На весняно-літній семестр 2011/2012 навчального рокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На весняно-літній семестр 2011/2012 навчального рокуДата ТЕМА ЛЕКТОР
10.02.12 Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні. Професор Марушко Ю.В.
24.02.12 Фізичний розвиток дітей різних вікових груп. Принципи і методи оцінки фізичного розвитку дітей. Поняття про акселерацію розвитку дітей, основні гіпотези і механізми акселерації. Семіотика порушень фізичного розвитку дітей. Доцент Бойко Н.С.

Лекції по п’ятницях ІІ тижня на 3 парі (1340-1520) в сан.-гіг. корп. ауд. №1

Зав.кафедри педіатрії №3,

Професор Ю.В. Марушко

Кафедра педіатрії №3 НМУ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з пропедевтики педіатрії для студентів ІІІ курсу 1-8 груп

медичного факультету №4 на весняно-літній семестр

Навчального року

Дата Тема Лектор
13.01.12 Семіотика ура­жень органів травлення та ос­нов­них за­хворювань (гастрит, виразкова хворо­ба, хо­ле­цис­тит, дискінезія жовчних шля­хів та ін.) у дітей. Син­дром “гострого жи­вота”. Догляд за дітьми із за­хво­рю­ван­ня­ми органів травлення. Доцент Борисенко М.І.
13.01.121530_ 1710 Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової сис­те­ми в дитячому віці. Короткі відомості про ембріогенез ор­га­нів сечової системи як основи природжених аномалій. Се­міотика найбільш поширених захворювань сечової сис­те­ми у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит та ін.). Се­міо­тика мікроскопічних змін сечового осаду (про­теїн-, ерит­роцит-, лейкоцит-, циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності. Догляд за хворими з патологією сечової системи. Доцент Борисенко М.І.
10.02.12 Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, лімфопроліферативний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей (анемія, гострий і хронічний лейкоз, геморагічний васкуліт, тромбоцитопенічна пурпура, гемофілія та ін.). Догляд за дітьми з хворобами системи крові. Доцент Бойко Н.С.
24.02.12 Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей. Догляд за хворими з патологією ендокринної системи. Доцент Борисенко М.І.
9.03.12 Імунна система та особливості її функціонування у дітей. Ембріогенез імунної системи і природжені імунодефіцити у дітей. Особливості функціонування імунної системи у новонароджених та у дітей інших вікових груп. Поняття про імунодефіцити, класифікація та семіотика імунодефіцитних станів. Клініко-імунологічна семіотика ВІЛ-інфекції у дітей. Календар щеплень, Імунопрофілактика. Доцент Бойко Н.С.
23.03.12 6.04.12 Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування немовлят. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері. Кількісний і якісний склад материнського молока. Імунобіологічна роль материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Правила і техніка вигодовування материнським молоком. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях. Режим і харчування жінки-годувальниці. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії та маститу. Професор Марушко Ю.В. Доцент Таринська О.Л.
20.04.12 Штучне та змішане вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного і змішаного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка догодовування та штучного вигодовування немовлят. Прикорм і корекція харчування при штучному та змішаному вигодовуванні. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному та змішаному вигодовуванні. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року. Харчування хворих дітей. Доцент Таринська О.Л.
4.05.12 Вікові особливості водного і мінерального обмінів та кислотно-лужного стану організму у дітей. Порушення водно-мінерального обміну та клінічні прояви. Догляд за хворими з розладами водно-сольового стану. Доцент Гищак Т.В.
18.05.12 Лабораторні методи діагностики в педіатрії. Доцент Борисенко М.І.

Лекції по п’ятницях 2 тижня на 3 парі (1340-1520) в ауд. ДКЛ №8 (вул.Мельникова, 18)

Зав.кафедри педіатрії №3,

Професор Ю.В. Марушко

 

Кафедра педіатрії №3 НМУ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з пропедевтики педіатрії для студентів ІІІ курсу 9-15 груп медичного факультету №4 на весняно-літній семестр 2011/2012 навчального року

Дата Тема Лектор
19.01.12 Семіотика ура­жень органів травлення та ос­нов­них за­хворювань (гастрит, виразкова хворо­ба, хо­ле­цис­тит, дискінезія жовчних шля­хів та ін.) у дітей. Син­дром “гострого жи­вота”. Догляд за дітьми із за­хво­рю­ван­ня­ми органів травлення. Доцент Борисенко М.І.
2.02.12 Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової сис­те­ми в дитячому віці. Короткі відомості про ембріогенез ор­га­нів сечової системи як основи природжених аномалій. Се­міотика найбільш поширених захворювань сечової сис­те­ми у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит та ін.). Се­міо­тика мікроскопічних змін сечового осаду (про­теїн-, ерит­роцит-, лейкоцит-, циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності. Догляд за хворими з патологією сечової системи. Доцент Борисенко М.І.
16.02.12 Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, лімфопроліферативний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей (анемія, гострий і хронічний лейкоз, геморагічний васкуліт, тромбоцитопенічна пурпура, гемофілія та ін.). Догляд за дітьми з хворобами системи крові. Доцент Бойко Н.С.
1.03.12 Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей. Догляд за хворими з патологією ендокринної системи. Доцент Борисенко М.І.
15.03.12 Імунна система та особливості її функціонування у дітей. Ембріогенез імунної системи і природжені імунодефіцити у дітей. Особливості функціонування імунної системи у новонароджених та у дітей інших вікових груп. Поняття про імунодефіцити, класифікація та семіотика імунодефіцитних станів. Клініко-імунологічна семіотика ВІЛ-інфекції у дітей. Календар щеплень, Імунопрофілактика. Доцент Бойко Н.С.
29.03.12 12.04.12 Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування немовлят. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері. Кількісний і якісний склад материнського молока. Імунобіологічна роль материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Правила і техніка вигодовування материнським молоком. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях. Режим і харчування жінки-годувальниці. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії та маститу. Професор Марушко Ю.В.
26.04.12 Штучне та змішане вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного і змішаного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка догодовування та штучного вигодовування немовлят. Прикорм і корекція харчування при штучному та змішаному вигодовуванні. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному та змішаному вигодовуванні. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року. Харчування хворих дітей. Доцент Таринська О.Л.
10.05.12 Вікові особливості водного і мінерального обмінів та кислотно-лужного стану організму у дітей. Порушення водно-мінерального обміну та клінічні прояви. Догляд за хворими з розладами водно-сольового стану. Доцент Гищак Т.В.
24.05.12 Лабораторні методи діагностики в педіатрії. Доцент Борисенко М.І.

Лекції по четвергах 1 тижня на 2 парі (1100-1240) в ауд. ДКЛ №8 (вул.Мельникова, 18)

Зав.кафедри педіатрії №3,

Професор Ю.В. Марушко

Кафедра педіатрії №3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 курсу медичного факультету №4Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.011 с.)