ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 8 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6455 страниц.

География - 8 Страница

Глава 1 Значение и виды религиозного туризма Религиозный туризм его формы и цели Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности География познавательных туров религиозной направленности Анализ существующей туристической инфраструктуры региона РОЗДІЛ 1. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЕСТОНІЇ Природно-кламітичні ресурси. Географічне і внутрішньополітичне становище. Рівень соціально-економічного розвитку. Стан соціальної інфраструктури. Поняття про об’єкт і предмет наукового дослідження Для вибору в досліджуваному предметі головної якості досліджують сукупність однотипних об’єктів, визначають їх подібність, яка відповідає цілям дослідження. Критерії вибору тем наукового дослідження Не готували вибірку, вам завжди можуть сказати, Класифікація інформації щодо стану досліджуваного об’єкта Інформаційно-пошукова кодифікація бібліотечних фондів Кафедра економічної та соціальної географії ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Основні показники розвитку дошкільних навчальних закладів у 2000-2014 рр. Основні показники розвитку вищих навчальних закладів освіти в Україні у 1990-2015 рр. Матеріально-побутовий підкомплекс Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є: Перспективи розвитку соціального комплексу ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ РОБОТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА Й ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Що отримали свою назву за іменами тих учених, які їх розробили й ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ Цитати з праць не українських авторів треба перекладати українською мовою. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ ДОВІДКОВІ ЛІНГВІСТИЧНІ ВИДАННЯ Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел до курсової (бакалаврської, дипломної, магістерської) роботи Системы координат, применяемые в топографии: географические, плоские прямоугольные, полярные и биполярные координаты, их сущность и использование. В России для топографических карт приняты стандартные численные масштабы Определение прямоугольных координат точек. Нанесение на карту точек по их координатам. Построение Профиля По Заданному Направлению Аналитический способ подсчета площадей участков Cредняя квадратическая погрешность (СКП). Формулы Гаусса и СЪЕМОЧНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ Ось круглого уровня должна быть параллельна геометрической оси рейки. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧЕ Угловые и линейные измерения Характерні а спекти зарубіжного досвіду формування та устрою територіальних громад Особливості добровільного об’єднання територіальних громад в Україні. Теоретико-законодавче підґрунтя землеустрою на новоутворених адміністративних одиницях Використання ГІС в процесі формування та функціонування громад: особливості, поняття, структура, функції. Основні джерела актуальної просторової інформації. ГІС-забезпечення. Інфраструктура геоданих Поясніть особливості географічного розташування зони тайги в Євразії та розкрийте причини зміни порід дерев у цій зоні при русі з заходу на схід. Внесіть у таблицю короткі відомості про Китай Охарактеризуйте структуру зайнятості населення України. Які, на вашу думку, найважливіші проблеми зайнятості характерні для нашої держави сьогодні. Заповніть таблицю за зразком Школьная олимпиада по географии для учащихся 7 класса. Школьная олимпиада по географии для учащихся 8 класса. Школьная олимпиада по географии для учащихся 11 класса. Итого общее количество баллов: 28 баллов. По 1 баллу за правильный ответ, всего максимум 6 баллов В разных регионах России от Крыма до Алтая и Сибири проживают около 12 млн. представителей тюркских народов. Выберите из списка шесть таких народов. Значення та місце геодезії при проведенні меліоративних робіт і в організації території господарств. Загальна характеристика способів поливу Понятие геопространственных данных, их представление. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Географическое положение, рельеф Гидрологическая изученность и особенности водного режима Расчет статистических параметров годового стока при наличии длительных рядов наблюдений Цикличность в колебаниях годового стока. Методы выделения циклов водности. Норма годового стока. Районирование за синхронностью колебаний годового стока. Расчеты статистических параметров годового стока при недостаточном количестве материалов наблюдений за стоком. Определение основных факторов, формирующих сток рек и его изменчивость Проверка адекватности предложенной модели материалам наблюдений Тема 1: Наука як сфера діяльності і система знань. Тема 2: Наука як особлива сфера людської діяльності. Тема 3: Загальна методологія наукової творчості. Тема 4: Жанри та стилі наукової творчості. ІІ. Характерні особливості наукової мови. Тема 5: Наукове пізнання складних об’єктів. ЛЕКЦІЯ №1 ВСТУП. ПЕРЕКЛАД ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА І НАУКОВА ПРОБЛЕМА. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКЦІЯ № 2 ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ФОРМАЛЬНО-ЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ ЛЕКЦІЯ №3 ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І ПЕРЕКЛАД СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЛЕКЦІЯ №4 ЕКСПРЕСИВНО-СТИЛІСТИЧНА ОСНОВА ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКЦІЯ № 5 ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ Лекція №6 еквівалентність перекладу. Рівні еквівалентності Лекція №7 ПРАГМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ. НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ Закономерности выпадения и распределения по территории Реки. Строение речных систем. Густота речной сети Речной сток. Измерение расходов воды. Водомерные посты Фаза водного режима. Виды питания рек. Расчленение гидрографа Экстремальный сток. Паводки, половодья. Минимумы Термический режим рек. Ледовый режим Химический состав природных вод. Закономерности распределения по территории Классификация рек по водному режиму (Зайков, Львович) Движение воды в руслах. Распределение скоростей по ширине и глубине Виды хозяйственной деятельности, влияющей на гидрологический режим рек Озёра, их происхождение, распределение по территории Котловины озёр, их происхождение, классификация, распределение по территории Классификация озёр по водному балансу Движение озёрных вод. Классификация по видам движения Термические особенности озёр. Зимний режим Донные отложения водоёмов. Их виды. Заиление водохранилищ Физические свойства озёрных вод Вода в болотных массивах. Активный и пассивный слой. Движение воды в торфе Особенности стока ледниковых рек Общая характеристика эфирных масел Способы получения эфирных масел Учебно-методический комплекс. Методические указания Специфика библиографического описания отдельных литературных источников Понятие вентиляционного процесса Расчетные параметры наружного воздуха В обслуживаемой зоне жилых и общественных зданий Расчетные параметры приточного воздуха Градиентом температуры – изменение температуры на 1 метр высоты помещения выше рабочей зоны. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАКТИКАНТОВ УЧЕТ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ Проблемы популяции форели ручьевой в реке Волма Школьного ученического проекта Изучение бассейна реки Волма и состояния популяции форели ручьевой Затмение как метод прогнозирования. Действие затмений в домах гороскопа. Лунный день затмения. ДЕЙСТВИЕ ЗАТМЕНИЙ НА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. Виды затмений. Циклы затмений. Историчность затмений. Возраст затмений. Синие и зеленые аспекты в затмениях проигрываются мало и только в случаях кольцеобразного затмения. Положение затмений в домах. Работа с сериями сароса. НО, КАК УКАЗАНО ВЫШЕ. ЕСЛИ ЗАТМЕНИЕ СОВПАДЕТ ИЛИ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В ОППОЗИЦИИ С НАТАЛЬНЫМ МАРСОМ ИЛИ САТУРНОМ. ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ САМЫМИ ФАТАЛЬНЫМИ. Описание техники работы с мыслеобразами в Затмение. Если у вас Солнце Алькокоден, то вам не помеха любое солнечное затмение в соляре. Перелік основних термінів та скорочень. 5 Розділ 1. Теоретичне підґрунтя землевпорядного процесу та формування територій громад з використанням ГІС-технологій. 11 Характерні аспекти зарубіжного досвіду формування та устрою територіальних громад Використання ГІС в процесі формування та функціонування громад: особливості, поняття, структура, функції Методико-технологічні засади формування територіальних громад Методико-технологічні аспекти використання ГІС в процесі землеустрою Особливості створення, редагування геопросторових об’єктів та атрибутивних даних Основні аналітичні засоби, що використовують для управління територією та землеустрою РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ЗАСОБАМИ ГІС Формування робочого проекту окремої громади на основі матеріалів ДЗЗ Охорона праці при роботі з ПК Репьевский муниципальный район О пешеходном туристском походе Сочинский государственный природный национальный парк Чистое ходовое время 6,5 часа. Чистое ходовое время 10 часов. Чистое ходовое время 8 часов. Чистое ходовое время 5 часов. Пройденное расстояние 21,5 км. Погода с предполагаемым прогнозом не сильно менялась (изменения были незначительные отклонения в температуре но они связанные с высотой). У іменниках середнього роду на я Подовження приголосних не буває Правила выполнения практических работ. Общая оценка политического положения страны. Тема: География населения мира. ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРЕЦИИ КАК ГОСУДАРСТВА Общая физико-географическая структура района Тип растительности и растительного покрова Этногеографическая характеристика региона О чем пойдет речь и почему сие важно, Этносы как форма существования вида homo sapiens Человечество как вид homo sapiens Где доказывается, что поверхностные наблюдения уводят исследователя на ложный путь, и предлагаются способы самоконтроля и самопроверки Запутанность применяющейся терминологии У историка без географии встречается «претыкание» Сочетание природоведения и истории Можно ли верить историческим источникам? Происхождение от одного предка Содержащая перечень особенностей этнического феномена как такового, составленный ради того, чтобы иметь возможность дать общее объяснение этногенезу, процессу – в коем возникают и исчезают этносы Обойтись без родового строя можно VI. Этнический стереотип поведения Изменчивость стереотипов поведения Этнос и четыре ощущения времени Уровни и типы этнических систем Зарождение суперэтноса – Византия Надлом суперэтноса – арабы VII–X вв Этногенез и естественный отбор Альтруизм, точнее – антиэгоизм Истребление реликтовых этносов Иерархия этнической таксономии Соотношение этнических целостностей разных порядков Контакт «пяти племен» и жителей «срединной равнины» Этносы всегда возникают из контактов Почему я не согласен с А. Тойнби Почему я не согласен с И. И. Конрадом Принцип неопределенности в этнологии История культуры и этногенез В которой описывается постоянное взаимодействие этноса с природой, окружающей человека, и выражается огорчение по поводу того, что всего перечисленного для решения задачи недостаточно Географическая среда на смену формаций не влияет Монотонность и разнородность ландшафтов На берегах морей и закраинах ледников Влияние характера ландшафта на этногенез Развитие общества и изменение ландшафта Индейцы, народы сибири и их ландшафты Древние цивилизации «благодатного полумесяца» Взрыв этногенеза в XI в. н.э Биологические линии исследования Прогресс и эволюция человека Конверсии биоценоза и сукцессии Филогенез преображается в этногенез Эксцесс и инерция в этногенезе Дискретность этнической истории XXII. Этногенный признак, или «фактор икс» Ф. Энгельс о роли страстей человеческих Ян Гус, Жанна Д'Арк и Протопоп Аввакум Биохимический аспект пассионарности Многовекторность этнической системы в схеме Способы утраты пассионарности XXVI. Затухание пассионарности Пассионарность слабая, но действенная Учение В. И. Вернадского о биосфере Мутации – пассионарные толчки XXIX. Пассионарность и сфера сознания Соотношения разрядов импульсов Место пассионарности в историческом синтезе Легенда к карте пассионарных толчков Где описана схема развития этнических целостностей и объяснено, почему вечность им противопоказана От исторической географии к этнической психологии XXXI. Фазы пассионарного подъема и перегрева От мира «христианского» к миру «цивилизованному» Что такое «упадок культуры»? Кристаллизованная пассионарность XXXVIII. Биполярность этносферы ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА НА СУДАКА: СЕКРЕТЫ ЛОВЛИ СУДАКА ЗИМОЙ Зимняя рыбалка на судака на блесну ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ Оценка линейности усилителя вертикального отклонения. Ближайшие акции в наших ресторанах Расскажите правила получения и использования карты Детского клуба Педагогическая система Марии Монтессори Тема: Розвиток й становлення української антропоніміки та системи власних особових імен та імен по батькові українців Прізвище як успадкована офіційна назва Тема: Прізвище: історія, семантика, структура Частина I. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРАЇНОЗНАВСТВА Об'єкт і предмет країнознавства Закономірності й принципи країнознавства Держава і країна. Форми їх правління та адміністративно-територіального устрою Етапи формування політичної карти світу. Типи країн Міжнародні організації. Геополітика та геостратегія Географічне положення держави Кордони держави та їхні функції Загальні засади районування світу Красным шрифтом в квадратных скобках обозначается конец текста на соответствующей странице печатного оригинала Глава 1. Государство как организм, тесно связанный с землей Глава 7. Государственная и естественная области. Внутреннее расчленение и связь Глава 8. Пространственный рост государств Глава 10. Географическое уравнивание государств Глава 17. Сношение как покоритель пространства Положение, форма и величина человечества Л 2. Визначення довжин ліній у заданому масштабі Л 8. Визначення висоти точок між горизонталями Л. 14 Визначення площі графічним способом Поняття про туристсько-рекреаційний потенціал Туристичний потенціал Саyдівської Аравії Природні туристичні ресурси Саудівської Аравії Суспільні туристичні ресурси Саудівської Аравії Соціально-економічна характеристика Саудівської Аравії Туристичний комплекс Саудівської Аравії РОЗДІЛ І. Іменник як самостійна частина мови Загальна характеристика іменника Зменшено-пестливі суфікси іменників РОЗДІЛ 2. Вживання іменників із пестливими суфіксами у дитячому фольклорі Реєстр іменників із пестливими суфіксами в дитячому фольклорі В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. На контурную карту Мира нанесите следующие названия географических объектов ПОЛУОСТРОВА: Аравия, Индокитай, Индостан, Аляска, Калифорния, Флорида, ТзОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю Дослідження наукових публікацій пов’язаних з актуальними проблемами полігонів ТПВ та шляхи їх вирішення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.24.100 (0.052 с.)