ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 24 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6455 страниц.

География - 24 Страница

ЧАСТЬ I ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИГЕОПОЛИТИКИ Государство как форма жизни и интересы Германии Покорение мира США manifest destiny Архитектор американской победы Глава 10. Геополитика как инструмент национальной политики Атлантисты выиграли холодную войну Столкновение цивилизаций: неоатлантизм Хантингтона Посткатастрофический мондиализм профессора Санторо Евразийская пассионарность Лев Гумилев ЧАСТЬ III РОССИЯ И ПРОСТРАНСТВО У русских сегодня нет Государства Русский народ – центр геополитической концепции Глава 3. Россия немыслима без Империи Критика советской государственности Критика царистской государственности Западная ось: Москва Берлин. Европейская Империя и Евразия Ось Москва Токио. Паназиатский проект. К евразийской Трехсторонней комиссии Ось Москва Тегеран. Среднеазиатская Империя. Панарабский проект Геополитическая магия в национальных целях Русский национализм. Этническая демография и Империя Приоритет ядерного и межконтинентального потенциала Какие ВС нужны великой России? Глава 7. Технологии и ресурсы ЧАСТЬ V ВНУТРЕННЯЯ ГЕОПОЛИТИКА РОССИИ Геополитический характер русской Арктики Внутренний Восток» (объем понятия) Позиционная битва за Lenaland Глава 4. Новый геополитический порядок Юга Между Черным морем и Каспием Новый геополитический порядок в Средней Азии Разрушить «санитарный кордон» Геополитическая декомпозиция Украины Поствизантийское Православие Национальное освобождение православных народов Геополитические лобби в православ ных странах Новое Большое Пространство: мондиализм или Империя? Mitteleuropa и Европейская Империя Превращение из провинции в колонию Глава 4. Перспективы гражданской войны Глава 5. Геополитика югославского конфликта Приоритеты югославской войны Глава 6. От сакральной географии к геополитике Сакральный Север и сакральный Юг От континентов к метаконтинентам Введение. Взгляд на исходное положение 1808/13 Горизонт нашего рассмотрения Взгляд на международно-правовое положение Развитие теории/ Прусские разногласия с партизанством Партизан как прусский идеал 1813 года и поворот к теории От Мао Цзэ-дуна к Раулю Салану Разрушение социальных структур От настоящего врага к врагу абсолютному КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК: БЕРЛИН-МОСКВА-ТОКИО ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА МЕРИДИАНОВ И ПАРАЛЛЕЛЕЙ Генерал Генрих Йордис фон Лохаузен Венгрия — подрывная шашка в середине Дунайской впадины ВОЙНА В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ — ВОЙНА ПРОТИВ ЕВРОПЫ ГЕОПОЛИТИКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Антимондиализм и два проекта Конкретность вселенского потопа Абсолютные Amicus et Hostis портреты во времени и пространстве Про організацію та проведення У 2015/2016 навчальному році Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з математики Склад оргкомітету з проведення обласної олімпіади з інформатики З російської мови та літератури ВИЗНАЧЕННЯ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕРЕЗІВ АМПЕРА НАМАГНІЧЕНІСТЬ РЕЧОВИНИ (ВЕКТОР НАМАГНІЧЕННЯ). МАГНІТНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ І МАГНІТНА ПРОНИКНІСТЬ РЕЧОВИНИ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ КЮРІ ФЕРОМАГНЕТИКІВ Для виготовлення постійних магнітів використовують магнітно–тверді матеріали з великим значенням залишкової намагніченості. СТОЯЧА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ХВИЛЯ. ВИПРОМІНЮВАННЯ І ПРИЙОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ. НАВКОЛО СВІТУ ЗА ВІСІМДЕСЯТ ДНІВ Де укладається взаємна угода, згідно з якою Паспарту наймається на службу до Філеаса Фоґґа У якому Паспарту переконується, що, нарешті, знайшов свій ідеал У якому зав’язується бесіда, що може дорого коштувати Філеасові Фоґґу Де Філеас Фоґґ дивує свого слугу Паспарту У якому на лондонській біржі з’являється нова цінність У якому детектив Фікс проявляє цілком слушний нетерпець Де Паспарту, напевно, бовкнув зайвого У якому Паспарту щасливий, що відбувся лише втратою взуття У якому Філеас Фоґґ за нечуваною ціною купує тварину для поїздки верхи У якому йдеться про те, як Філеас Фоґґ із супутниками заглибились у хащі індійського лісу і що з того вийшло Де паспарту ще раз доводить, що доля усміхається сміливцям У якому Філеас Фоґґ переходить мальовничу долину ґанґу і йому навіть на думку не спадає помилуватися нею Де валіза з банківськими білетами стає легшою ще на кілька тисяч фунтів стерлінґів У якому Фікс удає, ніби не розуміє, про що з ним говорять У якому Філеас Фоґґ, Паспарту і Фікс клопочуться кожен про своє Де описано, як Паспарту виявив занадто жвавий інтерес до справ свого пана і що з того вийшло Де Фікс входить у безпосередній контакт із Філеасом Фоґґом Де власник «Танкадери» ризикує втратити премію двісті фунтів У якому ніс Паспарту страшенно видовжується У якому відбувається подорож через Тихий океан Де описано подорож в експресі Тихоокеанської залізниці У якому Паспарту зі швидкістю двадцять миль за годину вивчає історію мормонів Де Паспарту не вдається бодай когось змусити прислухатись до здорового глузду У якому йдеться про події, що трапляються лише на залізницях Сполучених Штатів Америки Де Філеас Фоґґ усього лише виконує свій обов’язок У якому детектив Фікс занадто переймається інтересами містера Фоґґа Де Філеас Фоґґ вступає у безпосередню боротьбу з невдачею Де Філеас Фоґґ виявляється на висоті У якому Паспарту має можливість зле пожартувати У якому Паспарту не змушує двічі повторювати наказ, відданий йому містером Фоґґом У якому Філеас Фоґґ знову стає цінністю який доводить, що здійснивши навколосвітню подорож, Філеас Фоґґ не виграв нічого крім щастя АРХИЕПИСКОПА АНТИВАРИЙСКОГО, Распределение книги по главам О внешнем виде лиц, о супружестве, одеянии, жилищах и имуществе их II. О том, что они признают грехами О нравах Татар, хороших и дурных, их пище и обычаях О начале державы Татар, об их князьях, о власти императора и его князей III. О власти императора и его князей III. О хитростях при столкновении Как они заключают мир с людьми; о названиях земель, которые они покорили; о землях, которые оказали им сопротивление, и о жестокости, которую они проявляют к своим подданным IV. О жестокости, которую они проявляют к своим подданным III. Как надлежит встретить их хитрости при столкновении О тех областях, через которые мы проехали, и об их положении, о дворе императора Татар и его князей и о свидетелях, которые нас там нашли ВЕЛИКИЙ ЄВРАЗІЙСЬКИЙ СТЕП У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ Тема 7. Цивілізаційний поступ в міжвоєнний період. Передумови аграрно-ремісничої цивілізації Цивілізаційний поступ в міжвоєнний період. Тематика індивідуально – дослідницької роботи Методичні рекомендації до написання модульної контрольної роботи Організація і проведення модульної контрольної роботи КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Актуальні проблеми джерел права промислової власності Тема 3 Проблеми охорони прав на промислові зразки (12 год.) Тема 5 Проблеми правової охорони комерційних найменувань (12 год.) Тема 7 Теоретичні та практичні проблеми охорони географічних зазначень (10 год.) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ Модульна контрольна робота 3 Акти законодавства ЄС у сфері промислової власності Позиційні зміни голосних у мовленнєвому ланцюзі Вправи до теми “Консонантизм» Порівняльний аналіз категорії числа української мови Вправи до теми «Категорія роду» Вкажіть, яку функцію (іменного чи дієслівного додатку) виконує відносний займенник dont y даних нижче реченнях. Перекладіть українською мовою та вкажіть функцію відповідного українського займенника. Категорія виду та способу дії Прокоментуйте вживання часових форм дієслів, перекладіть на українську мову. Тема : «Природні зони України. Зона мішаних лісів» ІІІ Перевірка домашнього завдання. V. Повідомлення теми і завдань уроку. Розповідь про фауну мішаних лісів Тема 1. Основні поняття Й терміни флористики Тема 2. Рослина і середовище Тема 3. Флора та рослинність україни Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської Цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.). Передумови та суть Великих географічних відкриттів Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для Вимірювання опору провідників містковою схемою. Дослідження потужності і ККД електродвигуна за допомогою стрічкового гальма. Дослідження температурної залежності опору напівпровідників. Дослідження вольт-амперної характеристики селенового і германієвого випрямлячів. Дослідження роботи двоелектродної вакуумної лампи. Дослідження транзистора типу МП-40, увімкненого за схемою зі Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Вивчення роботи трансформатора. Дослідження електромагнітних хвиль за допомогою двохпровідної лінії. Дослідження показника заломлення прозорих пластинок за допомогою мікроскопу. Перевід показників заломлення в концентрацію цукру Вивчення спектрів пропускання за допомогою універсального фотометра Дослідження лазерного випромінювання за допомогою дифракційної гратки. Дослідження температури нитки розжарення за допомогою оптичного пірометра. Вивчення вольт-амперної характеристики вакуумного фотоелемента. КОЛЕДЖ транспорту та комп’ютерних технологій СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2 (2 год.) Розрахунок абсолютної та відносної похибок Визначення відносної вологості з допомогою гігрометра і психрометра Вивчення послідовного і паралельного з’єднання провідників Вивчення електричних властивостей напівпровідників Визначення довжини світлової хвилі з допомогою дифракційної решітки Питома теплота згоряння деяких видів палива ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МАЯТНИКА ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ НА ХРЕСТОВИДНОМУ МАЯТНИКУ ОБЕРБЕКА ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ТІЛА МЕТОДОМ ПЕРЕВІРКА ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ДИНАМІКИ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА ЗА ДОПОМОГОЮ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА ВИЗНАЧЕННЯ ЛОГАРИФМІЧНОГО ДЕКРЕМЕНТУ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ РІДИНИ МЕТОДОМ СТОКСА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ ЕНТРОПІЇ ПРИ НАГРІВАННІ І ПЛАВЛЕННІ ОЛОВА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПОРУ МЕТАЛІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ТЕМА № 1. СТВОРЕННЯ ПОРТФОЛІО НАВЧАЛЬНО–НАУКОВОГО ПРОЕКТУ. Створення списку інформаційних джерел. Де отримати iнформацiю про можливiсть отримання допомоги для освiтньої дiяльностi Використання електронної пошти в наукових та освітніх проектах. Тема № 9. Компонування портфоліо навчально–наукового проекту. ХІД ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №9 Впорядкування портфоліо навчально–наукового проекту. ДОСЛІДЕННЯ КОРИСНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ККД СИСТЕМИ електроживлення ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ПРОВІДНИКІВ МЕТОДОМ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРЬОХЕЛЕКТРОДНОЇ ЛАМПИ Опис приладів та методу вимірювань ВИЗНАЧЕННЯ ІНДУКТИВНОСТІ КОТУШКИ МЕТОДОМ ВОЛЬТ-АМПЕРМЕТРА Основні прилади для визначення температури грунту Лабораторна робота № 4. Вивчення методів визначення вологості атмосферного повітря Лабораторна робота № 5. Вивчення методів визначення атмосферного тиску та їх практичного застосування Розвиток уявлень про будову Землі та її надра Разом з емпіричною в Олександри виникла ще одна школа — догматиків. Головним завданням представники цієї школи вважали вивчення і написання коментарів до гіппократового зводу. Вплив християнських догматів на розвиток географічних уявлень Піднесення системи освіти, університети як заклади освіти і наукового дослідження Нові тенденції в розумінні механіки Дослідження в галузі мовознавства Загальна характеристика періоду: зміни в умонастрої суспільства Формування нових центрів культури. Галілео Галілей — творець нового природознавства Концептуальніпідходи до пояснення . геологічних явищ Диференціація мовних досліджень Цходи до розробки методів у І. Нью- Працею спеціально призначених спеціалістів, частіше державних службовців, у обов’язки яких входило проведення астрономічних спостережень. Картезіанці — вчені-ченці з монастиря Пор-Рояль Антуан Арно і Клод Лансло. Нерівномірність розвитку науки в різних країнах Вихід Росії на світову наукову арену Нові напрямки розвитку механіки (механічної фізики) Подальший розвиток фотометрії та інші оптичні дослідження Раціоналізація хімічного знання В науковій роботі І. Канта вирішальне значення мали дві великі Першу наукову “Російську ірамагаку” (1755—1757), яка стала , основою для наступних праць з російської мови склав М. Ломоносов Ця іраматика складалася з шоста розділів — “настанов”: 1) загальні Современные методы аэрофототопографической съемки Краткая технологическая схема методов Определение границ аэрофотосъемочного участка Маркшейдерские работы при проведении МАРКШЕЙДЕРСКих опорных сетей Выбор знаков приращения координат Съемочной сети методом геодезических засечек Решение прямой геодезической засечки Первый способ решения обратной геодезической засечки. Задача 5. Азимутальная засечка. Задача 1. Выполнить проект трассы выездной траншеи Подсчет проектных объемов горной массы и почвенного слоя Методические указания для решения Переход к плюралистической интерпретации социальной реальности и модели региональных научных исследований Новый тип методологического сознания и научность Синергетический подход в региональных исследованиях Предметная область зарубежного регионоведения Геоисторическая парадигма евразийских исследований Географическая парадигма евразийских исследований География населения и геодемография региона Азербайджан: краткая порайонная характеристика (2010 г.) Грузия: краткая порайонная характеристика (2012 г.) Геополитическая парадигма евразийских исследований Геополитическая ситуация в регионе Политические системы стран региона Геоидеологическая парадигма евразийских исследований Идеологическая ситуация в современной России Идеологические ситуации в странах Закавказья Идеологические ситуации в Турции и Иране Георелигиозная парадигма евразийских исследований Геокультурная парадигма евразийских исследований Геокультура народов Юга России Геокультура народов Южного Кавказа Геоэкономическая парадигма региональных исследований Геоэкономическая характеристика региона Экономические системы и социально-экономические Внешнеэкономическая деятельность стран региона Основные характеристики полигонометрии I и 2 разрядов Поверки оптического центрира. Измерение электрического напряжения С помощью электронного осциллографа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.24.100 (0.076 с.)