ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ.1. Внесок вчених-стоматологів України в розвиток терапевтичної стоматології (Є.М.Гофунг, І.А.Бегельман, І.С.Новік, М.Ф.Данилевський, П.Т.Максименко, М. А. Кодола та інші.).

2. Сучасні рентгенологічні методи діагностики в терапевтичній стоматології.

3. Емаль зуба. Гістологічна будова, хімічний склад, функції.

4. Медична етика і деонтологія. Їх значення для практичної стоматології.

5. Правові аспекти діяльності лікаря-стоматолога. Права та обов’язки лікаря-стоматолога на сучасному етапі розвитку суспільства.

6. Санітарно - просвітня робота серед населення, її роль в комплексній програмі профілактики стоматологічних захворювань.

7. Дентин зуба. Гістологічна будова, хімічний склад, функції.

8. Цемент зуба. Гістологічна будова, хімічний склад, функції.

9. Гістологічна будова пульпи, її функція.

10. Базовий стоматологічний інструментарій, що використовується в терапевтичній стоматології. Способи стерилізації.

11. Гістологічна будова слизової оболонки порожнини рота, особливості будови її різних топографічних ділянок.

12. Епідеміологічні методи обстеження стоматологічного статусу населення та їх значення для практики охорони здоров’я. Показники стоматологічної захворюваності населення (поширеність, інтенсивність, приріст інтенсивності). Методи визначення.

13. Хіміко-паразитарна теорія виникнення карієсу, її суть, позитивні сторони, недоліки.

14. Обмін речовин в емалі зуба. Шляхи надходження речовин до емалі.

15. Індивідуальна гігієна порожнини рота та її значення в комплексній профілактиці стоматологічних захворювань. Оцінка ефективності проведення.

16. Теорії виникнення карієсу зубів за І.Г. Лукомським, О.Е. Шарпенаком. Їх суть, позитивні сторони, недоліки.

17. Слина, її хімічний склад та властивості. Фізіологічна роль слини.

18. Дентин зуба: гістологічна будова, хімічний склад, функції.

19. Фізико-хімічна теорія виникнення карієсу, її суть, позитивні сторони, недоліки.

20. Карієс зуба. Розповсюдженість карієсу в країнах світу, в Україні, вплив чинників зовнішнього середовища на розповсюдженість карієсу.

21. Організація санації військовослужбовців в військовій частині. Форми санації.

22. Фізіологічна роль слини. Мінералізуюча та очисна функції.

23. Функція цементу зуба.

24. Поверхневі утворення на зубах (пелікула, зубна бляшка). Механізм утворення, структура, функціональне значення.

25. Слина, як біологічне середовище порожнини рота. Хімічний склад слини, його зміни під впливом ендогенних та екзогенних факторів.

26. Розчинність емалі. Вплив ендогенних та екзогенних факторів. Методи визначення, їх клінічне значення.

27. Профілактика карієсу зубів.

28. Періодонт. Будова, функції. Вікові особливості будови та функції періодонту.

29. Зубний наліт. Причини. Зубний камінь. Утворення. Вплив на тканини пародонту.

30. Демінералізація емалі. Механізм, вплив факторів порожнини рота.

31. Сучасне уявлення про етіологію та патогенез карієсу зубів. Внесок вчених в розробку питання ( Є.В.Боровський, П.А.Леус, В.Р.Окушко, Г.М.Пахомов, В.К.Леонт’єв та інш.).

32. Функції слизової оболонки порожнини рота.

33. Класифікація пломбувальних матеріалів. Загальні вимоги до них. Коротка характеристика, позитивні та негативні сторони.

34. Матеріали для тимчасових пломб та герметичних пов’язок. Фізико-хімічні властивості.

35. Стоматологічний кабінет військової частини. План санації. Облікова і звітна документація.

36. Препарування кореневих каналів: степ-бек, техніка.

37. Засоби знечулення в клініці терапевтичної стоматології.

38. Ясенна рідина. Механізм утворення, склад, функціональне значення.

39. М’який наліт на зубах. Хімічний склад, фізичні властивості. Мікроорганізми зубного нальоту.

40. Комплексні матеріали хімічного затвердіння. Властивості, методика пломбування.

41. Проникливість емалі. Механізм проникливості, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів.

42. Зубна бляшка. Значення мікроорганізмів в розвитку карієсу зубів.

43. Склоіономерні цементи: властивості, покази до застосування, техніка пломбування.

44. Організація роботи лікаря-стоматолога на медичному пункті полку.

45. Композиційні пломбувальні матеріали. Класифікація, основні властивості, показання до їх застосування.

46. Дентин зуба. Гістологічна будова, хімічний склад, функції.

47. Морфо-гістологічна будова та функції пульпи. Вікові особливості будови та функції пульпи.

48. Мінералізація емалі, механізм, вплив різних факторів, значення слини.

49. Сучасне уявлення про роль мікрофлори у розвитку карієсу зубів.

50. Організація санації військовослужбовців в військовій частині. Форми санації.

51. Розповсюдженість карієсу в країнах світу, вплив факторів зовнішнього середовища.

52. Організація та проведення профілактики захворювань твердих тканин зубів серед робітників промислових підприємств, вагітних, осіб призовного віку.

53. Розчинність емалі. Вплив ендогенних та екзогенних факторів. Методи визначення, їх клінічне значення.

54. Мікроорганізми порожнини рота в нормі, зміна їх складу під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

55. Композиційні пломбувальні матеріали. Види, властивості, показання до застосування, техніка пломбування матеріалами хімічного затвердіння.

56. Функції слизової оболонки порожнини рота.

57. Текучі композити: основні властивості, показання до їх застосування.

58. Способи пломбування кореневих каналів: метод центрального штифта або одного конуса, холодної латеральної конденсації гутаперчі, використання системи “Термафіл”. Помилки та ускладнення

59. Лікування періодонтиту в один сеанс. Обґрунтування, показання, етапи лікування, ускладнення.

60. Гострий дифузний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

61. Гіпертрофічний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

62. Гострий гнійний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

63. Гіпертрофічний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

64. Організація і типове оснащення стоматологічного кабінету.

65. Гострий гнійний періодонтит. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

66. Гострий дифузний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

67. Хронічний гранулюючий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

68. Гострий серозний періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.

69. Диференційна діагностика хронічних форм періодонтитів.

70. Іригація кореневих каналів при ендодонтичному лікуванні.

71. Хронічний фіброзний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

72. Хронічний фіброзний періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

73. Девітальний метод лікування пульпіту. Суть та механізм дії девіталізуючих препаратів, показання, етапи лікування, помилки та ускладнення, їх запобігання.

74. Гострий обмежений пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, методи лікування.

75. Помилки та ускладнення при препаруванні кореневого каналу, їх причини та методи запобігання.

76. Класифікація пульпітів. Гіперемія пульпи. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

77. Консервативний (біологічний) метод лікування пульпіту. Суть, обґрунтування, показання, групи медикаментозних препаратів, механізм дії, етапи лікування.

78. Глибокий карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

79. Лікування початкового карієсу. Лікарські препарати для ремінералізуючої терапії, механізм дії, методика застосування.

80. Диференціальна діагностика гострих форм пульпіту.

81. Гострий травматичний пульпіт. Причина. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. Вибір методу лікування.

82. Множинний карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

83. Гострий дифузний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

84. Поверхневий карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

85. Помилки та ускладнення при лікуванні гострого пульпіту. Методи їх запобігання.

86. Ендолубріканти: препарати, механізм дії, методика застосування.

87. Хронічний гангренозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

88. Девітальний метод лікування пульпіту. Суть, механізм дії девіталізуючих препаратів, показання, етапи лікування, помилки та ускладнення, їх запобігання.

89. Класифікація періодонтитів І.Г.Лукомського. Позитивні сторони та недоліки.

90. Помилки та ускладнення при лікуванні глибокого карієсу, причини їх виникнення, методи усунення та попередження.

91. Консервативний (біологічний) метод лікування пульпіту. Обґрунтування, показання. Групи медикаментозних препаратів, їх основні компоненти, механізм дії, засоби застосування.

92. Помилки та ускладнення при пломбуванні кореневих каналів зубів.

93. Хронічний конкрематозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

94. Гіпоплазія зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

95. Знечулення при лікуванні пульпіту.

96. Етіологія та патогенез гострого пульпіту.

97. Гострий глибокий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

98. Клініко-рентгенологічна картина хронічного гранулематозного періодонтиту. Диференціальна діагностика, лікування.

99. Препарування каріозних порожнин для їх пломбування фототвердіючими композитами.

100. Патологічна стертість, некроз, ерозія твердих тканин. Причини розвитку, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

101. Хронічний глибокий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

102. Гострий середній карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

103. Метод вітальної ампутації та екстирпації пульпи. Суть, обґрунтування, показання, етапи лікування.

104. Гострий дифузний пульпіт. Методи діагностики, диференціальна діагностика.

105. Гіпертрофічний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

106. Гострий середній карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

107. Гострий гнійний верхівковий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.

108. Спадкові порушення розвитку тканин зуба (незавершений емелогенез, незавершений дентиногенез, синдром Стентора - Капдепона, мармурова хвороба).

109. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту.

110. Помилки та ускладнення при пломбуванні каріозних порожнин композиційними пломбувальними матеріалами світлового затвердіння.

111. Диференціальна діагностика початкового карієсу. Лікарські препарати, методи застосування, механізм дії, показання до застосування, методика лікування.

112. Застосування сорбентів в терапевтичній стоматології.

113. Силери: групи, властивості, показання до застосування, методики пломбування.

114. Хронічний гангренозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

115. Помилки та ускладнення при лікуванні глибокого карієсу, причини їх виникнення, методи ліквідації та попередження.

116. Сучасний ендодонтичний інструментарій для препарування і очищення, кореневих каналів. Стандарти ISO.

117. Хронічний конкрементозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

118. Препарування кореневих каналів краун – даун. Техніка, етапи препарування.

119. Травматичні ураження зубів. Етіологія, клініка, лікування відлому коронкової частини зуба з оголенням пульпи зуба.

120. Фізичні методи в діагностиці та комплексному лікуванні захворювань тканин пародонту.

121. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Медикаментозні методи лікування.

122. Профілактика захворювань пародонту.

123. Класифікація захворювань пародонту (М.Ф.Данилевський, , МКХ-10).

124. Місцева протизапальна терапія генералізованого пародонтиту, загостреного перебігу.

125. Пародонт. Визначення поняття. Анатомія, гістологія, фізіологія тканин пародонту.

126. Значення порушень гемо - мікроциркуляції в патогенезі захворювань тканин пародонту.

127. Рентгенологічна діагностика захворювань пародонту.

128. Комплексне лікування пародонтозу.

129. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонту з системними захворюваннями (ревматоідний артрит).

130. Пародонтоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

131. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонту з патологією серцево-судинної систем.

132. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонту з патологією ендокринної систем

133. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонту з порушеннями імунної систем.

134. Генералізований пародонтит. Диференціальна діагностика.

135. Комплексне лікування пародонтозу

136. Роль дефіциту вітамінів С, В у патогенезі хвороб пародонту

137. Сучасна уява про етіологію захворювань тканин пародонту. Роль мікрофлори у розвитку гінгівіту та пародонтиту.

138. Основні та допоміжні методи діагностики захворювань пародонту.

139. Клінічні прояви генералізованого пародонтиту хронічного перебігу.

140. Дистрофічно-запальні процеси в тканинах пародонту при порушенні обміну речовин.

141. Диференціальна діагностика гінгівіту.

142. Екстирпація пульпи. Показання. Методика проведення. Лікарські речовини, що використовуються при екстирпації. Ускладнення.

143. Диференціальна діагностика пародонтозу.

144. Клінічні методи діагностики захворювань тканин пародонту. Індексна оцінка.

145. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.

146. Гіпертрофічний гінгівіт. Методи лікування, профілактика.

147. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит.

148. Роль нервово-трофічних змін, порушень обміну речовин в патогенезі захворювань пародонту.

149. Гіпертрофічний гінгівіт. Диференціальна діагностика.

150. Кюретаж пародонтальних кишень. Різновиди. Методика проведення. Застосування лікарських речовин.

151. Пародонтоз. Клініка, діагностика, лікування.

152. Критерії оцінки стану пародонту. Пародонтальні індекси ( РМА, CPITN).

153. Поширення захворювань пародонту серед різних груп населення. Визначення інтенсивності ураження пародонту за Расселем (ПІ), КПІ, індексом ВООЗ.

154. Фізичні методи лікування захворювань пародонту. Показання, протипоказання, методика (бальнеотерапія, масаж, електролікування; магніто- та лазеротерапія).

155. Значення імунних порушень в патогенезі хвороб пародонту.

156. Систематика та номенклатура захворювань тканин пародонту за І.О. Новиком , М.Ф. Данилевським, Т.Ф. Виноградовою.

157. Роль місцевих чинників в патогенезі захворювань тканин пародонту.

158. Катаральний гінгівіт. Етіологія, диференціальна діагностика.

159. Пародонт. Анатомо-топографічні особливості, функції.

160. Загальні принципи підтримуючої терапії хворих на генералізований пародонтит.

161. Загальне лікування пародонтиту. Показання. Вибір лікарських препаратів.

162. Профілактична гігієна порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит.

163. Кюретаж пародонтальних кишень при лікуванні хворих на пародонтит. Показання, методика проведення, ускладнення.

164. Загальне лікування пародонтозу. Показання. Вибір лікарських препаратів.

165. Діатермокоагуляція. Показання. Методика проведення. Ускладнення.

166. Вибіркове пришліфування зубів при хронічному генералізованому пародонтиті. Методика проведення.

167. Пародонтоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

168. Комплексне лікування хворих на катаральний гінгівіт.

169. Диференціальна діагностика пародонтозу.

170. Лабораторні методи обстеження при хронічному генералізованому пародонтиті.

171. Особливості організації та методики лікування тканин пародонту у військовий час.

172. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика диференціальна діагностика, принципи лікування.

173. Роль мікрофлори в патогенезі захворювань пародонту.

174. Папіліт. Різновиди. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

175. Клініко – рентгенологічні особливості генералізованого пародонтиту загостреного і хронічного перебігу.

176. Місцева протизапальна терапія генералізованого пародонтиту.

177. Клаптикові операції у хворих на генералізований пародонтит.

178. Початкове лікування хворих на генералізований пародонтит.

179. Лейкоплакія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

181 Катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

182.Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

183. Прояви хронічної променевої хвороби в порожнині рота, методи лікування.

184 Прояви гострої променевої хвороби в порожнині рота. Невідкладна допомога.

185.Опіки (хімічні, променеві) слизової оболонки порожнини рота, невідкладна допомога. Методи лікування, профілактика.

185.Герпетичні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

186.Кандидоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, профілактика.

187.Макрохейліти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

188.Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

189.Прояви туберкульозу в порожнині рота, диференціальна діагностика, тактика лікаря-стоматолога в наданні допомоги.

190.Багатоформна ексудативна еритема. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

191.Прояви первинного сифілісу в порожнині рота, диференціальна діагностика.

192.Контактний алергічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

193.Герпетичний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

194.Пухирчаста хвороба. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

195.Виразково-некротичний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

196.Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

197.Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

198.Катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

199.Ексфоліативний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

200.Стоматологічні аспекти в профілактиці СНІДу

201.Класифікація елементів ураження слизової оболонки порожнини рота.

202.Червоний вовчак. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

203.Диференціальна діагностика виразково-некротичних уражень слизової оболонки рота.

204.Зміни слизової оболонки порожнини рота при анеміях та геморагічному синдромі.

205.Діагностика та прояви медикаментозної алергії в порожнині рота.

206.Гландулярний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

207.Клінічні прояви СНІДу в порожнині рота.

208.Алергічні стоматити. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

209.Прояви інтоксикації у порожнині рота при ураженні солями важких металів

210.Прояви вторинного сифілісу в порожнині рота, диференціальна діагностика.

211.Десквамативний глосит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

212.Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, патологічна анатомія, діагностика диференціальна діагностика, лікування.

213.Глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. профілактика.

214.Лікування гострих форм кандидозу слизової оболонки порожнини рота.

215.Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Діагностика диференціальна діагностика, методи лікування.

216.Стан слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях травного каналу. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

217.Лікування червоного плескатого лишаю при різних клінічних формах.

218.Глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.

219.Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

220.Прояви алергії в порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика диференціальна діагностика, лікування.

221.Десквамативний і ромбоподібний глосит. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

222.Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

223.Прояви хронічної променевої хвороби в порожнині рота, методи лікування.

224.Опіки (хімічні, променеві) слизової оболонки порожнини рота, невідкладна допомога. Методи лікування, профілактика.

225.Кандидоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

226.Міхурниця. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування

227.Червоний вовчак. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

228.Ексфоліативний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування

229.Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

230.Багатоформна ексудативна еритема. Особливості клініки, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

231.Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях ендокринної систем.

232.Зміни слизової оболонки порожнини рота при анеміях.

233.Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. Роль зовнішніх та внутрішніх факторів в етіології та патогенезі.

234.Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітаміноз С, А, Е, групи В.

235.Виразково-некротичний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, патологічна анатомія, діагностика диференціальна діагностика, лікування.

236.Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування

237.Гострий псевдомембранозний кандидоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

238.Прояви алергії в порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика диференціальна діагностика, лікування.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.013 с.)