ТОП 10:

Виконання прикладу завдання по третій лабораторній роботіПо третьому розділу роботи необхідно виконати слідуючі етапи:

- проаналізувати умови завдання та записати вихідні дані для його рішення (дивись додаток 4);

- підрахувати значення допустимого без ремонту Uдр та граничного Uгр зносів, середньої швидкості зношування Wста повного ресурсу спряження;

- підрахувати значення допустимого та граничного зносів спряжених деталей, а також без ремонту розмірів деталей і в місці їх найбільшого зносу для використання при дефектації спряжених вузлів машин;

- накреслити розрахункову схему зносу деталей спряження, визначити значення його повного ресурсу, допустимих без ремонту і граничних зносів спряжених деталей.

5.1. В даному завданні необхідно визначити повний ресурс спряження та допустимі без ремонту розміри спряжених деталей в місцях їх найбільшого зносу. Деталі спряження та вихідні технічні дані задані по варіанту 31 – додаток 4. Середнє міжремонтне напрацювання Тмр = 2000мото-г; середня швидкість зносу Wзпо зовнішньому діаметру 2 10-5 мм/мото-г, а по внутрішньому – 5 10-5мм/мото-г. (табл. 3.12)

 

Таблиця 3.12

Дані з технічних умов на дефекацію спряжень тракторних деталей

Найменування деталей та місце вимірювання зносу Витяг з технічних умов
Розміри по кресленню, мм Зазори та спряження, мм
початкові, Sн допустимі, Sдр граничні, Sгр
1. Втулка (внутрішній діаметр) +0,038 Æ42 +0,023 0,022 0,11 0,25
2. Палець поршневий (зовнішній діаметр) +0,001 Æ42 +0,009 0,047

 

В даному випадку задані попередньо встановлені по результатах експлуатаційних випробувань середні швидкості зносу втулки Wвт= 5 10-5 мм/мото-г та поршневого пальця Wnn= 2 10-5 мм/мото-г.

В основу подальших розрахунків покладена лінійна залежність зносу деталей та їх спряжень від напрацювання.

 

5.2. Методика розрахунків значень допустимого без ремонту Uдр, граничного Uгр зносів, середньої швидкості зносу Wс та повного ресурсу Тсп спряження.

При розрахунках використовуються слідуючи рівняння [2,4,5]:

 

Uдр =Sдр - SHmax;(5.1)

Uгр = Sгр- SHmax;(5.2)

Wc= Wд1 + Wд2;(5.3)

Тсп = , (5.4)

де SHmaxмаксимальний початковий зазор в спряженні, мм;

Wд1та Wд2відповідно середні швидкості зносу спряжених деталей, мм/мото-ч.

Для даного прикладу маємо:

Wc = 5 10-5+ 2 10-5= 7 10-5мм/мото-г.

Тсп= мм/мото-г.

Одержані розрахункові значення Wcта Тсп необхідно розглянути як середні з можливих відхилень.

 

5.3. Граничні та допустимі зноси спряжених деталей можна визначити з рівнянь:

(5.5)

 

Для даного прикладу маємо:

 

Тоді допустимі без ремонту розміри деталей спряження в зоні їх найбільшого зносу визначаються слідуючим чином:

для втулки

 

для поршневого пальця

 

де Дmax та dmin – відповідно максимальний зовнішній та мінімальний внутрішній діаметри спряжених деталей з врахуванням допусків на їх виготовлення (розміри по табл. 4.1)

 

5.4 В завершенні викреслюють розрахункову схему зносу деталей спряження в залежності від напрацювання, визначення його повного ресурсу, допустимих без ремонту та граничних зносів спряжених деталей. Приклад виконання розрахункової схеми для заданого варіанту вихідних умов наведений на рис. 5.1.

 

 

 

 

Рис.5.1. Розрахункова схема зносу деталей спряження палець – втулка.

 

 

Виконання схеми починається з нанесення та позначення на осях координат масштабних поділок зносу та напрацювання. Потім відкладають значення зазору SHmax, повного ресурсу спряження Тс.п., граничного зносу деталей. Далі позначають зазори Sгр та Sдр, міжремонтне напрацювання ТМР та допустимі без ремонту зноси деталей (Uдр.вт, Uдр.nn).

 

 

Література

 

1. Армашов Ю.В., Охмат П.К. Випробування сільськогосподарської техніки на надійність: Навчальний посібник /Дніпропетр. держ. агр. ун-т./ Дніпроветровськ – 2002.-219 с.

2. Бубнов В.В. Основы надежности сельскохозяйственной техники: Методические указания и задания для практических работ. ВСХИЗО. М., 1985, 27 с.

3. Гранкін С.Г., Малахов В.С. та ін. Надійність сільськогосподарської техніки К.: Урожай, 1998 – 208 с.

4. Ермолов Л.С., Кряжков В.М., Черкун В.Е. Основы надежности сельскохозяйственной техники. М.: Колос 1982. – 271с.

5. Прейсман В.И. Основы надежности сельскохозяйственной техники. Киев; Донецк: Вища школа, 1988, 246с.

 

 

Додаток 1Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.007 с.)