ТОП 10:

Формат завдань для системи комп'ютерного тестування 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.

При формуванні бази контрольних завдань з навчальної дисципліни для комп'ютерного тестування необхідно дотримуватися такого формату:

 

Завдання поділяються на 5 типів:

1 – вибір однієї чи кількох правильних відповідей із запропонованих;

2 – встановлення правильної послідовності відповідей;

3 – встановлення відповідності між двома переліками тверджень;

4 – відкриті завдання (де треба записати пропущений текст, число, букви);

5 – письмові завдання.

 

Кожне завдання починається із рядка заголовку такого вигляду:

№ 123, 12, 1, 1, 120

час виконання (у секундах)

тип завдання (1 або 4)

рівень складності

номер розділу навчальної програми

номер завдання (можна не за порядком, але без повторень)

 

Зараз автоматизовано введення завдань типів 1 та 4.

 

Тип 1. Завдання на вибір відповіді.Це завдання, у яких потрібно вибрати одну чи кілька правильних відповідей з багатьох запропонованих.

Перший рядок – заголовок завдання у наведеній вище формі.

Другий рядок – текст завдання.

Наступні (3,4, … ) рядки – варіанти відповідей (не більше 9) за такою формою

1) текст першого варіанту відповіді

2) текст другого варіанту відповіді

3) …………………………………..

Останній рядок починяється символом #, за яким без пробілу записують номери правильних відповідей у порядку зростання.

Приклад:

№ 2012,20,1,1, 120

Виберіть правильно вказані ознаки держави:

1) наявність норм права

2) моноцентризм

3) наявність специфічного апарату управління та примусу

4) еквіваленція

#13

Студент на екрані побачить

Виберіть правильно вказані ознаки держави:

моноцентризм

наявність специфічного апарату управління та примусу

наявність норм права

еквіваленція

Зауваження: не посилайтеся у тексті питання на номери відповідей. Варіанти відповідей система показує у довільному порядку, тому замість "Вкажіть номери відповідей…" слід писати, наприклад, "Позначте відповіді…"

Тип 4. Відкриті завдання.Це завдання, у яких потрібно вписати відповідь.

Перший рядок – заголовок питання.

Другий (він же і останній) рядок – текст питання

У тексті питання треба текст (слово, число, букви), який повинен ввести студент, виділяється за допомогою таких пар символів (* *). При цьому текст, який знаходиться всередині виділення, система сприймає як правильну відповідь, а студентові на цьому місці виводиться віконечко для введення тексту.

Приклад:

№ 1101,11, 1, 4,120

Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку з доходів фізичних осіб, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації, протягом (*60*) календарних днів від дня отримання такої декларації.

 

Студент на екрані побачить

Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку з доходів фізичних осіб, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації, протягом календарних днів від дня отримання такої декларації.

 

і повинен ввести у віконечку пропущений текст (у цьому прикладі - 60). Допускається до 9 пропусків у одному завданні.

 

Вимоги:

- файли завдань подають у текстовому форматі (тобто з редактора "Блокнот" або його аналога;

- всі завдання повинні мати різні номери. Нумерація може бути довільною (не обов'язково за порядком).

Поради:

  1. Якщо у Вас є тексти питань у форматі Word (файл з розширенням .doc), виділіть весь документ, скопіюйте його, вставте в "Блокнот" і далі виправляйте.
  2. Можна питання різних розділів записувати в окремі файли. Кількість файлів необмежена, але, звичайно, робити їх надто багато не варто.
  3. Рядком у цьому тексті вважається текст довільної довжини, який закінчується символом кінця рядка, який вводять натисканням клавіші Enter. Якщо рядки довгі, то у редакторі "Блокнот" вони автоматично розбиваються на кілька рядків для зручності роботи. Після того, як текст завдань підготовлений, у меню Форматзмініть опцію Перенос по словах.Після цього рядки переноситися не будуть.
  4. Якщо необхідно, щоб якась частина завдання була записана з нового рядка, запишіть на місці розриву текст <BR>.

Структура варіанту тесту

Після введення завдань даного предмету необхідно задати структуру варіанту тесту, тобто вказати скільки завдань, з яких розділів і якого рівня складності включати у варіант тесту. Для зручності система виводить табличку, у якій наведена кількість питань кожного розділу за рівнями складності. У прикладі шостий розділ містить 19 завдань першого рівня і 41 – другого.

 

 

Звичайно, найпростіше сформувати варіант з 30-и завдань за допомогою таких записів

1 1-11 15

2 1-11 15

Це означає:

- взяти всі завдання першого рівня і випадково вибрати з них 15;

- взяти всі завдання другого рівня і випадково вибрати з них 15;

Однак такий підхід допускає ситуацію, що якомусь студентові будуть запропоновані завдання першого рівня лише з першого розділу! Тому слід задавати розділи більш детально.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.29.254 (0.004 с.)