Инфопедия — категория Лексикология: 1 Страница

Материала по категории - Лексикология на сайте Инфопедия всего: 297 страниц.

Лексикология - 1 Страница

Фонетичне членування мовленнєвого потоку. Сегментні та суперсигментні одиниці. Склад. Наголос. Явища проклізи та енклізи. Правила складоподілу. Звукові зміни ( метатеза, протеза, дієреза, епентеза, афереза, елізія, гаплологія, субституція). Лексикологія як розділ мовознавчої науки. Слово як лінгвістична одиниця. Синоніми, синонімічний ря. Різновии синонімів. Антоніми, антонімічна пара. Групи антонімів. Історична лексикологія та етимологія Граматика. Предмет та розділи граматики. Мовознавство як наука. Предмет,розділи.Місце мов-ва в системі наук Методи:описовий, порівняльно-історичний, зіставний, структурний. Проблеми мовознавства XX століття. Актуальні напрями лінгвістики. Структура мови. Основні та проміжні рівні, їх одиниці. Синхронія та діахронія. Розвитокі функціонування мов у капіталістичному суспільстві. Поняття національної та літературної мов. Територіальні та соціальні діалекти. Позиції фонем. Алофони. Виділення фонем у слові. Лексична система мови.Види Лексикології.Лексикологічні науки. Основні властивості та класифікація фразеологізмів. Основа слова. Похідні та непохідні основи. Основні характеристики речення. Актуальне членування речення. Синтагматичний та парадигматичний аспекти вивчення мовних явищ. Акустичний аспект дослідження звукової природи мови. Антонімія. Види антонімів. Антоніми. Класифікація антонімів. Мовознавство як наука. Предмет та розділи мовознавства. Зміст та основні завдання курсу «Вступу до мовознавства». Місце мовознавства в системі наук. Методи вивчення та опису мов: основний, порівняльно-історичний, зіставний, структурний. Мова як знакова сис-ма.специфіка мовного знака.Місце мови серед ін. знаков сис-м. Мова як історичне явище.Зовнішні і внутрішні фактори розвитку мов. Розвиток і функціонув мов у капіталіст сус-ві.Поняття нац. і літ мови.Терит і соц. діалекти Мови світу,їх порівняльне вивчення.Генеалогічна класиф мов. Обов’язкова кількість видів контролю Контрольна робота № 1. Літературний диктант і розлогі Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого Загадково прекрасна і славна давнина України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова: 5–12 класи / Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Ос-таф; за ред. Л.В. Скуратівського. – К., 2005. Зв’язне мовлення № 9. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовніш-ності людини. Зв’язне мовлення № 19. Контрольний твір-опис процесу пра- Дата Зміст програмового матеріалу Примітки Зв’язне мовлення № 7. Контрольний твір-опис місцевості Речення з відокремленими членами
1 | 2 |

 

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь