Инфопедия — категория Черчение: 1 Страница

Материала по категории - Черчение на сайте Инфопедия всего: 834 страниц.

Черчение - 1 Страница

Канд. техн. наук, доц. Н.Н. Гершунина Тема 3. Позиционные и метрические задачи Тема 9. Взаимное пересечение поверхностей Тема 14. Изображения, применяемые на чертежах деталей Тема 20. Архитектурно-строительные чертежи КАРТКА-ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ Тема №2. Програмне забезпечення для роботи з електронними документами Оформлення електронного документу відповідно до вимог. ЗАДАЧА №1 «ВЫПОЛНЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ» ЗАДАЧА №2 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ЧЕРТЁЖА ДЕТАЛИ» ЗАДАЧА №6 «ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМЕ КОМПАС» ЗАДАЧА №9 «ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ» До виконання курсового проекту з дисципліни Упорядники: О.І. Поліщук, к.т.н., доцент Перелік посилань (бібліографічний список) Аналіз вимог до проектування Розробка технічного опису на базову модель Розробка ескізів моделей-модифікацій Оформлення креслень та лекал Приклади виконання розрахунку лінійних вимірів у готовому вигляді базових конструкцій різних видів одягу Технічний опис пальта жіночого Приклад оформлення специфікації деталей жакету жіночого АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДО ПОБУДОВИ ПЕРВИННИХ КРЕСЛЕНЬ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦІЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ ПОБУДОВИ ПЕРВИННОГО КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ СПІДНИЦІ ЖІНОЧОЇ Виконав Іванов Ф.А., група БШК-04 ДЕТАЛЕЙ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ СУКНІ ЖІНОЧОЇ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПЕРВИННИХ КРЕСЛЕНЬ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦІЙ Оцінка якості конструкції сукні ВИГОТОВИТИ МАКЕТИ ТИПОВИХ КОНСТРУКЦІЙ СУКНІ, СПІДНИЦІ ЖІНОЧИХ ТА БРЮК ЖІНОЧИХ АБО ЧОЛОВІЧИХ АНАЛІЗ ЕТАПІВ ПРОВЕДЕННЯ ПРИМІРОК ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦІЇ ПАЛЬТА ЖІНОЧОГО АБО ЧОЛОВІЧОГО Создание файлов-шаблонов. Базовая настройка пространства модели. Типы шаблонов. Настройка интерфейса Декартовы, цилиндрические и сферические координаты, их использование Понятие стилей. Стили точек, текста, таблиц и мультилиний Нелинейные примитивы. Дуга и окружность. Эллипс, кольцо и сплайн. Построение и редактирование, опции. Параметризация объектов в системе AutoCAD. Геометрические и размерные зависимости, особенности применения. Адаптация AutoCAD. Настройка интерфейса, ленты, меню, панелей инструментов. Особенности инструментальных палитр. Псевдоимена команд. Щоб застосувати однорідне заливання, виконайте наступні дії. Клацніть на об'єкті, що має замкнутий контур. Побудуйте коло розміром 13x13mm. Згрупуйте останні два еліпси й створіть три копії цієї групи. Розташуйте напис таким чином, щоб вийшло підсумкове зображення. Виділите об'єкт, що складається із замкнутого контуру. Заливання повноколірним і крапковим візерунком являють собою складні кольорові зображення. Такі заливання добре підходять для створення оригінальних ефектів. Кафедра «Теоретическая механика и инженерная графика» Задачи для отработки практической части темы. Главные позиционные задачи. Правила построения линии пересечения двух многогранников (одна из поверхностей –проецирующая). Главные позиционные задачи. Правила построения линии пересечения двух поверхностей. Необхідні дані для проектування оу та порядок розрахунку електричного освітлення Особливості освітлення виробничих і складських будівель Методи світлотехнічного розрахунку Розрахунок показника дискомфорту від точкових джерел Розрахунок показника засліпленості
1 | 2 | 3 | 4 |

 

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь