Практичне заняття з розгляду проблемних ситуаційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття з розгляду проблемних ситуаційПлан заняття:

1. Обговорення програмних питань [5, с. 143].

2. Розрахунково- аналітичні роботи:

- розрахунок показників та аналіз їх кількісних значень;

- моделювання рівноваги виробника на ринках факторів;

- аналіз зміни економічної ренти на ринку ресурсів.

Завдання:сформувати вміння

- ідентифікувати типи структур факторних ринків на основі ключових характеристик попиту та пропозиції на ресурси;

- розраховувати показники за заданою методикою та аналізувати їх кількісні значення;

- виконувати графічну побудову моделей рівноваги виробника на конкурентних та неконкурентних ринках факторів виробництва ;

- обгрунтовувати раціональний вибір виробника залежно від статусу на ринках товару та ресурсу засобами мікроекономічного аналізу.

Інформаційне забезпечення:

- практикум.

Література [2, 3, 5, 11, 13, 28]

Заняття 14. Ринок капіталу.

Практичне заняття з розгляду проблемних ситуацій

План заняття:

1. Провести вхідний тестовий контроль

2. Розрахунково- аналітичні роботи:

- розрахунок показників та аналіз їх кількісних значень;

- виконувати графічну побудову рівноважних станів ринку капіталу;

Завдання:сформувати вміння

- розраховувати показники за заданою методикою;

- аналізувати кількісні значення показників;

- виконувати графічну побудову інструментів та моделей мікроекономічного аналізу;

- обгрунтовувати прийняття інвестиційних рішень.

Інформаційне забезпечення:

- практикум;

- тести вхідного (вихідного) контролю.

Література [3, 5, 11, 13, 28]

Заняття 15. Другий модульний контроль.

Заняття 16. Загальна рівновага та економіка добробуту.

Семінар -дискусія

План заняття:

1. Аналіз результатів другого модульного контролю.

2.Провести усне експрес-опитування за такими питаннями [5, с. 173]

3. Розрахунково- аналітичні роботи:

- розрахунок показників та аналіз їх кількісних значень;

- виконувати графічну побудову рівноважних станів ринкової системи

4. Дискусія по питанням поглибленого рівня [5, с. 189, 190].

Завдання -сформувати вміння:

- виконувати графічну побудову кривої контрактів та кривої можливих корисностей споживачів у ході визначення стану рівноваги учасників ринку при обміні;

- визначати стан рівноваги у виробництві аналітичним методом і графічним шляхом за допомогою інструментів мікроекоеомічного аналізу;

- оцінювати ефективність розміщення ресурсів на основі аналітичних та графічних моделей

Інформаційне забезпечення:

- практикум.

Література [2,3,5, 13 , 28].


 

ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

1. Завдання на виявлення знань понятійного апарату дисципліни:

· Ізокванта як інструмент мікроекономічного аналізу

· Земля як фактор виробництва

· Аналіз зміни пропозиції

 

2. Завдання на виявлення розуміння основних принципів поведінки мікросистем

· Спадна корисність благ та правило досягнення рівноваги споживача з координалістських позицій;

· Спадна віддача, (продуктивність) змінного фактору виробництва та її роль у технологічному виборі виробника;

· Правила поведінки підприємства за умов досконалої конкуренції у короткостроковому періоді при варіаціях цін на продукцію;

· Цінова еластичність попиту і поведінка монополіста;

 

Аналітичне завдання на розкриття вміння аналізувати ринково-виробничі ситуації, які подані у графічній формі.

 

Приклад 1.

На підставі наведеного графіку дайте відповіді на наступні питання:

а) який бюджет споживача, якщо ціна товару А 4 грн.; в) чому дорівнює гранична норма заміщення в точці Х2  

 

Приклад 2.

На підставі наведеного графіку дайте відповіді на наступні питання:

а) визначте величину середніх постійних витрат виробництва 100 од. продукції; б) який обсяг продукції та за якою ціною буде продавати підприємство, яке прагне максимізувати прибуток?  

Приклад 3.

На підставі наведеного графіку дайте відповіді на наступні питання:

 

а) визначте суму грошей, яку необхідно авансувати, щоб забезпечити виробництво 100 одиниць продукції, якщо ринкова вартість одиниці капіталу 100 грн., одиниці праці – 50 грн.; в) який ефект віддачі від росту масштабів виробництва при збільшенні обсягів виробництва з 100 до 200 одиниць?  


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.012 с.)