Тема 11. Доходи і видатки Державного бюджету УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Доходи і видатки Державного бюджету УкраїниПлан

1. Сутність і класифікація бюджетних доходів і витрат.

2. Формування доходів Державного бюджету України.

3. Витрати Державного бюджету України, їх склад і структура.

Тема 12. Бюджетна система України

План

1. Поняття бюджетної системи.

2. Види бюджетів, їх характеристика.

3. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.

Тема 13. Бюджетний процес

План

1. Поняття бюджетного процесу, його основні етапи.

2. Бюджетне планування.

3. Організація виконання бюджету.

4. Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади.

Тема 14. Місцеві фінанси

План

1. Сутність і роль місцевих бюджетів в проведенні регіональної політики.

2. Формування доходів місцевих бюджетів.

3. Видатки місцевих бюджетів.

Тема 15. Загальнодержавні фонди цільового призначення

План

1. Роль загальнодержавних фондів у формуванні фінансових ресурсів держави.

2. Цільові загальнодержавні фонди, їх доходи і витрати.

3. Позабюджетні фонди місцевого самоврядування.

Тема 16. Бюджетний дефіцит

План

1. Поняття бюджетного дефіциту.

2. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

3. Управління бюджетним дефіцитом.

Тема 17. Податки і податковий механізм

План

1. Економічна сутність податків, їх функції та призначення.

2. Класифікація податків, їх ознаки.

3. Податковий механізм.

Тема 18. Податкова система України

План

1. Поняття податкової системи і наукові основи її побудови.

2. Елементи системи оподаткування.

3. Податкова система України, її загальна характеристика.

Тема 19. Податок на додану вартість

План

1. Економічний зміст ПДВ.

2. Визначення податкового обороту.

3. Контроль податкових інспекцій за своєчасністю і правильністю сплати ПДВ до бюджету.

 

Тема 20. Акцизний збір

План

1. Акцизи як форма специфічних податків.

2. Платники акцизного збору, акцизне оподаткування.

3. Пільги з акцизного збору, порядок та строки внесення в бюджет.

Тема 21. Податок на прибуток

План.

1. Платники, об'єкт та ставки податку на прибуток підприємств.

2. Розрахунок податку на прибуток.

3. Порядок і терміни сплати податку на прибуток до бюджету.

Тема 22. Ресурсні платежі

План

1. Економічна сутність і призначення ресурсних платежів.

2. Характеристика основних видів ресурсних зборів (лісовий дохід, плата за землю, плата за воду, плата за розробку корисних копалин).

3. Фіксований сільськогосподарський податок.

Тема 23. Оподаткування громадян

План

1. Прибутковий податок у системі оподаткування доходів громадян, його роль і призначення.

2. Основи прибуткового податку громадян трудової і підприємницької діяльності.

3. Контрольна робота податкових інспекцій, по відношенню до прибуткового податку.

Тема 24. Державний борг

План

1. Формування державного боргу і причини його зростання.

2. Характеристика зовнішнього і внутрішнього боргу України.

3. Управління державним боргом.

Тема 25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні

План

1. Економічна необхідність та сутність страхування.

2. Форми і методи страхового захисту і системи страхових фондів.

3. Перспективи розвитку страхування в Україні.

Тема 26. Майнове страхування

План

1. Страхування майна юридичних осіб.

2. Страхування майна громадян, його види і форми.

3. Перспективи розвитку майнового страхування в Україні.

Тема 27. Організація страхової діяльності в Україні

План

1. Страховий ринок і його характеристика.

2. Організація страхування в Україні.

3. Фінансові аспекти страхової діяльності.

Тема 28. Державний кредит

План

1. Економічна сутність і роль державного кредиту.

2. Види і форми зовнішнього і внутрішнього державного кредиту.

3. Класифікація державних позик.

Тема 29. Фінансовий ринок

План

1. Сутність, функції та роль фінансового ринку.

2. Види цінних паперів та їх характеристика.

3. Розвиток фінансового ринку в Україні.


5. Орієнтовні запитання до іспиту з дисципліни «Фінанси»

1. Соціально-економічна сутність фінансів , їх ознаки.

2. Етапи розвитку фінансів.

3. Необхідність і зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки.

4. Об’єкти и суб’єкти фінансових відносин.

5. Фінансові ресурси, сутність, склад та методи формування.

6. Фінансові резерви: методи формування, напрями використання.

7. Грошові фонди – матеріальні носії фінансових відносин.

8. Функції фінансів.

9. Роль фінансів в економічній системі держави.

10. Фінансова система України: поняття, структура.

11. Структурна будова фінансової системи.

12. Характеристика фінансової системи України.

13. Управлення фінансової системи.

14. Фінанси комерційних підприємств: сутність, функції, принципи.

15. Фінанси некомерційних організацій.

16. Фінанси домогосподарств.

17. Джерела фінансування підприємств.

18. Фінансова політика: зміст, структура и завдання.

19. Фактори, що впливають на фінансову політику і етапи її реалізації.

20. Фінансова політика України на сучасному етапі.

21. Фінансовий механізм: поняття, типи.

22. Методи фінансового механізму.

23. Управлення фінансами: сутність, методи, інструменти.

24. Фінансовий контроль: сутність, принципи, задачі, об’єкти і суб’єкти.

25. Види фінансового контролю.

26. Класифікація фінансового контролю.

27. Фінансове планування та прогнозування.

28. Економічний зміст та сутність бюджету.

29. Функції бюджету.

30. Склад і структура доходів державного бюджету України.

31. Склад і структура видатків державного бюджету України.

32. Бюджетний устрій – бюджетна система: поняття, принципи.

33. Бюджетний процес.

34. Бюджетне планування і його задача.

35. Бюджетне право.

36. Бюджетно-податкова політика – як складова частина фінансової політики.

37. Місцеві фінанси.

38. Соціально-економічна сутність і функції податків.

39. Класифікація податків за окремими ознаками.

40. Податки – основне джерело доходів бюджету.

41. Податкова система України: роль, структура і принципи побудови.

42. Податкова політика: сутність, цілі, задачі.

43. Основні принципи оподаткування,

44. Фінансово-правові аспекти стягнення податків.

45. Позабюджетні фонди, ціль їх створення і економічна сутність.

46. Загальна характеристика цільових фондів.

47. Державні позабюджетні фонди, основні джерела їх формування.

48. Пенсійний фонд України, напрями використання засобів фонду.

49. Основні задачі, що реалізуються Фондом соціального страхування.


Література

Нормативна література

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97 – ВР // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – 14 червня.

2. Закон України «Про державний бюджет України на поточний рік»

3. Закон України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» // Закони України: В 11т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т. 5. – С. 13 – 20.

4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1053 – ІV // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 110, 115.

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22.

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 – ІІІ // Урядовий кур’єр . – 2001. – 28 лютого.

7. Закон України «Про місцеві податки та збори» // Місцеве самоврядування . – 1997. – № 3-4. – С. 138 – 146.

8. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.12.2002 р. № 349 – ІV // Все про бухгалтерський облік . – 2003. – № 8.

9. Закон України «Про Державну податкову службу» // Закони України: В 11т. – ВР України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т. 1. – С. 7 – 37.

10. Закон України «Про Державну Рахункову палату України» // Закони України: В 11т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1997. – Т. 11. – С. 60 – 76.

11. Парламентська бібліотека України. http://alpha.rada.Kiev.ua/LIBRARY

12. Офіційна сторінка Верховної Ради України. http://www.rada.Kiev.ua/

Рекомендована література

13. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

14. Василик О.Д. Державні фінанси України: Нав. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 383 с.

15. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2002. –608 с.

16. Базидевич В.Д., Баласт рик Л.О. Державні фінанси: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Д. Базилевича. – К.: Атака, 2002. – 368 с.

17. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник.. – К.: Наук. Думка, 1997. – 302 с.

18. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 1999. – 487 с.

19. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.:НІОС, 2000. – 384 с.

20. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. – Х.: Константа, 1996. – 320 с.

21. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. І перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

22. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.

23. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, .В.М. Опарін, Р.О. П’ятаченко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.

24. Фінанси: Вишкіл студії: Навч. посіб. / За ред.. д.е.н., проф.. С.І. Юрія. – Тернопіль: Картбланш, 2002. – 357 с.

25. Фінанси підприємств: Навч. посіб.: Курс лекцій / За ред.. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

26. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчання дисципліни. – 2-ге вид., перероб. І доп. / О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

27. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: НІОС, 2000. – 400 с.

28. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. – к.: НІОС, 1998. – 198 с.

Додаткова література

29. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге вид., випр. та доп. – Л.: Центр Європи, 1997. – 576 с.

30. Фінансово-правовий словник / Укл. В.В. Безугла, О.Д. Василик, Л.К. Воронова та ін. – К.: Київ. Ун-т, 1993. – 136 с.

31. Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др..; Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 400 с.

32. Финансы: Ученик для вузов / Под ред.. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. – М.: Перспектива; Юрайт, 2000. – 520 с.

33. Финансы предприятий: Учеб. пособие / Е.И. Бородина, Ю.С. Голикова, Н.В. Кончина, З.М. Смирнова; Под ред. Е.И. Бородиной. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995. – 208 с.


Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 

 

Кафедра економіки підприємства

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни

«ФІНАНСИ»

 

 

ВИКОНАВ:

Студент групи ЕП – __

Ф.І.П.

Варіант

 

 

ПЕРЕВІРИЛА:

к.е.н., доц. Педько І.А.

 

 

Одеса – 20__ р.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.012 с.)