ТОП 10:

Список використаних і рекомендованих джерел та літератури1. Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. Історія та ідеї. – Дрогобич, 1994.

2. Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941-1945. – К., 2000.

3. Білас І. Репресивно каральна система в Україні. 1917-1953. – Кн. 1-2. – К., 1994.

4. Богатырь З.А. В тылу врага (Боевая деятельность соединения партизанських отрядов под командованием А. Н. Сабурова). – М., 1963.

5. Бойко О. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2001.

6. Боярский В. И. Партизаны и армия : История утерянных возможностей / Под общ. ред. А. Е. Тараса. – Мн.; М., 2003.

7. Брицький П. Україна у другій світовій війні (1939-1945). – Чернівці, 1995.

8. Бровар О.В. Партизанський та підпільний рух у Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни. Автореф. дис. к. іст. н. – Донецьк, 2003. – 20 с.

9. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. – Л., 1993.

10. В боротьбі за Українську державу: Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи другої світової війни. – Л., 1992.

11. Верига В. Дорогами Другої світової війни. – Вид. 2-ге. – Торонто, 1998. – 345 с.

12. Великая Отечественная война 1941-1945 : Энциклопедия. – М., 1985.

13. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права // Укр. істор. журн. – 2007. – № 3 (474). – С. 46-66.

14. Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Організація українських націоналістів і зарубіжні спецслужби (1920-1950-ті рр.) // Укр. істор. журн. – 2009. – № 3 (486). – С. 132-146.

15. Великая Отечественная война 1941-1945 : Энциклопедия. – М., 1985.

16. Вєтров І.Г. Хижацько-колоніальна деструктивна роль німецьких монополій та військово-економічного апарату на окупованій території України (1941-1943 рр.) // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. статей / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. 9. – Част. 3. – С. 85-99.

17. Вронська Т.В. В умовах війни: життя і побут населення міст України (1943-1945 рр.). – К., 1995.

18. Гаврилів І.О. Воєнно-політична доктрина ОУН та її реалізація а початку Другої світової війни // Військово-науковий вісник. – Випуск 5. – Львів: ЛВІ, 2002. – С. 43-55.

19. Горєлов В.І. Особливості воєнного мистецтвана заключному етапі війни, у 1944-1945 рр., у бойових діях чотирьох Українських фронтів // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. 9. – Част. 2. – С. 44-48.

20. Грицак Я. Нарис історії України : Формування модерної української ХІХ – ХХ ст. – К., 1996.

21. Гудь Б.В. Українсько-польські конфлікти ХІХ – першої половини ХХ століття : етносоціальний аспект. Автореф. дис. д. іст. н. – Львів, 2008. – 36 с.

22. Гунчак Т. ОУН і нацистська Німеччина : між колабораціонізмом і резистансом // Український визвольний рух. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2007. – Збірник 11. – С. 61-80.

23. Гунчак Т. У мундирах ворога. – Броди : Просвіта, 2005. – 192 с.

24. Дейнека Н.В. Боротьба підпільників і партизан Південно-Західної України та Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941-1944 рр.). Автореф. дис. к. іст. н. – Одеса, 2007. – 19 с.

25. Энциклопедия Третьего рейха. – М., 2003.

26. Жилюк В.М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941-1955 рр. Монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 308 с., іл.

27. Жуков Г.К. Спогади і роздуми. – К., 1985.

28. Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі : Від найдавніших часів до наших днів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с. + 8 кол. мап.

29. Ільюшин І.І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА (1939-1945 рр.) // Укр. істор. журн. – 2002. – № 3 (444). – С. 94-104.

30. Ільюшин І.І. Національно-визвольні прагнення українських та польських самостійницьких сил за часів Другої світової війни // Укр. істор. журн. – 2003. – № 1 (448). – С. 82-96.

31. Історія застерігає. Документи про злочини німецько-фашистських загарбників та їх посібників на тимчасово окупованій території України в роки Другої світової війни. – К., 1986.

32. Історія Українського війська (1917-1995). Упорядник Я. Дашкевич. – Львів: “Світ”, 1996. – 840 с.

33. История военной стратегии России. – М., 2000.

34. Кентій А.В. Партизанський рух на завершальному етапі визволення території України від фашистських загарбників (січень – серпень 1944 р.) // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. 9. – Част. 2. – С. 379-387.

35. Кентій А.В. Українська повстанська армія 1942-1943 рр. – К., 1999.

36. Кентій А. Українська повстанська армія в 1944-1945 рр. – К., 1999.

37. Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб. – Київ – Львів, 2003.

38. Киричук Ю. Історія УПА. – Тернопіль, 1991.

39. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40-50-х років ХХ ст. – Львів, 2000.

40. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війні (1939-1945 рр.). – К., 1999.

41. Король В. Ю. Визвольні бої Червоної армії на території України (1943-1944) // Укр. істор. журн. – 2005. – № 1 (460). – С. 16-34.

42. Король В.Ю. Визволення Правобережної України від гітлерівських загарбників : нові аспекти проблеми // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. 9. – Част. 2. – С. 72-87.

43. Ковальчук В. Степан Бандера. – К., 2008.

44. Ковпак С.А. От Путивля до Карпат. – К., 1962.

45. Косик В. Україна і Німеччина в роки Другої світової війни. – Париж; Нью-Йорк; Л., 1993. – 660 с.

46. Косик В. Польсько-українська трагедія під час Другої світової війни (1942-1944) // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху. – Зошит 2 : Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни. – Львів : Видавництво ”Мс”, 2003. – С. 94-107.

47. Кучер В.И. Боевая деятельность антифашистского подполья на Украине. – К., 1983.

48. Кучер В.І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1944. – К., 1974.

49. Кучер В.І. Рух Опору на окупованій території України : політичний аспект // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Вип. 8. Част. 2. – С. 3-16.

50. Лазарович М.В. Історія України : Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 683 с.

51. Лебедь М. УПА. Українська повстанська армія: її ґенеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за Українську самостійну соборну державу. – Ч. 1. Німецька окупація України. – Б. м. в. – Сучасність. – 1987.

52. Ліпкан А.Г. Українське питання в радянсько-польських стосунках 20-50-х років ХХ ст. : військово-історичний аспект. Автореф. дис. к. іст. н. – Львів, 2003. – 23 с.

53. Милусь В.І. Організація і складпартизанських формувань. Форми партизанської боротьби в Україні (1941-1942 рр.) // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. 9. – Част. 2. – С. 388-399.

54. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952 : Документи і матеріали. – Л., 1991.

55. Муковський І.Т. Визволення України від німецько-фашистських загарбників : погляд через 60 років // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. 9. – Част. 2. – С. 97-103.

56. Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність : Українці на фронтах Другої світової війни. – К., 1996.

57. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Збірник документів і матеріалів. – К., 1963.

58. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Історичні нариси. – К.: Видавництво ”Наукова думка”, 2005. – 496 с.

59. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 : Документы и материалы. – М., 1999.

60. Партизанское движение : (По опыту Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). – М., 2001.

61. Патриляк І. К. Військова діяльність ОУН (б) у 1940-1942 рр. – К., 2004.

62. Патриляк І. Діяльність Організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-1942 роках (військовий аспект) – Автореф. дис. к. іст. н. – К., 2001.

63. Патриляк І.К. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів на території України // Укр. істор. журн. – 2004. – № 5 (458). – С. 81-95.

64. Патриляк І. Український визвольний рух в 1942 р. // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Видавництво ”Мс”, 2006. – Збірник 7. – С. 208-231.

65. Подвиг на віки: Книга пам’яті України – місто-герой Київ. – К., 2000.

66. Проблема ОУН-УПА : Звіт робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – К., 2004.

67. Романишин Ю.О. Видавнича та публіцистична діяльність ОУН та УПА на західноукраїнських землях (40-50-ті роки ХХ ст.). Автореф. дис. к. іст. н. – Львів, 2004. – 20 с.

68. Роєнко В. Друга світова війна (1939-1945 рр.). – К., 1994.

69. Русак А.В. Участь союзників гітлерівської Німеччини у війні проти СРСР (1941-1945 рр.). Автореф. дис. док. іст. н. – К., 2003. – 36 с.

70. Рєпін І.В. Східно-Карпатська операція та приєднання Закарпаття до СРСР (вересень 1944 р. – червень 1945 р.). Автореф. дис. к. іст. н. – Львів, 2007. - 20 с.

71. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни : Нові документи і матеріали. – К., 1996.

72. Сидоров С.В. Воєнне мистецтво партизанської боротьби // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. 9. – Част. 2. – С. 400-413.

73. Сидоров С.В. Штрафні підрозділи як форма покарання радянських військовослужбовців та бойового використання військ у роки Другої світової війни // Укр. істор. журн. – 2004. – № 6 (459). – С. 60-68.

74. Сливка Ю. Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни : витоки та наслідки. – Львів : Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, 2003. – 52 с.

75. Сливка Ю. УПА і українсько-польське протистояння // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху. – Зошит 2 : Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни. – Львів : Видавництво ”Мс”, 2003. – С. 108-126.

76. Соколов Б.В. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи. – М., 2000.

77. Старожилов А.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечественной войне. – К., 1983.

78. Старожилов А.В. Партизанское соединение С. А. Ковпака. – Львов, 1986.

79. Стоколос Н.Г. Конфесійна політика окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату ”Україна” в 1941-1942 рр. // Укр. істор. журн. – 2004.– № 3 (456). – С. 91-111.

80. Строкач Т. Наш позивний – ”Свобода”. – К., 1964.

81. Тронько П. Згадаймо всіх поіменно. З історії боротьби комсомольців і молоді України про німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. – К., 2001.

82. Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939-1945). – Л., 1995.

83. Україна в Другій світовій війні у документах: Збірник німецьких архівних матеріалів / Упоряд. і передм. В.Косика. – Львів, 1997. – Т. 1.

84. Україна партизанська, 1941-1945. Партизанські формування та органи керівництва ними : Науково-допоміжне видання. – К., 2001.

85. Україна – Польща: важкі питання. – Т. 1-8. – Варшава, 1998-2001.

86. Українська Повстанська Армія. Історія нескорених / В. В’ятрович (відповід. ред.), Р. Гриців, І. Дерев’яний, Р. Забілий, А. Сова, П. Содоль. – Львів, 2007. – 352 с.

87. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. 1941-1945. В 3-х т. – К., 1969.

88. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. – Львів-Київ : Літературна агенція ”Піраміда”, 2001.

89. Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2007. – Збірник 10 : До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича. – 352 с.

90. Царук Я. Трагедія волинських сіл 1943-1944 рр. Українські і польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район / Вступна стаття Ярослава Ісаєвича. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 189 с.

91. Цілком таємно… : Секретні документи рейху про діяльність ОУН 1941 – 1944 рр. – Т., 1992.

92. Чайковський А.С. Невідома війна: (партизанський ух в Україні 1941-1944 рр. : Мовою документів, очима істориків). – К., 1994.

93. Чайковський А.С. Партизанський і підпільний рух в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944). (Історико-правовий аспект) // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Вип. 8. – Част. 2. – С. 16-24.

94. Шанковський Л. Історія українського війська. Збройні сили сучасної доби за роки 1914-1953. – 2-ге доп. вид. – Вінніпег, 1953. – К., 1991.

95. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки неписаної історії. – К., 1993.

96. Якимович Я. Збройні сили України : Нарис історії. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, ”Просвіта”, 1996. – 359 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.226.13 (0.007 с.)