ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 8 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6582 страниц.

География - 8 Страница

Специальные труды по начальной русской истории Отчет о диспуте 30 декабря 1881 года Ладожское озеро. Валаамский архипелаг. И первый из древних сочинил эпическую песнь». Крепость Корела. Ныне город Приозерск. Ты лежишь здесь очень низко, Совпадения или закономерность? КОПОРЬЕ – ОКОПАВШИЙСЯ АВАНГАРД РУСИЧЕЙ АМАЗОНКИ - ПОРОЖДЕНИЕ СЕВЕРА Kulaka – кулак, пятерня – kulakku, kobru О ЗОЛОТОЙ ГОРЕ МЕРУ И МЕЛЬНИЦЕ САМПО Род – от имени Рода прежде всего народился Русский народ. Но и в карельском языке есть слово rodu, что также означает род человека. Ты сумеешь сделать Сампо, крышку пеструю сковать мне, Если у Вас остались резервные копии, предоставьте их, и мы восстановим Ваши сайты на новом сервере. IP-адреса VPS будут прежними, соответственно простой в работе будет не дольше одного дня. Василий Вейкки Иванов 14.07.2010 Опубликовано Иванов Василий в чт, 19/08/2010 - 14:51. Тарх Даждьбог, Татищев В. Н., Темучин, Тесей, Тиамат, Тодор Дичев, Тор, Триглав, Тупицын П. И., Тырысова Сыйна. ОСНОВНІ ГРУНТОУТВОРЮЮЧІ ПОРОДИ РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У ГРУНТОУТВОРЕННІ УЧАСТЬ ТВАРИН У ГРУНТОУТВОРЕННІ ЗНАЧЕННЯ ФОРМ МЕЗО- І МІКРОРЕЛЬЄФУ СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ГРУНТОУТВОРЕННЯ ЧАС ЯК ФАКТОР ГРУНТОУТВОРЕННЯ НОВОУТВОРЕННЯ І ВКЛЮЧЕННЯ В ГРУНТАХ СКЛАД ОРГАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ГРУНТУ ЄМКІСТЬ ВБИРАННЯ ТА її ЗНАЧЕННЯ ШТУЧНА РАДІОАКТИВНІСТЬ ГРУНТІВ ЗНАЧЕННЯ ГРУНТУ В ГЕОЛОГІЧНІЙ СЛУЖБІ ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Зона звичайних і південних чорноземів ГРУНТИ ВОЛОГИХ СУБТРОПІЧНИХ ЛІСІВ Червоно-жовті фералітні грунти Червоно-бурі грунти сухих саван ДЖЕРЕЛА НАКОПИЧЕННЯ СОЛЕЙ В ГРУНТАХ ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ ГІРСЬКИХ КРАЇН ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕ-КОРИСТУВАННЯ І ЗАВДАННЯ ОХОРОНИ ГРУНТІВ УЧАСТЬ ШКОЛИ В ОХОРОНІ ГРУНТІВ Свойства общегеографической карты и ее возможности. Математическая основа картографии. Картографические проекции Наряду с нормальными сетками используются для азимутальных и цилиндрических проекций другие ориентировки цилиндра и плоскости. Картографическая генерализация. Создание земельно-ресурсной карты. Автоматизация в картографии. На тему: «ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ АНТАЛІЙСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ТУРЕЧЧИНИ» Природні рекреаційні ресурси Анталійського узбережжя Суспільні туристичні ресурси провінції Анталія З НАВЧАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ Туристсько-рекреаційні ресурси природного походження Природні рекреаційні ресурси Анталійського побережжя Розважально-пізнавальні туристичні ресурси Анталії Стилі мовлення. Підстилі ОДС Поняття про омоніми та пароніми Види усного стикування за професійним спрямуванням Документ – основна одиниця ОДС Правопис імен, прізвищ та імен по батькові в українській мові Види оголошень. Скласти оголошення. ТЕМА №1. ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа», XVI, 3, 4-7. Курорти для лікування і відпочинку Угорщини Демогеографічні особливості населення України - реферат українською ЕКОНОМІЧНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ Родючість грунтів та її види Географія машинобудування світу ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И РАСШИРЕНИЕ ОЙКУМЕНЫ Открытия в Центральной Америке Русские землепроходцы в Сибири и на Дальнем Востоке Достижения в области картографии и географии Подвиги мореплавателеи и землепроходцев Афінне та перспективне перетворення зображень Завдання державного земельного кадастру. Роль землеустрою в умовах ринкової економіки Нормативно-технічні документи на створення карт. Поняття про редукційну задачу. Методи складання тематичних карт Поняття загальної економічної оцінки земель. Визначення динаміки явищ за допомогою карт Державна реєстрація земельних ділянок Усі мови поділяються наприродні (розмовні) таштучні (формалізовані). Синонімічний вибір слова. Близькозвучні слова Слова «книжні» та «нейтральні» Слово, як основна одиниця мови. Творення прикметників від географічних назв Публічний виступ та конспект – способи передачі інформації Використання форм числівників. Синтаксис писемного мовлення. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Успадкування ознак зчеплених зі статтю. Біотехнологія. Трансгенні організми. Резус-фактор та резус-конфлікт. Гігієна вагітності. Типи постембріонального розвитку. Прямий і непрямий розвиток. Структурно-функціональна організація клітини. Адаптації живих організмів до існування в наземно-повітряному середовищі. Біогеоценоз та його структура. Трофічні сітки і ланцюги. Правило екологічної піраміди. Поняття про гельмінти. Клас Сисуни. Екологічні проблеми сучасності. Шляхи та перспективи їх вирішення. Денної форми навчання, 3 семестр Теми для практичних робіт з курсу Тема: «Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму» Тема: «Географія природних туристичних ресурсів України» Данный конспект лекций, представленных Нестеренко М.В., не претендует на полноту раскрытия темы, а также не является учебным пособием – это всего лишь попытка обобщить все то, что было Прочитано на парах по предмету «География туризма». Социально-экономическое значение туризма Приморско-курортные зоны в АТР Экологический Туризм (Экотуризм) ЛОТ (исключительно внутререгиональное значение) Рекреационно-географическое положение О.Г. Дранкевич, М.А. Нагорный ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА История туризма как наука. Цели и задачи курса «истории туризма». Теории происхождения жизни на Земле Первые путешествия древности - Междуречье и Месопотамия, Египет Походы и путешествия средневековья. Паломничество. Странствие с миссионерскими целями. Походы и путешествия средневековья. Норманнские мореплаватели. ВГО. Генрих Мореплаватель. Барталамео Диас. ВГО. Второе и третье путешествие Колумба ВГО. Плавание Фернана Магеллана ГО русских путешественников 10-17в. Русские купцы. Паломничество. ГО русских путешественников 10-17в. Путешествия Афанасия Никитина. ГО русских путешественников 10-17в. Дежнев. Атласов. Англия. Уиллоби и Ченслер. Генри Гудзон. Дампир. Поиски «южного материка». Экспедиции Уоллиса, Картера. Мишель Адансон. Мунго Парк. Фридрих Хорнеман Экспедиции Р. Амуденсена, Р. Скотта ВП «Стахановський педагогічний коледж Ознайомтесь з додатком Е і виконайте завдання Зимові явища в тваринному світі. Трав’янисті рослини та гриби Роль академіка М. Грушевського у розвитку української суспільної географії . Поняття про форми геопросторової організації суспільства. Чинники формування суспільно-географічних районів. Цивілізаційний і формаційний підх.в СГ. Природно-ресурсний фактор в ТОС Формально-теоретичний( математичний) напрямок Закономірність геопросторової Інтегральні системи розселення Роль метаданих в інформаційному середовищі Формати бібліографічних записів Стандарти опису метаданих специфічних областей застосування Особенности распределения суши и воды на Земле Развитие, состав и строение атмосферы Общая характеристика гидросферы Динамика воды в Мировом океане Внутренние (эндогенные) процессы Диагностические свойства минералов. Осадочные горные породы подразделяются на три группы: обломочные, хемогенные и органогенные. Метаморфические горные породы Суффозионные и карстовые процессы ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТРА Геологическая и геохимическая работа живых организмов Почвообразующие, или материнские породы Морфологические признаки почв ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ КЛАССИФИКАЦИЯ И ГЛАВНЕЙШИЕ ТИПЫ ПОЧВ РОЛЬ И ФУНКЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА Почвенный покров - защитный экран жизни Основные закономерности географической оболочки I. Общая характеристика учебного предмета «физика» Изучение физики в старшей школе Двадцатый век. Современность Целевые установки, ценностные ориентиры и задачи обществознания на современном этапе общественного развития Консолидация (единство) нации Новые подходы к преподаванию обществознания Специфика содержания по ступеням обучения (на выходе) Основная школа (5 – 9 классы) Социально-гуманитарный профиль Дидактические и методологические принципы преподавания курса литературы Распределение содержания по ступеням обучения ОБЩИЙ ОБЗОР НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ Глубинные структуры и поверхностные структуры Моделирование глубинных и поверхностных структур Уровни сложности навыков и способностей Упражнение 1. Достижение интуитивного понимания с помощью второй позиции Моделирование с помощью методов Милля Возможные погрешности методов Милля Определение обоснований и процедур обоснования целей и результатов проекта Стратегии микромоделирования Прикладное моделирование и процесс «обратного распространения» Конгруэнтность кода в моделировании поведения Анализ исходных потребностей Экспериментальные семинары по моделированию Методология сбора информации Типы проблем в группах и организациях Определение проблемного пространства и пространства решения Выявление множественных моделей SCORE Ресурсы для достижения желаемого результата и последствий Имажинерия как групповой процесс Важнейшие аспекты делегирования Подразумеваемые и полученные сообщения Средства передачи — каналы коммуникации Упражнение на стратегию коммуникации РОЛЕВАЯ ИГРА №1 — внедрение навыков лидерства Перечень ключевых навыков лидерства Составление метакарты лидерства Упражнение: развитие навыков лидерства с помощью ролевой игры (имитации) Вибір і компонування конструктивної схеми покриття Компонування поперечної рами Жорсткісні характеристики колони та ригеля Підбір перетину арматури при ІІ комбінації зусиль. Підкранова частина колони (перетин ІV-ІV) Попередній розрахунок міцності нормальних перетинів. Визначення попереднього напруження арматури і його втрати Міцність похилих перетинів на поперечну силу Щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Українська мова і література Мови і літератури національних меншин Біологія, екологія, хімія та природознавство Определяем же в сей Духовной Коллегии быть именованным зде Членам: единому Президенту, двоим Вице-Президентам, четырем Советникам, четырем Ассессорам. Имеют же все Члены сея Коллегии при вступлении в свое дело, учинить присягу или обещание пред Святым Евангелием, по приложенной форме присяги. Часть II. – Дела, управлению сему подлежащая Сей, или иный каковый в разсуждении Коллегиум уставится анафемы образец, по прочитании прилеплен да будет на дверях церковных, единой Престольной, или во всех Епархии той церквей, разсудит Коллегиум. Домы училищные и в них учители и ученики, тако ж и церковные проповедники В дому том имеют жить дети и уже и большаго возраста юноши по осьми или по девяти человек в единой избе. Обаче с таким расположением: большие во единой, средние в другой, малые в третией избе. Мир нарицается вся подсолнечная, от человека обитаемая, но не в сем разуме человецы, служения церковнаго неимущии, нарицаются миряне; ибо и священнический чин в томжеде с прочиими мире живет. А если сему противное где явится, то Епископ должен о том скоро писать к Духовной Коллегии. Амеба кишечная (Entamoeba coli) Биология возбудителей кожного и висцерального лейшманиоза Кошачий (сибирский) сосальщик Бычий ( невооруженный) цепень (Taeniarhynchus saginatus) Тип Круглые черви. Классификация, характерные черты организации, медицинское значение представителей. Личинки аскарид животных как возбудители заболевания (Синдром larva migrans). Ришта. Работы Л.М.Исаева по ликвидации очагов дракункулеза. Общая характеристика класса Паукообразные. Медицинское значение представителей. Дидактическая единица 01 «Страноведение: объект, предмет, задачи. Аспекты изучения стран» Дидактическая единица 02 «Скандинавские и романо-германские страны Западной Европы» Українська мова і мови національних меншин (мови навчання) Літературне читання українська, інша мова навчання Українська мова і мови національних меншин як мови вивчення Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів Українська та світова література, літератури національних меншин Оцінювання лабораторних і практичних робіт Оцінювання теоретичних знань Предмет картографии и ее связь с другими науками Картография в средние века (5 в. – середина 17 в.) Основные задачи современной картографии. Математическая и геодезическая основы. Способы изображения объектов и явлений на тематических картах. Цензы и нормативы отбора объектов. Общая теория картографических проекций. Отображение бесконечно малой сфероидической трапеции на плоскости. Условия равноугольного, равновеликого и равнопромежуточного АЗИМУТАЛЬНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНО-АЗИМУТАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ГНОМОНИЧЕСКИЕ, СТЕРЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ОРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ИЗОБРАЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА И ГРУНТОВ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, Национальный атлас России (НАР) Наукова комунікація як складова фахової діяльності Тема 2. Основи культури української мови Котрі слова доречні в етикетній ситуації прощання? Настановчо-регулювальну функцію виконують такі тексти офіційно-ділового стилю Геополитическая концепция Ф. Ратцеля. Панрегиональная модель мироустройства К. Хаусхофера. Концепция «поссибилизма» Видаля де ла Бланша Геополитические концепции Н.Я. Данилевского В. П. Семенов-Тян-Шанский (1870-1942) Геополитика как наука и практическая деятельность. Основные законы геополитики. Концепция «римланда» Николаса Спайкмена Кафедра информационного и программно-математического Добавление кнопки или метки на форму
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.034 с.)