ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура мережної операційної системиМережна операційна система є основою будь-якої обчислювальної мережі. Кожен комп'ютер у мережі є автономним, тому під мережною операційною системою, в глибокому значенні, розуміється сукупність операційних систем окремих комп'ютерів, взаємодіючих, із метою обміну повідомленнями i поділу ресурсів, за єдиними правилами - протоколами. У вузькому змісті мережна ОС - це операційна система окремого комп'ютера, що забезпечує йому можливість працювати в мережі.

 

Мал. 1.1. Структура мережної ОС

У мережній операційній системі окремої машини можна виділити кілька частин (малюнок 1.1). Засоби керування локальними ресурсами комп'ютера: функції розподілу оперативної пам'яті між процесами планування i диспетчеризації процесів, керування процесорами в мультипроцесорних машинах, керування периферійними пристроями. Функції керування ресурсами локальних ОС:

· Засоби надання власних ресурсів i послуг у загальне користування - серверна частина ОС (сервер). Ці засоби забезпечують, наприклад, блокування файлів i записів, що необхідно для їхнього спільного використання; ведення довідників, імен мережних pecypciв; обробку запитів вилученого доступу до власної файлової системи i бази даних; керування чергами запитів, вилучених користувачів своїми периферійними пристроями.

· Засоби запиту, доступу до вилучених pecypciв і послуг а використання - клієнтська частина ОС (редиректор). Ця частина виконує розпізнавання i перескерування у мережу запитів до вилучених pecypciв від додатків i користувачів, при цьому запит надходить від додатка в локальній формі, а в мережу передається в іншій формі, що відповідає вимогам сервера. Клієнтська частина також здійснює прийом відповідей від cepвepiв i перетворення їху локальний формат, так що для додатку виконання локальних i вилучених запитів нерозрізнено.

· Комунікаційні засоби ОС, за допомогою яких відбувається обмін повідомленнями в мережі. Ця частина забезпечує адресацію i буферизацію повідомлень, вибір маршруту передачі повідомлення по мережі, надійність передачі i т.п., тобто є засобом транспортування повідомлень.

У залежності від функцій, покладених на конкретний комп'ютер, у його операційній системі може бути відсутня або клієнтська, або серверна частини.

На малюнку 1.2 показана взаємодія мережних компонентів. Тут комп'ютер і виконує роль "чистого" клієнта, а комп'ютер 2 - роль "чистого" сервера, відповідно до цього на першій машині відсутня серверна частина, а на другій -клієнтська. На малюнку окремо показаний компонент клієнтської частини - редиректор. Саме редиректор перехоплює всі запити, що надходять від додатків i аналізує їx. Якщо виданий запит до ресурсу даного комп'ютера, то він переадресовується відповідній підсистемі локальної ОС. Якщо ж це запит до вилученого ресурсу, то він перескеровується в мережу. При цьому клієнтська частина перетворює запит із локальної форми в мережний формат i передає його транспортній підсистемі, що відповідає за доставку повідомлень зазначеному серверу. Серверна частина операційної системи комп'ютера 2 приймає запит, перетворює його i передає для виконання в локальну ОС. Після того, як результат отриманий, сервер звертається до транспортної підсистеми i скеровує відповідь клієнту, що подав запит. Клієнтська частина перетворює результат у відповідний формат i адресує його тому додатку, що видає запит.

 

 

Мал. 1.2. Взаємодія компонентів операційної системи при взаємодії комп'ютерів.

На практиці існує кілька підходів до побудови мережних операційних систем (малюнок 1.3).

 

Мал. 1.3. Bapiaнmu побудови мережних ОС

Перші мережні ОС являли собою сукупність існуючої локальної ОС і настроєної над неймережної оболонки. При цьому, в локальну ОС вбудовують мінімум мережних функцій, необхідних для роботи мережної оболонки, що виконує основні мережні функції. Прикладом такого підходу є часте використання мережі операційної системи МS DOS ( починаючи з її третьої версії з'явилися такі вбудовані функції як блокування файлів і записів, необхідні для спільного доступу до файлів). Принцип побудови мережних ОС у вигляді мережної оболонки над локальної ОС використовують й у сучасних ОС, таких, наприклад, як LАNtastic чи Реrsonal Wаrе.

Однак більш ефективним є шлях розробки операційних систем, споконвічно призначених для роботи в мережі. Мережні функції в ОС такого типу глибоко вбудованів основні модулі системи, що забезпечує їхню логічну стрункість, простоту експлуатації і модифікації, а також високу продуктивність. Прикладом такого ОС є система Windows NT фірми Місrоsоft, що завдяки вбудованості мережних засобів забезпечує більш високі показники продуктивності і захищеності інформації в порівнянні з мережною ОС LAN Маnager тієї ж фірми (спільна розробка з IВМ), що є надбудовою над локальної операційної системи 0S/2.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.004 с.)