ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 14 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6582 страниц.

География - 14 Страница

Лекция 1. Введение в курс «Глобалистика» Лекция 2. Глобалистика ее предмет и место в системе научного знания Лекция 11. Сущность и критерии мировых проблем: их взаимосвязь с региональными, локальными, частными проблемами Причины появления глобализации: основные тенденции развития Ареал (лат. area – площадь пространство) – область распространения на земной поверхности какого-либо явления; в данном исследовании того или иного типа культурно-цивилизационной системы. Раздел 1. Введение. Рекреационная география как наука. Раздел 6. Рекреационный потенциал регионов России Статья 2. Правовое регулирование в области геодезической и картографической деятельности Статья 9. Геодезические и картографические работы специального назначения Статья 15. Технические нормативные правовые акты в области геодезической и картографической деятельности Фізико-географічний опис території Перевірки та юстирування технічних теодолітів Розвиток знімальних мереж теодолітними ходами. Вимоги Інструкції до прокладання ходів технічного нівелювання. ІІ. Повторення опорних знань Теза: Ісус має владу над природою. Ти можеш звертатися у своїх випробуваннях і потребах до Христа. Навчав прилюдно в храмі Ів. 7:14-24. VI. Формування вмінь та навичок VІ. Закріплення знань, формування вмінь та навичок. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО НЕНАСЫЩЕННОГО ВАКУУМНОГО ДИОДА. Суффиксы имён существительных Табу в лексиці германських мов Доля аблаута в мовах-нащадках Лексика на определение понятий «брак, семья» Загальна характеристика Африкаанса СУЧАСНА ФОНЕТИЧНА СИТЕМА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Ізоглоси (германо-італійські, германо-кельтські, германо-італо-кельтські, германо-балто-слов’янські) Определение размеров камер охлаждения мяса и хранения его в охлажденном виде. Определение толщины теплоизоляции ограждений. Теплопритоки через ограждающие конструкции. Бази даних. Системи управління базами даних Бази даних. Модель «Сутність-зв'язок» Моделі даних. Основні поняття реляційної бази даних Основні поняття реляційної бази даних Етапи створення бази даних. Поняття про системи управління базами даних Запуск Access 2007. Вікно програми Введення даних у форми в Access 2007 Створення таблиць бази даних в поданні Конструктор Редагування та форматування таблиці бази даних Редагування і форматування форми у Режимі розмічування Редагування форми з використанням Конструктора Сортування, пошук і фільтрування даних в базі даних Вирази і оператори у запитах Запити з полями, що містять дані, обчислені за даними з інших полів Звіти. Створення звітів в Access 2007 Редагування та форматування звітів НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ПРЕДМЕТУ «ГІДРОЛОГІЯ» МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ РІЧКА, РІЧКОВИЙ БАСЕЙН, ЇХ МОРФОЛОГІЯ ТА МОРФОМЕТРІЯ Національний університет харчових технологій За визначенням закону україни «Про туризм», туристична подорож передбачає виїзд за межі Тема 12. Туристичні ресурси областей Придніпров’я України Движение воды в Средиземном море Грубая схема распределения солнечной энергии в атмосфере. Песня – «Ах вернисаж, ах вернисаж» Прокофьева, Кобякова, Сычёва, Грязнова, Ахмедова, Сайпиева, Фёдорова, Русакова, Заводова Песня – «Даром преподаватели время со мною тратили» Доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Реквізити документів Инструкция по монтажу сайдинга Установка сайдинга на строящийся объект. Окна, двери и крыша. Оконная изоляция Переход от горизонтального к вертикальному сайдингу Тестові завдання з банку даних «Крок-2» Дерматити. Токсидермії.. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика. Тестові завдання з банку даних «Крок-2» 2006, 2007 роки. Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста Узагальнена характеристика навчальної дисципліни Інформатики, прикладної лінгвістики та інших Зміни приголосних при словотворенні Стандарти, що використовуються при складанні Тема 7. Документ та його реквізити. Етапи підготовки й оформлення ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК «ОДИН ДЕНЬ В ШКОЛЕ» - 2013 Песня на мотив песни Ю.Визбора «Милая моя». Фонограмма: «Как упоительны в России вечера» Фонограмма: «Прекрасная маркиза» Арабские завоевания и Европа. ТЕМА: Тестовий контроль по типу крок-1 з пропедевтики внутрішніх хвороб. Е. Тріада: еозинофіли, спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. В. Ателектаз («німа легеня»). C. Професійно обумовлена бронхіальна астма. А. Неоднаковий по наповненню на правій і лівій руці (ps.differens). А. Поява глибокого і широкого зубця Q, зниження чи зникнення зубця R, значний підйом сегменту S-Т над ізолінією, високий зубець Т. А. Зменшення інтервалу PQ, розширення комплексу QRS, наявність дельта хвилі перед зубцем R. В. Підвищення АТ до 160/95 мм.рт.ст. С. Високий систолічний і вкрай низький діастолічний. С. Гастродуоденоскопію, уреазний тест і мікробіологічний тест. А. Пункційна біопсія печінки. A. Виразкова хвороба 12-палої кишки. А. Збудження блювотного центру імпульсами із жовчного міхура. А. Ехографію жовчного міхура та протоків. E. Гастофіброскопія з прицільною біопсією. Д. Рено-васкулярна гіпертензія. Д. Протеїнурія більше 10 г/л, нечисленні циліндри. Д. Діурез менше 500мл за добу або 20мл за 1 год. С. Симптом Росолімо-Бехтєрєва. С. Ознаки гіпохромної залізодефіцитної анемії, лейкопенія, лімфоцитоз. Географическая оболочка и ландшафтная оболочка Экспозиционная ландшафтная асимметрия – типичное явление горных стран. АВТОМОРФНЫЕ И ГИДРОМОРФНЫЕ ЛАНДШАФТЫ Понятия «биомасса» и «биопродуктивность» Локальные природные геосистемы – морфологические единицы ландшафта Ландшафт – явление историческое, эволюционирующее во времени. Т. А. Шафаренко, С. В. Прилуцкая Движения Земли и их географические следствия Другие нормативные документы Підсумкові тести «Економічна географія світу» Укажіть правильне співвідношення «країна — регіон». Укажіть твердження, що є визначенням поняття «ресурсозабезпеченість». Укажіть назву країни, яка найбільше експортує лісової продукції. Укажіть одну з головних причин економічної відсталості африканських країн. Магматические горные породы и их происхождение. Интрузивные горные породы и формы их залегания в земной коре. Эволюция ландшафтов и жизни на Земле. Эоловые, биогенные, космогенные геоморфологические процессы и формы рельефа. Климатические пояса. Основные воздушные массы. Туристские формальности и безопасность путешествия. Экскурсия как базовое методическое звено Статья 4.1. Условия осуществления туроператорской деятельности. Единый федеральный реестр туроператоров Статья 14. Обеспечение безопасности туризма Статья 17.6. Договор страхования ответственности туроператора Программа комплексного изучения города Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля Электроемкость. Конденсаторы и их соединение. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. Виды конденсаторов. Участок цепи постоянного тока Параллельное соединение проводников Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока Физический смысл магнитной индукции: Переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Фотоны. Энергия и импульс фотона Фактори розвитку клiматiв Землi. Астрономiчнi гiпотези. Геолого-географiчнi гіпотези розвитку клімату. Теорiя поступового охолодження Землi. Клімати полярних широт. Субполярний клімат. Водяна пара в атмосфері. Зміни вологості з висотою. Географічний розподіл вологості повітря. Стратифікація атмосфери і вертикальна рівновага повітря. Фактична термічна стратифікація атмосфери і повітряних мас. Добовий хід стратифікації і конвекції. Сумарна сонячна радіація і її добовий хід. Стратифікація атмосфери і вертикальна рівновага повітря. Стратифікація атмосфери і вертикальна рівновага для насиченого повітря. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО). Історія становлення ВМО Загальні положення про атмосферу. Історія розвитку метеорології і кліматології. Емпіричний або описовий етап (до другої половини ХVІІ століття.). Античний період. Баричне поле. Карти баричної топографії. Карти абсолютної топографії. Карти відносної топографії. Міжнародна класифікація хмар. Хмари верхнього ярусу. Хмари середнього ярусу Хмари нижнього ярусу. Хмари вертикального розвитку. Будова атмосфери за властивостями газів. Мезосфера. Термосфера і іоносфера. Екзосфера Основы топографии (ориентирование на местности). Основные разновидности местности. ИЗМЕРЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ Определение расстояний на местности. Школьная олимпиада по географии 6 класс. Школьная олимпиада по географии 7 класс. Школьная олимпиада по географии ( I тур ) 8 класс. Олимпиада по географии. 10 класс. 1 тур Какой климатический пояс занимает наибольшую площадь на территории материка Северная Америка? География России. 8-9 классы НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІІ семестр (56 уроків з розрахунку 3 години на тиждень) І семестр (32 уроки з розрахунку 2 год. на тиждень) Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. Додатковий матеріал для вчителя/вчительки Фронтальні види контрольних робіт (5-9 класи) В загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин Вивчення мов національних меншин, інтегрованого курсу «Література» в 2016-2017 навчальному році Можлива кількість видів контролю У 7-9 класах вивчаються два математичних курси: алгебра і геометрія. Для учнів 10-11 класів навчальних закладів Програмне забезпечення вивчення хімії у 2016/2017 навчальному році Трудове навчання (технології). Креслення Работа в тетради «Русский язык» № 2 МОУ СОШ №16 с.Казьминское за 2015 – 2016 учебный год Кадровый состав методического объединения учителей ОО «Обществознание» Анализ работы МО над единой методической темой. Список некоторых публикаций членов МО в 2014-2015 уч.г. В олимпиадах, чемпионатах, интеллектуальных конкурсах в 2015-2016г. Школа юного географа - следопыта Рабочая программа внеурочной деятельности по географии для учеников 5-6 классов Формы подведения итогов и реализации программы Видео - география (интернет ресурсы) Почемучка. Как предсказать погоду Форми матеріальних носіїв інформації Способи та засоби запису інформації Перша допомога при переломах, вивихах, розтягу зв’язок суглобів, ударах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.033 с.)