомив Туроператора про свою відмову в письмовому вигляді. Датою анулювання угоди рахується дата отримана Туроператором відповідного повідомлення Туриста.

4.6. У випадку відмови Туриста від послуг, передбачених цією угодою, в тому числі при непогодженні Туриста зі збільшенням вартості туру по п. 2. 3. 4 даної угоди, Турист відшкодовує Туроператору фактично понесені ним витрати по бронюванню і розробці туру.

4.7. При анулюванні послуг у випадку отримання відмови про видачу Туристу візи, Туроператор повертає Туристу оплачену суму, за виключенням оплати зборів посольства і понесених Туроператором витрат, пов’язаних з оформленням документів і бронюванням послуг.

4.8. Неприбуття Туриста у встановлений час до місця надання першої послуги, запізнення до місць надання послуг, вказаних в програмі обслуговування, порушення ним правил перетину державного кордону, митного законодавства, вимог митних служб України або держави перебування рахуються відмовою від послуг, передбачених цією угодою, і в такому випадку, ця угода анулюється з повним утриманням загальної вартості послуг.

 

  1. СТРОК ДІЇ УГОДИ. ІНШІ УМОВИ

5.1. Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами і завершує дію після дати надання останньої послуги.

5.2. Відповідальність за надання страхових послуг несе страхове підприємство.

5.3. Надані Туристу перевізні документи (авіа, з\д, авто і т. д.) є угодою перевезення, що заключена між ним і перевізником, який несе у відповідності до міжнародних правил перевезення повну відповідальність за відмову\перенесення перевезення або інші порушення встановлених правил або угоди перевезення. Туроператор не несе прямої відповідальності за пов’язані з цим зміни об’ємів і строків надання послуг за цією угодою.

5.4. Туроператор не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей і документів Туриста на протязі всього періоду отримання послуг по цій угоді. Відповідальність за збереження свого майна як на території України, так і за її межами несе або сам Турист, або особа, якій це майно було довірено для транспортування або на збереження.

5.5. У випадку нанесення Туристом шкоди майну транспортної компанії, в місцях розміщення і слідування, а також при недотриманні законодавства країни перебування, відшкодування можливих збитків виконується за рахунок коштів Туриста у відповідності і в розмірах, передбачених діючими правилами і законодавством місця виникнення проблеми.

5.6. Туроператор не несе відповідальності у випадку неповернення Туриста в Україну після строків закінчення обслуговування. Всі фінансові претензії до Туроператора, пов’язані з іміграцією, депортацією або іншими діями Туриста, що не відповідають програмі обслуговування і призвели до додаткових втрат Туроператора, відшкодовуються за рахунок Туриста. При цьому, Туроператор залишає за собою право утримати з Туриста нанесену йому шкоду в судовому порядку.

5.7. Туроператор не несе відповідальності за відмову консульських служб посольств при відкритті в’їзної візи Туристу.

5.8. Туроператор не несе відповідальності перед Туристом за сплачені послуги, якщо Турист ними не скористався повністю або частково.

5.9. Туроператор не несе відповідальності за послуги, додатково замовлені Туристом і не передбачені цією угодою, а також не відшкодовує затрати Туриста, пов’язані з їх споживанням.

5.10. Якщо в Туриста виникла проблема під час споживання замовлених послуг, він повинен негайно проінформувати про це відповідних відповідальних осіб (співробітників готелю, ресторану, авіакомпанії і т. д.) і представника Туроператора, які мають можливість усунути недоліки і на місці. Для повної гарантії усунення недоліків на місці Турист повинен зв’язатись з представником Туроператора за телефонами, вказаними в програмі перебування за кордоном або за телефонами в офісах на Україні, по місцю укладання цієї угоди.

5.11. Якщо звернення Туриста не було задоволено на місці, він має право пред’явити Туроператору рекламацію (рекламації подаються по місцю укладання даної угоди) на протязі 14 днів з моменту закінчення туру, приклавши до неї копію справжньої угоди і акт, оформлений за місцем виникнення проблеми. При відсутності акта, а також через 14 днів з моменту закінчення туру, рекламація не приймається і Турист несе по ній самостійну відповідальність без права висунення вимог до Туроператора.

5.12. У випадку надання рекламації і її документального підтвердження у відповідності з п. 5.9. цієї угоди, Туроператор визначає розмір і, при необхідності, компенсує понесені Туристом збитки.

5.13. У випадку виникнення розбіжностей між умовами заявки і даної угоди, переваги будуть мати умови угоди.

5.14. Підписанням цієї угоди Турист підтверджує, що йому була надана необхідна і повна інформація про:

- основні вимоги, що пропонуються для оформлення виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд в країну тимчасового перебування), в тому числі інформація відносно строків їх оформлення;

- медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, в тому числі протипоказання через деякі захворювання, особливостей фізичного стану (фізичних недоліків) і віку туристів для участі в подорожі;

- туроператора (турагента), його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність лізензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншої інформації у відповідності до законодавства про захист прав споживачів;

- розмір фінансового забезпечення туроператора (турагента) у випадку його неплатопроможності або банкрутства і кредитне підприємство, яке надає таке забезпечення;

- програму туристичного обслуговування;

- характеристику транспортних засобів, які виконують перевезення;

- характеристику готелів, інших місць розміщення;

- звичаї місцевого населення, пам’ятники природи, історії, культури та ін. об’єкти, які знаходяться під особливою охороною, стані навколишнього середовища, санітарного і епідеміологічного становища;

- правила в’їзду в країну (місце) тимчасового перебування і перебування там;

- види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;

- види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводження туристів;

- дату і час початку і закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

- мінімальну кількість туристів в групі, строки інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи;

- страхову організацію, яка здійснює страхування ризиків, пов’язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

- місцезнаходження організації (організацій), що уповноважені туроператором приймати претензії туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних закладів в країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутись у випадку виникнення проблем під час туристичної подорожі;

- умови обов’язкового страхування.

  1. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ДОВІРИТЕЛЬ ПОВІРЕНИЙ

Шелькевич Надія м. Львів

вул. Валова, 21

паспорт серія № р/р. № 26006017697980

виданий у ЛФ КБ “Фінанси та Кредит”

коли МФО 325923

ЄДРПОУ 30387442

дійсний до

__________Скачкова Є.Б.(заст.директора)

домашня адреса

телефон

моб.

Підпис _________________

Додаток 4

Знижки та надбавкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)