ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 10 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6582 страниц.

География - 10 Страница

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИИ Культурного и природного наследия УЧЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ Природные и культурные комплексы ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА Проблемы выделения рекреационно-привлекательных Рекреационно-оздоровительной сферы РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ На городские и пригородные ландшафты: основные аспекты ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТУРИЗМА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Туризм и окружающая среда: пространство взаимодействия ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ПРИРОДНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ Развития регионов в современных условиях Особо охраняемых природных территорий Составляющая природных рекреационных ресурсов Экологический туризм в контексте регионального развития Как основа развития экотуризма в России Экологического развития туризма в России Деятельности и освоение территорий КЛАССИФИКАЦИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ТУРИЗМА ПОНЯТИЕ И ОСНОВЫ ПРОГРАММНОГО ТУРИЗМА И его использование на региональном уровне ОСОБЕННОСТИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИЙ И развития туристского региона Туристские регионы широкой и узкой специализации Динамика международного туризма в 1950-2000 гг. Сдвиг в региональной структуре международного туризма в 1970-1998 гг. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА С ЦЕЛЬЮ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА ГЕОГРАФИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА Рекреации и туризма в регионе» Рекреантов во время летнего отдыха у моря» Тематика контрольных работ/рефератов Рекреационно-географической номенклатуры ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО КАЧЕСТВА ТЕРРИТОРИИ Понятийно-терминологический словарь Обобщенная система критериев ценности природного и культурного наследия, включая культурные ландшафты Классификация особо охраняемых территорий Государственные национальные парки России Химия (на мотив песни «Голубой вагон») Физика (на мотив песни Жуки «Батарейка») Ж) МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ, УЧАСНИЦЕЮ ЯКИХ Є УКРАЇНА Міжнародні акти у сфері охорони прав інтелектуальної власності Держава як суб’єкт права інтелектуальної власності. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Правомірне використання твору без згоди автора Обєкти, які не є об’єктами авторського права. Розподіл прав інтелектуальної власності на твір, створений в порядку виконання трудових функцій Реєстрація договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності. Поняття та зміст попереднього користувача на винахід, корисну модель та промисловий зразок Підстави визнання прав інтелектуальної власності на промисловий зразок недійсними Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності Сорти рослин як об’єкт права інтелектуальної власності: загальна характеристика. Порядок отримання патенту на винахід. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Захист судових прав інтелектуальної власності в судовому порядку. ПОЛОЖЕННЯ про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) Майнові права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу товариства. Спадкування прав інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на породу тварин. Субєкти права інтелектуальної власності на породу тварин. ГЛАВА 35ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Державна охорона прав інтелектуальної власності. Наукові теорії права інтелектуальної власності. Особистісні теорії права інтелектуальної власності Постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» Договір між організацією колективного управління Ш.31. Строк охорони авторських прав. Способи захисту авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет Дострокове припинення чинності виключних майнових прав на винахід Ліцензія на використання об’єкту права інтелектуальної власності: поняття, види, порядок надання Реєстрація договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності Ш56. . Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Патентування в Украъни та закордоном Право інтелектуальної власності на породи тварин Право інтелектуальної власності за законодавством РФ Статья 5. Иные основания для отказа в регистрации IV. Товарные знаки Евразийского экономического союза и знаки обслуживания Евразийского экономического союза Защита прав правообладателей Зачем нужна регистрация товарного знака? Предупредительная маркировка О НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ Як вибрати книгу для читання Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу. Віка Спурза, випускниця 2015 р. кафедри географії України, вчитель у Львівському технологічному ліцеї Москалюк Штефан, випускник кафедри ґрунтознавства 2014 р., працівник на фірмі Samsung в Трнаві, Словаччина Роксолана Марушкевич, випускниця кафедри економічної і соціальної географії 2015 р. Ліда Іващишин, випускниця кафедри фізичної географії 2014 р, декоративне оздоблення весіль Матеріали до семінарського заняття У якому місті в 1994 р. було підписано меморандум, уривок із якого наведено? Установіть відповідність між поняттями та визначеннями. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Токіо як головний туристський центр Японії СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЯПОНІЇ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кафедра фізичної географії та картографії Короткий огляд основних літературних джерел Інтелектуальний капітал і індустрія знань Як відбувається становлення науки Географічна форма руху матерії Місце географії в середовищі наук про довкілля Використання геотехнологій спрямованого впливу на довкілля Простір і час як атрибути й аргументи географічного буття Дискретні форми географічного простору Просторова ієрархія геосистем Субстанційий, реляційний і конвенціональний час Бачення об’єкту й предмету географічної науки Об'єкт географічного дослідження Способи розгляду наукового об’єкту Моделі рельєфу різними мовами Інтерпретації ландшафту за М.Д.Гродзинським Методологія ландшафтознавства, її проблеми Фізичний радикалізм і географічний підхід ПІЗНАВАЛЬНІ МОДЕЛІ В ГЕОГРАФІЇ Поняття конструктивної географії Нормативний зміст конструктивної географії в Україні Американська модель конструктивної географії Приклади інформаційного саморегулювання. Географічні процеси: понятійно-термінологічна система (за Е.Б. Алаєвим) Саморегуляція з негативним зворотним зв'язком З напрямками досліджень конструктивної географії Роль ландшафтних досліджень у менеджменті територій ДОДАТОК 1. Зміст монографії О.М.Ласточкіна (оригінал) Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц Леону Верту, когда он был маленьким Одет по последней моде, - и все с ним согласились. Вынужденная посадка плохо кончится. Смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта Совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Старик, который писал толстенные книги. Цветок видел однажды, как мимо шел караван. Поездах по тысяче человек за раз - один поезд направо, другой налево. Издали увидел, что Маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И Основні етапи історії української мови ТЕМА 2. УКРАЇНСЬКІ ОРФОГРАФІЯ, ОРФОЕПІЯ, ГРАФІКА Омоніми, пароніми, синоніми, антоніми ТЕМА 4. ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ МОВИ ТЕМА 5. СИНТАКСИС ТА ПУНКТУАЦІЯ ТЕМА 6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Правила та закони ділового спілкування Вимоги до тексту службового документа Правила складання деяких видів документів Термін як лінгвістичне поняття Загальні зауваження щодо перекладу Правила редагування комп’ютерного перекладу А. При згоді й малі справи міцніють, а при незгоді – великі МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАН БИЛЕТІ №1 Основная идея бренда, его суть Организация и контроль работы промоутеров Методы и способы контроля работы Де побіжно описано місто Сан-Франциско у день мітингу Особенности составления формулы изобретения на «способ». Проверка условия осуществимости заявленного изобретения при его анализе соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость». Формальная экспертиза заявки. Участие заявителя в рассмотрении заявки. Палата по патентным спорам и ее основные задачи. Можно ли в качестве признаков, характеризующих изобретение, включать в формулу несущественные признаки? Проверка новизны изобретения. Экспертиза заявки на полезную модель. Признаки, используемые для характеристики художественно-конструкторских решений внешнего вида изделия. Что такое конфекционная карта, прилагаемая к заявке на промышленный образец. Характеристика физико-географических условий полёта Характеристика синоптической и метеорологической обстановки Анализ метеорологической и синоптической обстановки по картам абсолютной барической топографии Анализ карты максимального ветра и тропопаузы Построение вертикального разреза атмосферы по маршруту Глава I. Теоретические основы изучения водно-болотных угодий Морфологические, морфометрические, гидрологические характеристики реки Озеро: определение, сущность, классификация Общие сведения о важнейших озёрах мира II. Озера, возникшие во время плейстоценового оледенения. Болотный комплекс: сущность, классификация Заболачивание минеральных почв (суходольное заболачивание) Глава III. Физико-географическая характеристика Воротынского левобережья Положение Воротынского левобережья Болота Воротынского Заволжья, имеющие статус Речная сеть Воротынского левобережья Генезис и морфология озёр Воротынского левобережья Суффозионно-просадочные озёра История возникновения и развития болотных комплексов Воротынского левобережья Маршрут №4 «В гостях у Воротынского Заволжья» Зобов’язання навчального закладу Перелік елементів, які необхідно включити Инструкция для участника ЕГЭ, Инструкция для участников ЕГЭ Мова як засіб професійного спілкування особливості функціонування сучасної української мови у сфері професійної діяльності Офіційно-діловий стиль. Вимоги до мовлення Графічні скорочення та абревіатура. Етикет ділового листування. Службові листи , Лист-запит, відповідь на запит. Супровідний лист. Організаційні документи. Положення. Статут. Посадова інструкція. Правила. Відмінювання іменників ІІ відміни Правопис прикметникових форм від географічних назв. Перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) деякі приголосні при словотворенні змінюються, змінюючи й самі суфікси. Лексичне значення слова. Омоніми. Антоніми. Синоніми та пароніми. Розділові знаки у складносурядних реченнях Числівникикеруютьпевними формами відмінківіменників, з якимисполучаються, абоузгоджуються з ними. Орфограма: дефіс у неозначенихзайменниках Правила вживання м’якого знака для позначення м’якості приголосних звуків у кінці та в середині слів. Правила, за якими м’який знак не пишеться. Складні іменники пишуться разом або через дефіс Розділові знаки при відокремлених обставинах Орфограма: дефіс у неозначених займенниках Основные этапы и направления изучения Казахстана на западе в дореволюционный период. Иностранные известия о среднеазиатском регионе древности и средневековье. Иностранные известия о среднеазиатском регионе древности и средневековье Теоретический аспект изучения источников о Казахстане в XVIII-первой половине XIX в. Историко-этнографические исследования Казахстана во второй половине XIX - начале XX вв. Ретроспективный анализ проблем истории Казахстана Проблемы присоединения Казахстана к России Историография колониальной политики царизма в крае Основные этапы и направления изучения Казахстана на западе в дореволюционный период Витинанки (підвищена складність) Хмари (підвищена складність) Розділ IV. Пропозиція Гелени Гленарван Розділ V. Відплиття «Дункана» Розділ VI. Пасажир каюти номер шість Розділ VII. Звідки прибув і куди прямував Жак Паганель Розділ VIII. Ще одна хороша людина на «Дункані» Розділ IX. Магелланова протока Розділ X. Тридцять сьома паралель Розділ XI. Перехід через Чилі Розділ XII. На висоті дванадцять тисяч футів Розділ XIII. Спуск із Кордильєрів Розділ XIV. Рятівний постріл Розділ XV. Іспанська мова Жака Паганеля Дмитрия Васильевича Николаенко ТОМ 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ ТОМ 11. СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ МИРЫ. ТОМ I. Часть 2. некоторые статьи и доклады 2004 – 2012 годов География эндемичных болезней Природная очаговость заразных болезней Принципы изучения и картографирования ареалов энзоотических инфекционных болезней Картографический анализ территориальных ветеринарно-экологических ситуаций Методы составления нозогеографических прогностических карт Эколого-эволюционный подход в географической эпизоотологии Используемые в географической эпизоотологии В географической эпизоотологии Количественная оценка эпизоотологического риска Эпизоотологическое прогнозирование Прогнозирования в эпизоотологии Из истории географической эпизоотологиии Экологические особенности возбудителя Туберкулез крупного рогатого скота Территориальная приуроченность выживаемости Кн. I: Общая характеристика мира. Количество и группировка стран мира Вооруженные конфликты в современном мире Государственный строй: формы правления Государственный строй: административно-территориальное деление Политико-географическое (геополитическое) положение Учение о географической среде Мировые ресурсы минерального топлива и сырья Минеральные ресурсы Мирового океана Мировые ресурсы геотермальной энергии Деградация земельных (почвенных) ресурсов Ледники Антарктики и Арктики как потенциальные источники пресной воды Энергетические ресурсы Мирового океана Биологические ресурсы Мирового океана Мировые климатические ресурсы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.032 с.)